קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.84 103.84 0.3 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.89 125.89 0.1 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 104.02 104.02 0.52 5124771
אזימוט ! אגח חברות 108.99 108.99 0.29 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 104.16 104.16 0.53 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.67 115.67 0.23 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.16 119.16 0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1054.23 1054.23 0.28 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.34 134.34 0.28 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.47 104.47 0.17 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.91 104.91 0.1 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.98 178.98 0.27 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.34 126.34 0.1 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.69 278.71 0.5 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.22 150.22 0.38 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.65 169.65 0.25 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.69 172.69 0.27 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.94 170.94 0.33 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.12 121.12 0.22 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.18 126.18 0.22 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.08 191.08 0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.48 102.48 0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.52 175.52 0.17 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 106.1 106.1 0.33 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.69 113.69 0.3 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.15 811.15 0.43 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.88 114.88 0.17 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.54 126.54 0.21 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.12 134.12 0.32 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.11 105.11 0.31 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.91 172.91 0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.04 239.41 0.27 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.86 193.86 0.27 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.5 127.5 0.18 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.15 103.15 0.29 5119441
הראל ניהול אגח 152.11 152.11 0.34 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.82 100.82 0.11 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.07 158.07 0.16 5107156
הראל פרימיום 501.09 506.1 0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.43 127.43 0.24 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126 126 0.18 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.25 112.25 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.29 125.29 0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.75 106.75 0.19 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.46 173.46 0.17 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.91 144.91 0.17 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.85 119.85 0.17 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.77 111.77 0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.48 179.48 0.31 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.89 114.89 0.31 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.37 134.37 0.25 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.28 190.28 0.18 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 0.14 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 126.01 126.01 0.49 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.78 112.78 0.41 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.04 152.04 0.18 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.78 111.78 0.14 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.79 139.79 0.24 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.92 148.92 0.18 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.39 162.39 0.15 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.51 188.51 0.26 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 175.31 175.31 0.18 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.44 117.44 0.21 5118633
