קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 105.04 105.04 -0.03 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.23 126.23 0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 105.09 105.09 0.06 5124771
אזימוט ! אגח חברות 111.07 111.07 0.06 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 105.15 105.15 0.03 5125133
איביאי ! אגח חברות 116.87 116.87 0.05 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 120.58 120.58 0.03 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1070.94 1070.94 0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 136.42 136.42 0.02 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.83 105.83 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.29 105.29 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 180.15 180.15 0.01 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 127.05 127.05 -0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 283.95 283.97 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 152.78 152.78 0.03 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 171.64 171.64 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 175.65 175.65 0.04 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 173.92 173.92 0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 122.3 122.3 0.04 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 127.31 127.31 0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 193.75 193.75 0.03 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.78 103.78 0.04 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 177.17 177.17 0 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 107.76 107.76 0.03 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.65 114.65 0.01 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 829.11 829.11 0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.97 115.97 0.04 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 127.98 127.98 0.02 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 135.7 135.7 0.03 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 106.87 106.87 -0.01 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 174.6 174.6 -0.01 5107453
הראל ! אגח תאגידים 239.79 242.19 0.03 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 196.36 196.36 0.04 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 128.65 128.65 0 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 104.57 104.57 0.03 5119441
הראל ניהול אגח 155.02 155.02 0.05 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 101.05 101.05 -0.01 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 159.59 159.59 0 5107156
הראל פרימיום 508.32 513.4 -0.12 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 129.16 129.16 0 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 127.06 127.06 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 113.76 113.76 -0.1 5120068
ילין לפידות ! מדפ 126.02 126.02 0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.62 107.62 -0.01 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 174.9 174.9 0.05 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.91 145.91 -0.01 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 121.04 121.04 0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 113.71 113.71 -0.11 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 182.44 182.44 0.24 5107479
