קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 717 18.07 150998.69 8170714|4
מ.ק.מ 318 15.31 127921.61 8180317|4
מ.ק.מ 917 13.14 109854.03 8170912|4
מ.ק.מ 1017 12.1 101136.49 8171019|4
מקמ 428 9.71 81177.56 8180424|4
מ.ק.מ 118 7.41 61962.8 8180119|4
מ.ק.מ 1127 5.15 43006.08 8171126|4
מקמ 518 5.14 42938.72 8180515|4
Health Care Select Sector 4.58 38237.66
מ.ק.מ 1217 3.71 30984.5 8171217|4
מ.ק.מ 617 3.4 28418.22 8170615|4
מ.ק.מ 817 1.24 10351.58 8170813|4
P0390.0M706-USD 0.9 7516.8
מ.ק.מ 218 0.24 1987.5 8180218|4
P0390.0M706-EURO 0 9.67
C0390.0M706-USD 0 -2.32
C0390.0M706-EURO -0.08 -705.56