קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 152.75 152.75 -0.14 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 156.91 156.91 -0.16 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.78 144.78 -0.02 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.9 132.9 -0.02 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.24 150.24 -0.15 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.6 148.6 -0.01 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.36 97.36 -0.03 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 341.22 341.22 -0.16 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 310.66 310.66 -0.23 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.66 167.66 -0.04 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 430.49 430.49 -0.13 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.97 133.97 -0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 139.05 139.05 -0.16 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.32 121.32 -0.16 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.91 21251.32 1125400|4
ממשל שקלית 1026 21.53 20877.46 1099456|4
ממשל שקלית 0323 19.38 18790.62 1126747|4
ממשל שקלית 0324 15.71 15231.99 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.66 13247.51 1135557|4
ממשל שקלית 0327 6.46 6267.58 1139344|4
ממשל שקלית 0347 1.35 1308.16 1140193|4