כרמים ! אגח חברות 116.14 116.14 0.03 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 135.42 135.42 0.01 5108188
מגדל ! אגח חברות 191.26 191.26 0.02 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 102.12 102.12 0 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 127.71 127.71 0.07 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 114.83 114.83 0.06 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.9 152.9 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.14 112.14 0.04 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 140.62 140.62 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 149.91 149.91 -0.02 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.75 162.75 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 191.03 191.03 0.04 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 173.82 173.82 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 118.13 118.13 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.35 100.35 0.05 5125901
מור נבחרת אגח 142.36 142.36 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 159.03 159.03 0.01 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 252.57 252.57 0.03 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.25 107.25 -0.05 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 156.16 156.16 0.04 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 622.68 622.69 0.06 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 106.05 106.05 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.99 175.99 0 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 529.9 529.9 -0.01 5520028
מיטב מדורגות 233.36 233.36 0.01 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 127.18 127.18 0.01 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.4 113.4 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 167.22 167.22 -0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 102.48 102.48 0.06 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 559.34 559.34 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 124.99 124.99 -0.02 5113501
סיגמא בונד שקלי 80.29 80.29 -0.05 5107321
פורטה ! אגח 101.45 101.45 0.05 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 160.78 160.78 0 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 153.4 153.4 -0.01 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.55 146.55 -0.03 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 130.02 130.02 -0.01 5112487
פסגות Bond picking 116.69 116.69 -0.11 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1137.04 1137.04 0.04 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.5 143.5 -0.02 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 139.41 139.41 -0.08 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3026.46 3026.46 0.16 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.78 95.78 -0.46 5118880
פסגות קונצרני פלוס 109.24 109.24 0.1 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 148.43 148.43 -0.03 5111224
