קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 122.42 122.42 -0.1 5116819
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.06 113.06 -0.1 5117833
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 135.9 135.9 -0.1 5115118
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 119.32 119.32 -0.1 5116785
הראל ס מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 169.73 169.73 -0.11 5103288
מגדל מדדית 206.81 206.81 0.1 5103254
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 114.39 114.39 -0.09 5118054
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 104.64 104.64 -0.1 5119383
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 28.98 6929.51 1124056|4
גליל 5904 24.38 5829.15 9590431|4
ממשל צמודה 0923 23.07 5516.74 1128081|4
ממשל צמודה 1025 20.46 4892.32 1135912|4
ממשל צמודה 0527 3.12 745.42 1140847|4