מור אגח חברות 100.18 100.18 0.23 5125901
מור נבחרת אגח 141.66 141.66 0.23 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.29 158.29 0.14 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.92 250.92 0.2 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.04 107.04 0.16 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.33 155.33 0.17 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617 617.01 0.41 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.55 105.55 0.17 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.23 175.23 0.23 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.25 524.25 0.17 5520028
מיטב מדורגות 230.68 230.68 0.24 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.34 126.34 0.21 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.24 113.24 0.11 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.91 164.91 0.26 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.19 101.19 0.6 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.45 552.45 0.24 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.34 123.34 0.29 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.29 79.29 0.2 5107321
פורטה ! אגח 100.59 100.59 0.21 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.83 158.83 0.22 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.15 152.15 0.16 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.36 145.36 0.19 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.06 129.06 0.21 5112487
פסגות Bond picking 115.44 115.44 0.02 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1122 1122 0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.6 142.6 0.16 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.83 137.83 0.06 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2991.28 2991.28 0.73 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.64 96.64 0.05 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.85 107.85 0.32 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.08 147.08 0.12 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.35 127.35 0.2 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.89 99.89 0.12 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1015.79 1015.79 0.27 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.03 118.03 0.28 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.57 851.57 0.21 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.17 100.17 0.17 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.4 116.4 0.22 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 119.19 119.19 0.41 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.48 464.48 0.08 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.78 133.78 0.22 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.95 160.95 0.24 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.11 192.11 0.41 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.61 139.61 0.14 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.67 69.67 0.17 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.13 102.13 0.3 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.59 102.59 0.25 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.89 105.89 0.35 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.73 101.73 0.2 5125067