פסגות תיק קונצרני 128.7 128.7 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 100.25 100.25 -0.01 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1027.99 1027.99 0.08 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 119.47 119.47 0.04 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 860.18 860.18 0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.6 100.6 0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 117.67 117.67 0.03 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 120.19 120.19 0.04 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.92 464.92 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 134.88 134.88 0.01 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 162.74 162.74 0.05 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 195.03 195.03 0.06 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 140.88 140.88 -0.01 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.94 69.94 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 103.55 103.55 -0.06 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 103.04 103.04 0.01 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 107.99 107.99 0.03 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 102.96 102.96 0.01 5125067
תמהיל אגח חברות 223.77 223.77 0.08 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 108.06 108.06 0.01 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.79 104.79 -0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 4.17 36346.38 1099456|4
פועלים הנ הת יד 4.07 35490.33 1940501|4
מז טפ הנפק 35 3.41 29738.35 2310118|4
גזית גלוב אגחיא 2.91 25403.3 1260546|4
פז נפט אגח ג 2.63 22914.87 1114073|4
דיסק השק אגח ו 2.35 20524.03 6390207|4
לאומי אגח 177 2.23 19483.42 6040315|4
בזן אגח ו 2.11 18425.99 2590396|4
דלק קב אגח לא 1.97 17180.37 1134790|4
אלקטרה נדלןאגחד 1.8 15721.41 1121227|4
דלק קידוחיםאגחא 1.47 12859.6 4750089|4
ישראמקו אגח א 1.37 11943.13 2320174|4
חברה לישראל אגח 11 1.35 11796.87 5760244|4
אשטרום קב אגח ב 1.34 11681.53 1132331|4
רילייטד אגח א 1.29 11268.72 1134923|4
בינל הנפק התחכב 1.23 10726.16 1138585|4
לאומי התח נד יד 1.21 10520.68 6040299|4
סאני תקש אגח יא 1.15 10037.87 1134493|4
אמות אגח ד 1.15 10025.85 1133149|4
תכ.פק.שקל 1.14 9950.8 1128982|3
לייטסטון אגח א 1.07 9300.94 1133891|4
דלק קב אג לב 1.07 9342.5 1138874|4
אלה פקדון אגח ב 0.95 8303.26 1142215|4
פועלים הנ אגח34 0.91 7907.97 1940576|4
סאות'רן אגח א 0.85 7376.14 1140094|4
מז טפ הנפק 43 0.84 7347.33 2310191|4
ארקו אגח ג 0.82 7144.16 3100245|4
מליסרון אגח יד 0.82 7128.58 3230232|4
אפריקה נכס אגחז 0.82 7174.86 1132232|4
סאמיט אגח ט 0.79 6868.94 1141555|4
מליסרון אגח ז 0.74 6433.62 3230141|4
פועלים הנפ הת י 0.73 6381.18 1940402|4
ארפורט אגח ז 0.7 6120.02 1140110|4
נתנאל גרופ אגחח 0.69 6031.53 4210134|4
גזית גלוב אגח ט 0.67 5856 1260462|4
מז טפ הנפק 41 0.66 5743.8 2310175|4
איאסאראר אגח ד 0.65 5709.81 3650132|4
ישרס אגח יג 0.65 5678.45 6130181|4
בינל הנפק התח כ 0.65 5690.25 1121953|4
חשמל אגח 29 0.64 5540.69 6000236|4
לידר השק אג ו-ס 0.63 5517.5 3180239|4
אנגל משאב אגח ח 0.63 5520.76 7710171|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.63 5461.96 1119825|4
אלון רבוע אגח ד 0.63 5472.26 1139583|4
דלק קב אג לג 0.61 5349.75 1138882|4
סלע נדלן אגח ג 0.6 5216.28 1138973|4
אמות אגח ג 0.59 5164.51 1117357|4
אגוד הנפ אגח ט 0.58 5095.12 1139492|4
כלכלית ים אגחיג 0.57 4993.2 1980366|4
אידיבי פת אגח ז 0.57 5000.96 7980121|4
אנקור אגח א 0.56 4860.08 1141118|4
חשמל אגח 27 0.55 4832.65 6000210|4
מז טפ הנפק 44 0.54 4711.25 2310209|4
מניבים ריט אגחא 0.54 4698.09 1140581|4
קופרליין אגח א 0.52 4517.51 1136589|4
לאומי שה נד 200 0.52 4557.89 6040141|4
לונשטן הנד אגחג 0.51 4443.63 5730080|4
שטראוס אגח ב 0.5 4320.07 7460140|4
פרטנר אגח ד 0.5 4402.47 1118835|4
כללביט אגח ז 0.49 4299.75 1132950|4
אלבר נעמ 3 0.49 4263.05 1140862|4
