קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 155.65 155.65 0.04 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 159.82 159.82 0.04 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.35 145.35 0 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.43 133.43 0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 153.07 153.07 0.04 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 149.5 149.5 -0.05 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.6 97.6 0 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 350.26 350.26 0.08 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 317.36 317.36 0.08 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 169.36 169.36 0.02 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 438.43 438.43 0.08 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.51 134.51 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 141.66 141.66 0.04 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 123.65 123.65 0.04 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.65 51751.29 1125400|4
ממשל שקלית 1026 20.32 48571.56 1099456|4
ממשל שקלית 0323 18.1 43251.15 1126747|4
ממשל שקלית 0324 14.84 35462.74 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.26 31697.25 1135557|4
ממשל שקלית 0327 7.8 18638.1 1139344|4
ממשל שקלית 0347 2.23 5332.3 1140193|4
ממשל שקלית 1122 1.79 4279.45 1141225|4