תמהיל אגח חברות 221.24 221.25 0.53 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 107.12 107.12 0.29 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.55 104.55 0.13 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח י 2.58 3125.14 6390348|4
אלון רבוע אגח ד 2.55 3080.73 1139583|4
מקמ 118 2.17 2627.44 8180119|4
אדמה אגח ב 2.16 2608.51 1110915|4
פועלים הנ שה נד 1 1.73 2097.72 1940444|4
מקמ 1018 1.72 2082.12 8181018|4
מקמ 1217 1.37 1656.13 8171217|4
חשמל אגח 29 1.34 1621.12 6000236|4
כללביט אגח ג 1.33 1606.18 1120120|4
גזית גלוב אגחיב 1.3 1576.35 1260603|4
מ.ק.מ 1127 1.19 1439.86 8171126|4
פרטנר אגח ד 1.13 1371.71 1118835|4
דיסק מנ שה נד 1 1.12 1352.3 7480098|4
פועלים הנפ הת י 1.08 1302.5 1940402|4
עזריאלי אגח ד 1.05 1272.63 1138650|4
מקמ 618 0.98 1189.39 8180614|4
וורטון אגח א 0.94 1132.23 1140169|4
סאמיט אגח ו 0.94 1136.65 1130939|4
נכסים ובנ אגח ד 0.93 1127.12 6990154|4
מקמ 918 0.92 1111.3 8180911|4
לאומי שה נד 201 0.92 1113.32 6040158|4
דלק קב אג לג 0.91 1105.88 1138882|4
מזרחי טפחות שה א 0.87 1057.76 6950083|4
דרבן אגח ד 0.84 1012.21 4110094|4
רילייטד אגח א 0.84 1012.47 1134923|4
מקמ 318 0.83 999.6 8180317|4
דיסקונט שה א 0.79 956.85 6910095|4
דמרי אגח ד 0.79 955.98 1129667|4
אדגר אגח ט 0.78 946.2 1820190|4
ממשל שקלית 1026 0.76 925.68 1099456|4
דלק קב אגח לא 0.76 914.87 1134790|4
מישורים אגח ד 0.73 888.7 1132729|4
אידיבי פת אגח ט 0.73 884.03 7980154|4
מגדל הון אגח ה 0.71 865.04 1139286|4
איידיאו אגח ח 0.7 852.16 5050265|4
מבני תעש אגח יז 0.7 852.49 2260446|4
איידיאייהנ הת ב 0.68 822.3 1121581|4
כללביט אגח י 0.67 811.67 1136068|4
שכון ובינוי אגח 8 0.66 798.43 1135888|4
גב ים אגח ו 0.66 802.62 7590128|4
מבני תעש אגח כ 0.64 771.15 2260495|4
קיי.בי.אס אגח א 0.64 775.67 1137918|4
פניקס הון אגח ב 0.64 774.32 1120799|4
מגדל הון אגח ד 0.63 766.96 1137033|4
סלע נדלן אגח ג 0.63 761.99 1138973|4
אקסטל אגח א 0.63 759.76 1132299|4
צרפתי אגח ח 0.62 747.1 4250189|4
מליסרון אגח טו 0.61 742.39 3230240|4
ממשל שקלית 0323 0.61 744.19 1126747|4
אשטרום נכ אגח 9 0.58 701.28 2510170|4
אשטרום נכ אגח10 0.58 705.64 2510204|4
שופרסל אגח ד 0.58 699.11 7770191|4
ביג אגח ט 0.56 681.52 1141050|4
אפריקה נכס אגחז 0.56 681.18 1132232|4
ממשל שקלית 0219 0.55 671.16 1110907|4
סטרוברי אגח א 0.55 659.82 1136951|4
חשמל אגח 27 0.55 668.96 6000210|4
סקייליין אגח ב 0.54 648.26 1142033|4
אלרוב נדלן אגחב 0.53 644.54 3870094|4
אינטרנט זהבאגחד 0.53 646.39 1131614|4
הראל הנפ אגח יב 0.52 626.73 1138163|4
דה זראסאי אגח ג 0.52 627.31 1137975|4
איידיאייהנ הת ד 0.51 617.22 1133099|4
שלמה החז אגח טו 0.51 616.64 1410273|4
אול-יר אגח ב 0.49 598.73 1139781|4
חברה לישראל אגח 7 0.48 579.76 5760160|4
לאומי שה נד 300 0.48 582.35 6040257|4
שלמה נדלן אגח ג 0.48 586.31 1137439|4
דקסיה הנפ נד יד 0.47 566.06 1129907|4
פז נפט אגח ג 0.47 564.02 1114073|4
דלק קב אגח יט 0.47 567.96 1121326|4
כיל אגח ה 0.47 568.59 2810299|4
נאוי אגח ב 0.46 556.16 2080166|4
ממשל שקלית 0142 0.46 555.89 1125400|4
לייטסטון אגח א 0.46 558 1133891|4
רבוע נדלן אגח ה 0.45 545.55 1130467|4
תעש אוירית אגחג 0.44 535.7 1127547|4
נכסים ובנ אגח ט 0.44 534.54 6990212|4
מליסרון אגח יא 0.43 518.63 3230208|4
ממשל שקלית 0118 0.43 519.9 1126218|4
ממשל שקלית 0122 0.42 510.86 1123272|4
איידיאייהנ הת ג 0.42 509.19 1127349|4
קופרליין אגח ב 0.42 510.65 1140177|4
כנפיים אגח ז 0.42 504.05 5430137|4
אמות אגח ב 0.4 479.7 1126630|4
הראל הנפק אגח ה 0.4 480.53 1119221|4
בראק אן וי אגחג 0.39 473.18 1133040|4
הראל הנפק אגח ז 0.38 464.74 1126077|4
חברה לישראל אגח 9 0.38 459.55 5760202|4
בזק אגח 6 0.36 440.12 2300143|4
דה זראסאי אגח ב 0.36 441.32 1131028|4
סלע נדלן אגח א 0.36 429.85 1128586|4
פרטנר אגח ה 0.35 426.22 1118843|4
כללביט אגח ח 0.35 420.1 1132968|4
גירון אגח ו 0.35 422.2 1139849|4