לאומי התח נד400 0.49 4240.8 6040331|4
אפקון החז אגח ג 0.48 4175.47 5780093|4
EIB 10 1/2 12/21/17 0.48 4182.61
מגה אור אגח ו 0.48 4189.41 1138668|4
אם.אר.פי אגח ג 0.47 4084.74 1139278|4
יוניברסל אגח א 0.47 4106.97 1141639|4
אלוני חץ אגח ט 0.47 4088.47 3900354|4
מליסרון אגח יא 0.46 4001.69 3230208|4
אלעזרא אגח ד 0.46 3980.02 1139260|4
שלמה נדלן אגח ג 0.45 3911.42 1137439|4
אקסטל אגח ב 0.45 3937.57 1135367|4
פס.פק.שקל 0.45 3921.23 1129162|3
אגוד הנפ אגח ח 0.44 3803.7 1133503|4
גאון אחז אגח ב 0.41 3564.71 1133727|4
דקסיה הנ אגח יא 0.4 3447.1 1134154|4
תמר פטרו אגח א 0.4 3453.05 1141332|4
פועלים הנ אגח32 0.39 3394.98 1940535|4
פועלים הנ הת יא 0.38 3334.55 1940410|4
יואייארסי אגח א 0.38 3347.52 1141837|4
אדגר אגח ט 0.37 3193.5 1820190|4
STANDARD LIFE ABERDEEN SL 0.37 3246.71
מ.ק.מ 1127 0.36 3170.98 8171126|4
דרבן אגח ד 0.36 3128.47 4110094|4
מליסרון אגח ה 0.36 3141.25 3230091|4
צרפתי אגח ח 0.36 3119.63 4250189|4
ביג אגח ז 0.36 3175.2 1136084|4
קיי.בי.אס אגח א 0.35 3080.29 1137918|4
אליהוהנ אגחא-רמ 0.35 3056.4
ARCO 6 5/8 09/27/23 0.35 3080.29
כנפיים אגח ז 0.34 2989.88 5430137|4
אלוני חץ אגח ח 0.34 2944.99 3900271|4
עזריאלי אגח ד 0.34 2952.49 1138650|4
דלשה קפיטל אגחג 0.33 2907 1141605|4
ארפורט אגח ד 0.33 2838.78 1130426|4
מצלאוי אגח ד 0.33 2917.63 1130566|4
אמות אגח ב 0.32 2757.1 1126630|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.32 2754.94 1095066|4
עזריאלי אגח ב 0.32 2788.8 1134436|4
דה זראסאי אגח ג 0.32 2797.6 1137975|4
לאומי שה נד 300 0.32 2777.79 6040257|4
אנלייט אנר אגחב 0.32 2756.59 7200090|4
נץ קבוצה אגח 1 0.31 2731.73 4550133|4
כללביט אגח ט 0.31 2742.57 1136050|4
אפריקה מג אגח ג 0.3 2602.84 1135698|4
ווטרסטון אגח א 0.3 2643.16 1140987|4
מז טפ הנפק 40 0.3 2624.79 2310167|4
מליסרון אגח י 0.29 2543.29 3230190|4
אדגר אגח ח 0.29 2499.52 1820174|4
ווסיג'י אגח א 0.28 2423.59 1141209|4
גזית גלוב אגח י 0.27 2370.06 1260488|4
אלבר אגח יד 0.27 2391.24 1132562|4
אשטרום נכ אגח 9 0.26 2232.13 2510170|4
בזן אגח ט 0.26 2277.92 2590461|4
DLTR 5 3/4 03/01/23 DOLLA 0.26 2240.63
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.26 2270.86
מז טפ הנפק הת31 0.25 2194.03 2310076|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.25 2144 1134915|4
דה זראסאי אגח ב 0.24 2099.35 1131028|4
נאוי אגח ב 0.24 2124.32 2080166|4
בזק אגח 7 0.24 2063.46 2300150|4
הכשרת ישוב אג18 0.24 2055.99 6120190|4
LENOVO 4.7 05/08/19 0.24 2119.62
UBS 7 5/8 08/17/22 0.23 2026.27
פועלים הנ שה נד 1 0.23 1989.89 1940444|4
אמדיג''י אגח ב 0.22 1943.54 1140557|4
אידיביפת אגח יג 0.22 1956.4 7980329|4
EMBRBZ 5.696 09/16/23 0.22 1887.79
נכסים ובנ אגח ו 0.22 1925.87 6990188|4
רוטשטיין אגח ד 0.21 1807.85 5390091|4
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 6 7 0.21 1835.03
CBG 5% 15/03/2023 0.21 1841.76
BRAZIL 10 1/4 01/10/28 0.21 1807.83
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 0.2 1771.21
הכשרת ישוב אג17 0.2 1782.41 6120182|4
אלוני חץ אגח י 0.2 1723.83 3900362|4
רבוע נדלן אגח ו 0.2 1775.75 1140607|4
נמקו אגח א 0.19 1630.84 1139575|4
מויניאן אגח א 0.19 1648.64 1135656|4
לאומי שה נד 301 0.19 1689.97 6040265|4
HCA 5 03/15/24 0.19 1682.86
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.19 1684.27
ממשל שקלית 0327 0.18 1550.25 1139344|4
בינלהנפ שה נד ב 0.17 1471.81 1091164|4
שכון ובינוי אגח 6 0.17 1511.2 1129733|4
שכון ובינוי אגח 8 0.16 1367.38 1135888|4
אמות אגח ה 0.16 1362.51 1138114|4
