קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 104.19 104.19 -0.02 5123278
MTF אינדקס צמוד A 105.54 105.54 -0.02 5123344
MTF תל בונד - צמודות סד-1 120.72 120.72 -0.02 5116900
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 113.5 113.5 -0.04 5122635
MTF תל בונד 20 סד - 2 107.26 107.26 -0.04 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 138.46 138.46 -0.04 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 107.52 107.52 -0.03 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 137.88 137.88 -0.02 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.1 107.1 -0.04 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 104.74 104.74 0 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 121.77 121.77 0 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 104.97 104.97 -0.02 5123518
MTF תל בונד תשואות סד-1 121.5 121.5 -0.05 5117924
PTF מדדי תל בונד + 10% 109.75 109.75 -0.02 5119912
PTF תל בונד 20 152.12 152.12 -0.04 5111463
PTF תל בונד 60 143.99 143.99 -0.02 5112206
PTF תל בונד צמודות 116.43 116.43 -0.02 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 117.96 117.96 0 5117494
PTF תל בונד תשואות 121.85 121.85 -0.04 5117957
איביאי סל תל בונד 20 136.8 136.8 -0.04 5113014
איביאי סל תל בונד 40 133.15 133.15 -0.01 5114327
איביאי סל תל בונד 60 130.12 130.12 -0.02 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 124.04 124.04 -0.02 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.31 103.31 -0.04 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 125.87 125.87 -0.01 5117049
איביאי סל תל בונד תשואות 472.87 472.87 -0.05 5126818
איילון ! תיק קונצרני 114.94 114.94 -0.04 5106299
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.83 105.83 -0.02 5123112
הראל מחקה תל בונד 20 120.44 120.44 -0.04 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 107.01 107.01 -0.03 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.31 103.31 -0.04 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 125.81 125.81 0 5114939
הראל מחקה תל בונד תשואות 122.11 122.11 -0.05 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 120.01 120.01 -0.04 5117932
מגדל תיק השקעות קונצרני 143.47 143.47 -0.02 5106190
מגדל תל בונד - צמודות 3-5 101.02 101.02 -0.03 5125356
מגדל תל בונד - צמודות 5-15 101.15 101.15 -0.04 5125349
פסגות אגח ממוצע A 117.35 117.35 -0.06 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 113.13 113.13 0 5116512
קסם KTF 00 תל בונד 20 125.08 125.08 -0.03 5115589
קסם KTF תל בונד 40 131.69 131.69 -0.02 5113303
קסם KTF תל בונד 60 114.28 114.28 -0.02 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 116.33 116.33 -0.03 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 122.13 122.13 -0.01 5115605
קסם KTF תל בונד תשואות 119.89 119.89 -0.04 5118120
קסם אקסלנס תיק השקעות קונצרני 1308.55 1308.55 -0.02 5112313
תכלית TTF תל בונד 60 120.37 120.37 -0.02 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 117.4 117.4 -0.01 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.27 102.27 -0.04 5118757
תכלית TTF תל בונד תשואות 127.53 127.53 -0.05 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 91.17 91.17 -0.04 5115472
תל בונד 40 MTF 137.16 137.16 -0.01 5112404
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פועלים הנפ הת י 6 10921.54 1940402|4
פועלים הנ הת יד 6 10916.98 1940501|4
פועלים הנ אגח32 6 10929.4 1940535|4
פועלים הנ אגח34 6 10923.68 1940576|4
מז טפ הנפק 35 6 10919.49 2310118|4
מז טפ הנפק 39 6 10920.45 2310159|4
מז טפ הנפק 43 6 10920.59 2310191|4
מז טפ הנפק 44 6 10926.83 2310209|4
לאומי התח נד יד 6 10919.64 6040299|4
לאומי אגח 177 6 10918.28 6040315|4
דיסק מנ שה נד 1 5.05 9188.09 7480098|4
לאומי שה נד 200 5.04 9172.89 6040141|4
לאומי שה נד 300 3.84 6984.97 6040257|4
בינל הנפק התחכא 3.23 5877.08 1126598|4
אגוד הנפ אגח ט 2.67 4857.2 1139492|4
בינל הנפק התח כ 2.4 4359.7 1121953|4
ירושליםהנפ אגחט 2.32 4229.39 1127422|4
דקסיה הנפ אגח ב 2.15 3910 1095066|4
בינל הנפק אגח ט 2.04 3707.65 1135177|4
דקסיה הנ אגח י 1.96 3559.89 1134147|4
דיסקונט מנ הת ד 1.82 3311.86 7480049|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.57 2852.44 1119825|4
דיסק התח נד י 1.57 2865.17 6910129|4
דיסקונט מנ הת ב 1.5 2725.55 7480023|4
אגוד הנפ התח יט 1.06 1930.87 1124080|4
אגוד הנ שה נד 1 0.98 1790.08 1115278|4
אגוד הנפ אגח ו 0.81 1475.85 1126762|4