מנורה מב אגח ג 0.34 407.84 5660063|4
דור אלון אגח ה 0.34 407.74 1136761|4
מגדל הון אגח ג 0.33 401.11 1135862|4
סאמיט אגח ח 0.33 397.07 1138940|4
אקסטל אגח ב 0.33 402.41 1135367|4
אשדר אגח ד 0.33 403.88 1135607|4
דה לסר אגח ד 0.33 403.05 1132059|4
לאומי שה נד 301 0.33 397.54 6040265|4
גזית גלוב אגחיא 0.33 397.15 1260546|4
מליסרון אגח יג 0.32 383.86 3230224|4
בראק אן וי אגחא 0.32 382.51 1122860|4
אלבר אגח יד 0.32 391.63 1132562|4
פז נפט אגח ו 0.31 371.11 1139542|4
סלקום אגח ז 0.31 378.27 1126002|4
יוניברסל אגח ב 0.31 379.87 1141647|4
פועלים הנ הת יא 0.31 373.66 1940410|4
לאומי שה נד 200 0.31 377.04 6040141|4
אלרוב נדלן אגחג 0.31 372.98 3870102|4
ישרס אגח יד 0.3 358.17 6130199|4
מליסרון אגח ו 0.3 366.88 3230125|4
בינל הנפק התחכא 0.3 357.98 1126598|4
מישורים אגח ג 0.3 363.54 1127513|4
הראל הנפ אגח יא 0.3 362.98 1136316|4
סאמיט אגח ז 0.3 363.67 1133479|4
אלדן תחבו אגח א 0.3 360.94 1134840|4
צמח המרמן אגח ד 0.29 345.88 1134873|4
ספנסר אגח א 0.29 345.99 1133800|4
סלקום אגח יא 0.29 348 1139252|4
כלכלית ים אגחטו 0.29 346.7 1980416|4
אלבר אגח טז 0.29 349.11 1139823|4
חברה לישראל אגח 11 0.29 346.51 5760244|4
שופרסל אגח ה 0.28 337.44 7770209|4
אמות אגח ד 0.28 338.46 1133149|4
גב ים אגח ה 0.27 324.37 7590110|4
דור אלון אגח ו 0.27 332.15 1140656|4
נורסטאר אגח ח 0.26 315.63 7230295|4
הראל הנפק אגח ט 0.26 316.48 1134030|4
דורסל אגח ג 0.26 315.12 1139427|4
גירון אגח ד 0.26 320.52 1130681|4
בינל הנפק התח כ 0.26 310.24 1121953|4
אגוד הנ שה נד 1 0.26 308.67 1115278|4
רכבת ישר אגח א 0.25 299.75 1134980|4
אופל בלאנס אגחג 0.25 301.32 1140664|4
בזק אגח 9 0.25 308.48 2300176|4
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.25 299.86
AAPL 2.85 05/06/21 0.25 303.85
WFC 2.15 01/30/20 0.25 298.15
אורבנקורפ אגח א 0.24 284.7 1137041|4
דלק קב אגח יח 0.24 289.34 1115823|4
הראל הנפק אגח ד 0.23 279.52 1119213|4
ירושליםהנ אגחיד 0.23 275.31 1123587|4
פניקס הון אגח ד 0.23 275.99 1133529|4
שכון ובינוי אגח 6 0.22 262.53 1129733|4
כללביט אגח ז 0.21 248.46 1132950|4
בי קומיונק אגחב 0.2 245.53 1120872|4
פועלים הנ אגח32 0.2 240.16 1940535|4
נורסטאר אגח יא 0.2 241.23 7230352|4
רבד אגח א 0.2 246.47 5260070|4
צרפתי אגח ז 0.2 238.88 4250163|4
חשמל אגח 26 0.18 214.93 6000202|4
TEVA 3.65 11/10/21 0.18 216.25
כלכלית ים אגחיב 0.18 216.23 1980358|4
אשטרום נכ אגח 8 0.18 214.36 2510162|4
גולד אגח ג 0.18 220.92 1490051|4
מויניאן אגח א 0.18 223.8 1135656|4
קורנרסטון אגח א 0.18 215.1 1139732|4
אלבר אגח טו 0.18 220.55 1138536|4
אלדן תחבו אגח ב 0.18 216.97 1138254|4
קרסו אגח ב 0.17 207.14 1139591|4
פתאל אגח א 0.17 201.01 1137512|4
אלביט מערכ אגחא 0.17 202.42 1119635|4
פתאל אגח ג 0.17 204.42 1141852|4
פנינסולה אגח א 0.17 206.42 3330073|4
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.17 207.5
רבד אגח ב 0.17 209.4 5260088|4
ישרס אגח יא 0.17 205.09 6130165|4
GE 4 3/8 09/16/20 0.16 188.66
בית הזהב אגח ג 0.16 196.47 2350080|4
גלובל כנפ אגח א 0.16 198.02 1121482|4
אפריקה מג אגח ב 0.16 193.71 1126093|4
אבגול אגח ב 0.16 188.82 1126317|4
ביג אגח ו 0.16 191.72 1132521|4
בינל הנפק אגח ח 0.15 177.26 1134212|4
אמות אגח א 0.15 178.9 1097385|4
בית הזהב אגח ב 0.15 176.62 2350072|4
אול-יר אגח ד 0.15 177.24 1141274|4
נכסים ובנ אגח ז 0.15 185.03 6990196|4
דלתא אגח א 0.15 178.03 6270144|4
AXP 2 1/4 08/15/19 0.15 178.07
PEP 4 1/2 01/15/20 0.14 169.7
יוניברסל אגח א 0.14 169.44 1141639|4
שלמה החז אגח יד 0.14 174.07 1410265|4
מליסרון אגח יב 0.14 165.65 3230216|4
ממשל שקלית 0120 0.14 171.74 1115773|4
טאואר אגח ז 0.14 173.93 1138494|4
פז נפט אגח ה 0.13 161.29 1139534|4
אפריקה מג אגח ג 0.13 152.87 1135698|4
רבוע נדלן אגח ג 0.13 156.32 1115724|4
נכסים ובנ אגח ג 0.13 155.91 6990139|4
CSCO 4.45 01/15/20 0.13 154.36
GPS 5.95 04/12/21 0.13 160.89
BNP 5 01/15/21 0.13 158.53
GS 5 3/8 03/15/20 0.12 148.03
