קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 105.09 105.09 -0.08 5123278
MTF אינדקס צמוד A 106.84 106.84 -0.06 5123344
MTF תל בונד - צמודות 5-15 102.91 102.91 -0.12 5125349
MTF תל בונד - צמודות סד-1 121.88 121.88 -0.07 5116900
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 115.22 115.22 -0.09 5122635
MTF תל בונד 20 סד - 2 108.57 108.57 -0.1 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 140.13 140.13 -0.1 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 108.59 108.59 -0.08 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 139.25 139.25 -0.08 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.5 107.5 -0.05 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 105.6 105.6 -0.06 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 122.75 122.75 -0.05 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 105.98 105.98 -0.08 5123518
MTF תל בונד תשואות סד-1 123.33 123.33 -0.08 5117924
MTF' תל בונד-צמודות 3-5 101.87 101.87 -0.06 5125356
PTF מדדי תל בונד + 10% 111.41 111.41 -0.1 5119912
PTF תל בונד 20 153.94 153.94 -0.1 5111463
PTF תל בונד 60 145.41 145.41 -0.08 5112206
PTF תל בונד צמודות 117.55 117.55 -0.08 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 118.92 118.92 -0.05 5117494
PTF תל בונד תשואות 123.68 123.68 -0.08 5117957
איביאי סל תל בונד 20 138.44 138.44 -0.1 5113014
איביאי סל תל בונד 40 134.21 134.21 -0.06 5114327
איביאי סל תל בונד 60 131.41 131.41 -0.08 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 125.21 125.21 -0.07 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.69 103.69 -0.05 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 126.87 126.87 -0.05 5117049
איביאי סל תל בונד תשואות 479.88 479.88 -0.08 5126818
איילון ! תיק קונצרני 116.68 116.68 -0.1 5106299
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 107.12 107.12 -0.06 5123112
הראל מחקה תל בונד 20 121.9 121.9 -0.1 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 108.1 108.1 -0.08 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.69 103.69 -0.04 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 126.81 126.81 -0.06 5114939
הראל מחקה תל בונד תשואות 123.92 123.92 -0.09 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 121.42 121.42 -0.1 5117932
מגדל תיק השקעות קונצרני 145.03 145.03 -0.19 5106190
פסגות אגח ממוצע A 118.48 118.48 0 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 114.17 114.17 -0.07 5116512
קסם KTF 00 תל בונד 20 126.58 126.58 -0.11 5115589
קסם KTF תל בונד 40 132.77 132.77 -0.05 5113303
קסם KTF תל בונד 60 115.44 115.44 -0.08 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 117.44 117.44 -0.07 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 123.12 123.12 -0.05 5115605
קסם KTF תל בונד תשואות 121.7 121.7 -0.08 5118120
קסם אקסלנס תיק השקעות קונצרני 1317.42 1317.42 -0.07 5112313
תכלית TTF תל בונד 60 121.58 121.58 -0.08 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 118.36 118.36 -0.05 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.65 102.65 -0.04 5118757
תכלית TTF תל בונד תשואות 129.45 129.45 -0.08 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 92.28 92.28 -0.11 5115472
תל בונד 40 MTF 138.26 138.26 -0.06 5112404
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פועלים הנ אגח32 6 9184.72 1940535|4
פועלים הנ אגח34 6 9192.71 1940576|4
מז טפ הנפק 35 6 9188.25 2310118|4
מז טפ הנפק 39 6 9195.55 2310159|4
מז טפ הנפק 43 6 9184.33 2310191|4
מז טפ הנפק 44 6 9187.32 2310209|4
לאומי התח נד יד 6 9189.92 6040299|4
לאומי אגח 177 6 9189.12 6040315|4
פועלים הנפ הת י 6 9182.1 1940402|4
פועלים הנ הת יד 6 9189.12 1940501|4
דיסק מנ שה נד 1 5.07 7767.83 7480098|4
לאומי שה נד 200 5.05 7728.51 6040141|4
לאומי שה נד 300 3.84 5887.07 6040257|4
בינל הנפק התחכא 3.23 4947.33 1126598|4
אגוד הנפ אגח ט 2.66 4067.84 1139492|4
בינל הנפק התח כ 2.39 3662.11 1121953|4
ירושליםהנפ אגחט 2.33 3561.34 1127422|4
דקסיה הנפ אגח ב 2.15 3290.83 1095066|4
בינל הנפק אגח ט 2.04 3130.51 1135177|4
דקסיה הנ אגח י 1.94 2974.95 1134147|4
דיסקונט מנ הת ד 1.82 2782.77 7480049|4
דיסק התח נד י 1.58 2412.86 6910129|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.56 2395.67 1119825|4
דיסקונט מנ הת ב 1.49 2286.7 7480023|4
אגוד הנפ התח יט 1.06 1628.94 1124080|4
אגוד הנ שה נד 1 0.99 1511.01 1115278|4
אגוד הנפ אגח ו 0.81 1241.1 1126762|4
פועלים הנפ הת ט 0 0 1940386|4
מז טפ הנפק 38 0 0 2310142|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
פועלים הנ אגח31 0 0 1940527|4