קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 151.87 151.87 0.22 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 156.07 156.07 0.22 5111489
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 144.74 144.74 0.02 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.86 132.86 0.02 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 149.39 149.39 0.21 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.05 148.05 0.14 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.43 97.43 0.02 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 341.19 341.19 0.13 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 309.05 309.05 0.19 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 166.79 166.79 0.07 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 427.52 427.52 0.16 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.91 133.91 0.03 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 138.22 138.22 0.2 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 120.6 120.6 0.22 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 20.31 16911.49 1125400|4
ממשל שקלית 1026 20.13 16760.42 1099456|4
ממשל שקלית 0323 18.11 15078.23 1126747|4
ממשל שקלית 0324 14.29 11898.14 1130848|4
ממשל שקלית 0825 12.26 10213.25 1135557|4
קס.שחר5+ 9.5 7912.15 1108091|3
ממשל שקלית 0327 4.76 3963.17 1139344|4
ממשל שקלית 0347 0.56 467.16 1140193|4
הר.שחר5+ 0.08 69.84 1120831|3