נייר חדרה אגח 6 0.12 139.86 6320105|4
תמר פטרו אגח א 0.12 142.6 1141332|4
אשדר אגח א 0.12 139.73 1104330|4
דור אלון אגח ג 0.11 138.28 1115245|4
מגה אור אגח ד 0.11 138.35 1130632|4
ברם אגח א 0.11 129.62 1135730|4
כללביט אגח ט 0.11 131.57 1136050|4
אמדיג''י אגח ב 0.11 132.49 1140557|4
בזק אגח 10 0.11 129.96 2300184|4
לאומי אגח 178 0.11 135.43 6040323|4
נורסטאר אגח ט 0.1 115.66 7230303|4
בזק אגח 7 0.1 117.31 2300150|4
מבני תעש אגח טו 0.1 120.81 2260420|4
אלרוב נדלן אגחא 0.1 123.77 3870078|4
ספנסר אגח ב 0.1 117.69 1139898|4
פז נפט אגח ד 0.1 124.18 1132505|4
עזריאלי אגח ב 0.09 110.67 1134436|4
אמות אגח ה 0.09 109.88 1138114|4
כללביט אגח א 0.09 104.61 1097138|4
מיטב דש אגח ג 0.09 104.32 1121763|4
הוט אגח א 0.09 105.27 1123256|4
רבוע נדלן אגח ד 0.09 114.69 1119999|4
רבוע נדלן אגח ו 0.09 104.87 1140607|4
כלכלית ים אגחיא 0.09 110.77 1980341|4
נורסטאר אגח י 0.09 110.5 7230345|4
C 4 1/2 01/14/22 0.09 103.33
וילאר אגח ז 0.09 114.36 4160149|4
EBAY 2.6 07/15/22 0.09 106.39
AXP 2 1/4 05/05/21 0.09 106.91
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.08 102.74
אלוני חץ אגח ו 0.08 96.77 3900206|4
שופרסל אגח ו 0.08 94.74 7770217|4
פועלים הנ אגח33 0.08 102 1940568|4
מבני תעש אגח טז 0.08 100.61 2260438|4
מז טפ הנפק 35 0.08 93.42 2310118|4
מז טפ הנפק 38 0.08 102.34 2310142|4
ממן אגח ג 0.08 99.2 2380053|4
מישורים אגח ו 0.08 100.11 1141258|4
ממשל שקלית 0324 0.08 94.57 1130848|4
ויקטורי אגח א 0.08 95.54 1136126|4
סלקום אגח ט 0.08 100.68 1132836|4
רכבת ישר אגח ב 0.07 88.66 1134998|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.07 85.2 1136803|4
סלקום אגח ו 0.07 82.51 1125996|4
וואן טכנ אגח ג 0.07 89.23 1610187|4
אזורים אגח 11 0.07 79.13 7150352|4
נכסים ובנ אגח ח 0.07 84.29 6990204|4
ישרס אגח יג 0.06 78.49 6130181|4
שלמה החז אגח טז 0.06 75.44 1410281|4
אספן גרופ אגח ה 0.06 72.05 3130275|4
אלבר אגח יג 0.06 66.8 1127588|4
צמח המרמן אגח ג 0.06 75.3 1127653|4
אלומיי אגח א 0.06 75.67 1130947|4
פרטנר אגח ג 0.06 66.8 1118827|4
XOM 2.397 03/06/22 0.06 67.68
QCOM 3 05/20/22 QUALCOMM 0.06 69.41
הראל הנפק אגח י 0.05 54.85 1134048|4
אשטרום נכ אגח 7 0.05 54.66 2510139|4
בזן אגח ז 0.05 55.81 2590438|4
פועלים הנ אגח29 0.05 57.83 1940485|4
פניקס הון אגח ח 0.05 66.34 1139815|4
אלדן תחבו אגח ג 0.04 48.18 1140813|4
דמרי אגח ז 0.04 51.73 1141191|4
צ''וזן נכס אגח א 0.04 51.24 1141894|4
בזן אגח ה 0.04 47.4 2590388|4
אבגול אגח ג 0.04 45.59 1133289|4
אשטרום קב אגח ב 0.04 42.87 1132331|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.04 52.24 1138205|4
עזריאלי אגח ג 0.03 31.16 1136324|4
קרסו אגח א 0.03 35.87 1136464|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 36.81 1122233|4
דלק קב אגח יג 0.03 37.61 1105543|4
טמפו משק אגח א 0.03 34.65 1118306|4
אגוד הנפ אגח ז 0.03 32.03 1131762|4
כלכלית ים אגח ו 0.03 31.44 1980192|4
שלמה החז אגח יא 0.03 37.8 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0.03 34.76 1410232|4
אול-יר אגח ג 0.03 30.62 1140136|4
אלוני חץ אגח ח 0.03 36.26 3900271|4
אלוני חץ אגח ט 0.03 39.19 3900354|4
רבד אגח ג 0.03 33.15 5260096|4
צנור המזהת אגח2 0.02 23.26 4540126|4
הכשרת ישוב אג17 0.02 21.31 6120182|4
דיסק התח נד יא 0.02 23.86 6910137|4
שכון ובינוי אגח 7 0.02 20.03 1129741|4
אפריקה נכס אגחו 0.02 18.18 1129550|4
בראק אן וי אגחב 0.02 29.75 1128347|4
הוט אגח ב 0.02 20.72 1123264|4
אשטרום קב אגח א 0.02 29.09 1132323|4
דורסל אגח ב 0.02 20.62 1132711|4
סלקום אגח ח 0.01 10.42 1132828|4
דקסיה הנ אגח י 0.01 9.61 1134147|4
אורון אגח א 0.01 16.82 1135714|4
דמרי אגח ו 0.01 10.65 1136936|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.01 17.72 1119825|4
ביג אגח ג 0.01 12.47 1106947|4
אזורים אגח 10 0.01 9.02 7150345|4
בזן אגח א 0.01 9.33 2590255|4
אספן גרופ אגח ו 0 0 3130291|4
שופרסל אגח ב 0 0.36 7770142|4
דיסק השק אגח ו 0 0 6390207|4
אינטרנט זהבאגחג 0 0 1120880|4