קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 155.65 155.65 0.04 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 159.82 159.82 0.04 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.35 145.35 0 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.43 133.43 0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 153.07 153.07 0.04 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 149.5 149.5 -0.05 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.6 97.6 0 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 350.26 350.26 0.08 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 317.36 317.36 0.08 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 169.36 169.36 0.02 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 438.43 438.43 0.08 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.51 134.51 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 141.66 141.66 0.04 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 123.65 123.65 0.04 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 19.65 15852.51 1125400|4
ממשל שקלית 1026 18.44 14878.49 1099456|4
ממשל שקלית 0323 16.42 13248.74 1126747|4
ממשל שקלית 0324 13.47 10862.98 1130848|4
ממשל שקלית 0825 12.04 9709.53 1135557|4
קס.שחר5+ 9.17 7396.04 1108091|3
ממשל שקלית 0327 7.08 5709.24 1139344|4
ממשל שקלית 0347 2.02 1633.4 1140193|4
ממשל שקלית 1122 1.62 1310.89 1141225|4
הר.שחר5+ 0.09 72.97 1120831|3