מליסרון אגח ו 0.16 1352.49 3230125|4
נתנאל גרופ אגחו 0.15 1284 4210126|4
פטרוכימים אגח ח 0.15 1281.03 7560188|4
פועלים הנ הת טו 0.15 1327.52 1940543|4
כללביט אגח י 0.15 1315.45 1136068|4
פז נפט אגח ד 0.15 1278.34 1132505|4
הראל הנפק אגח ט 0.14 1214.18 1134030|4
רכבת ישר אגח ב 0.14 1178.98 1134998|4
דמרי אגח ו 0.14 1219.42 1136936|4
דיסקונט מנ הת ד 0.14 1216.93 7480049|4
נתנאל גרופ אגחט 0.13 1141.27 4210142|4
מז טפ הנפק 39 0.13 1127.92 2310159|4
בוני תיכון אגחי 0.13 1171.64 5310131|4
אלדן תחב מסחרי2 0.13 1143.12 1139831|4
גזית גלוב אגח ג 0.13 1093.97 1260306|4
ברוקלנד אגח א 0.12 1086.53 1132307|4
צמח המרמן אגח ג 0.11 940.62 1127653|4
דמרי אגח ד 0.11 953.37 1129667|4
פועלים הנפ הת ט 0.11 935.42 1940386|4
הכשרת ישוב אג15 0.11 992.91 6120158|4
AMXLMM 6.45 12/05/22 0.11 924.52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.11 977.27
אידיביפת אגח יא 0.1 848.16 7980303|4
JBS USA LLC/JBS USA FINA 0.1 843.33
מז טפ הנפק 38 0.1 835.73 2310142|4
שלמה החז אגח יד 0.1 836.6 1410265|4
כלכלית ים אגחיב 0.1 846.88 1980358|4
גינדי אגח ד 0.1 891.16 1136514|4
אקסטל אגח א 0.1 912.3 1132299|4
פניקס הון אגח ה 0.09 776.41 1135417|4
גזית גלוב אגחיב 0.09 742.5 1260603|4
בזן אגח ז 0.09 757.26 2590438|4
איאסאראר אגח יח 0.09 822.16 3650140|4
כנפיים אגח ה 0.09 753.61 5430095|4
לאומי התח נד ח 0.09 770.05 6040232|4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.09 797.6
LB 6 5/8 04/01/21 0.09 779.59
אידיבי פת אגח י 0.08 660.36 7980162|4
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.08 713.03
דיסקונט מנ הת א 0.07 647.32 7480015|4
שלמה החז אגח יא 0.07 591.26 1410224|4
בינל הנפק התח ד 0.07 601.1 1103126|4
תעש אוירית אגחד 0.06 537.21 1133131|4
בינל הנפק התחכג 0.06 506.9 1142058|4
דיסק השק אגח ט 0.06 511.87 6390249|4
GS 0 11/29/23 0.06 553.11
פועלים הנ אגח33 0.05 464.11 1940568|4
מגה אור אגח ד 0.05 455.53 1130632|4
רבוע נדלן אגח ה 0.05 403.71 1130467|4
אגוד הנפ התח יט 0.05 403.8 1124080|4
מבני תעש אגח ט 0.04 307.35 2260180|4
גזית גלוב אגח ד 0.04 330.4 1260397|4
סאפיינס אגח ב 0.03 250.5 1141936|4
אדגר אגח ז 0.03 224.63 1820158|4
פועלים הנ אגח30 0.03 231.58 1940493|4
פרטנר אגח ג 0.03 251.74 1118827|4
ארפורט אגח ג 0.03 301.56 1122670|4
הראל הנפק אגח י 0.03 219.4 1134048|4
אורון אגח א 0.03 224.23 1135714|4
חלל תקש אגח ו 0.03 255.47 1135151|4
רכבת ישר אגח א 0.03 264.22 1134980|4
צור אגח ז 0.03 290.97 7300114|4
דלק אנרגיה אגחה 0.03 260.66 5650114|4
אאורה אגח ט 0.03 243.16 3730397|4
דיסק התח נד י 0.02 190.81 6910129|4
נכסים ובנ אגח ג 0.02 140.97 6990139|4
אידיבי פת אגח ט 0.02 150.53 7980154|4
דיסקונט מנ הת ה 0.02 151.77 7480031|4
אלעזרא אגח ג 0.02 173.84 1133776|4
לוינשט נכ אגח א 0.02 164.42 1119098|4
פועלים הנ אגח29 0.02 154.18 1940485|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 57.82 1980192|4
גזית גלוב אגח ה 0.01 43.84 1260421|4
פרטנר אגח ה 0.01 128.3 1118843|4
גלובל כנפ אגח א 0.01 99.01 1121482|4
אגוד הנפ התח יח 0.01 64.95 1121854|4
כללביט אגח ב 0.01 130.04 1114347|4
בינל הנפק התחכא 0.01 82.34 1126598|4
אלבר אגח יג 0.01 75.9 1127588|4
אפריל נדלןאגח 1 0.01 89.85 1127265|4
שופרסל אגח ד 0.01 75.38 7770191|4
פלסטו שק אגח ג 0.01 111.23 7270101|4
אשטרום נכ אגח 8 0.01 83.86 2510162|4
לידר השק אגח ה 0.01 81.34 3180221|4
דיסקונט מנ הת ב 0 0.03 7480023|4
איידיאייהנ הת ג 0 18.88 1127349|4
ירושליםהנפ נד10 0 7.4 1127414|4
רקח אגח ב 0 1.03 1124510|4
רבוע נדלן אגח ג 0 0 1115724|4
ברם אגח א 0 0.24 1135730|4