קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 717 17.72 150998.69 8170714|4
מ.ק.מ 318 15.01 127870.4 8180317|4
מ.ק.מ 917 12.89 109843.05 8170912|4
מ.ק.מ 1017 11.87 101136.49 8171019|4
מקמ 428 8.2 69902 8180424|4
מ.ק.מ 517 7.98 68004.2 8170516|4
מ.ק.מ 118 7.27 61962.8 8180119|4
מ.ק.מ 1127 5.05 43001.78 8171126|4
Health Care Select Sector 4.42 37685.79
מ.ק.מ 1217 3.64 30975.2 8171217|4
מ.ק.מ 617 3.33 28415.38 8170615|4
מ.ק.מ 817 1.21 10351.58 8170813|4
P0390.0M706-USD 0.67 5673.36
DAX 05/19/17 C13000 0.53 4485.31
מ.ק.מ 218 0.23 1987.1 8180218|4
DAX 05/19/17 P10600 0.03 232.64
P0390.0M706-EURO 0.02 133.11
C0390.0M706-USD -0.01 -47.28
C0390.0M706-EURO -0.06 -489.64