קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 122.54 122.54 0.17 5116819
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.17 113.17 0.17 5117833
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 136.04 136.04 0.18 5115118
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 119.44 119.44 0.18 5116785
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 169.91 169.91 0.17 5103288
מגדל מדדית 206.6 206.61 0.12 5103254
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 114.49 114.49 0.17 5118054
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 104.74 104.74 0.17 5119383
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 28.91 79566.21 1124056|4
גליל 5904 24.33 66960.06 9590431|4
ממשל צמודה 0923 23.21 63896.59 1128081|4
ממשל צמודה 1025 20.42 56210.38 1135912|4
ממשל צמודה 0527 3.13 8621.65 1140847|4