קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.96 103.96 -0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.68 103.68 -0.22 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.4 109.4 -0.04 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.75 103.75 -0.27 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.65 115.65 -0.08 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.18 119.18 -0.07 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1054.84 1054.84 -0.07 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.42 134.42 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.49 104.49 -0.06 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.86 104.86 -0.05 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 179.19 179.19 -0.04 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.42 126.42 -0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 279.17 279.19 -0.02 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.23 150.23 -0.13 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.68 169.68 -0.09 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.61 172.61 -0.1 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.05 171.05 -0.11 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.22 121.22 -0.01 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.17 126.17 -0.04 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.74 191.74 0.18 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.44 102.44 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.61 175.61 -0.03 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 106.04 106.04 -0.15 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.62 113.62 -0.13 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 813 813 -0.11 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.81 114.81 -0.09 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.51 126.51 -0.09 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.01 134.01 -0.11 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.02 105.02 -0.11 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.96 172.96 -0.07 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.04 239.41 -0.08 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.78 193.78 -0.08 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.49 127.49 -0.07 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.17 103.17 -0.08 5119441
הראל ניהול אגח 152.18 152.18 -0.11 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.79 100.79 -0.03 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.1 158.1 -0.06 5107156
הראל פרימיום 501.74 506.76 -0.27 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.46 127.46 -0.04 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.03 126.03 -0.09 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.51 112.51 -0.2 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.03 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.7 106.7 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.63 173.63 -0.01 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.95 144.95 -0.04 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.92 119.92 -0.02 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.06 112.06 -0.25 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.25 180.25 0.09 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.99 114.99 -0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.38 134.38 -0.05 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.18 190.18 -0.08 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.53 101.53 -0.02 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.7 125.7 -0.2 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.76 112.76 -0.08 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.14 152.14 -0.03 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.72 111.72 -0.06 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.62 139.62 -0.08 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.77 148.77 -0.09 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.27 162.27 -0.05 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.42 188.42 -0.11 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.91 174.91 0.01 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.34 117.34 -0.07 5118633
מור אגח חברות 100.31 100.31 -0.04 5125901
מור נבחרת אגח 141.5 141.5 -0.07 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.29 158.29 -0.04 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.99 250.99 -0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.98 106.98 -0.04 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.56 155.56 0.05 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 619.39 619.39 0 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.53 105.53 -0.03 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.21 175.21 -0.03 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.42 524.42 -0.06 5520028
מיטב מדורגות 230.59 230.59 -0.09 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.29 126.29 -0.05 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.21 113.21 -0.03 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.95 164.95 -0.08 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.17 101.17 -0.1 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.72 552.72 -0.07 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.41 123.41 -0.06 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.32 79.32 -0.06 5107321
פורטה ! אגח 100.59 100.59 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.71 158.71 -0.11 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.23 152.23 -0.07 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.27 145.27 -0.06 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.07 129.07 -0.08 5112487
פסגות Bond picking 115.72 115.72 -0.16 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.85 1121.85 -0.05 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.61 142.61 -0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.16 138.16 -0.2 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2994.93 2994.93 -0.18 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.33 96.33 -0.26 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.27 108.27 -0.03 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.18 147.18 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.35 127.35 -0.06 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.78 99.78 -0.07 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1014.52 1014.52 -0.08 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.05 118.05 -0.08 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.67 850.67 -0.09 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.16 100.16 -0.04 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.33 116.33 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.67 118.67 -0.21 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.32 464.32 -0.03 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.59 133.59 -0.1 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.84 160.84 -0.1 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.35 192.35 -0.03 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.53 139.53 -0.08 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.6 69.6 -0.07 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.04 102.04 -0.13 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.55 102.55 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.92 105.92 -0.09 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.7 101.7 -0.11 5125067
תמהיל אגח חברות 220.73 220.73 -0.18 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 107.13 107.13 -0.14 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.47 104.47 -0.05 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דלתא אגח ו 6.62 603.12 6270193|4
חברה לישראל אגח 11 5.74 522.67 5760244|4
תמר פטרו אגח א 5.71 519.72 1141332|4
בזן אגח ו 5.63 512.23 2590396|4
סאפיינס אגח ב 5.3 482.93 1141936|4
דלק קידוחיםאגחא 5.28 480.9 4750089|4
ישראמקו אגח א 5.14 468.03 2320174|4
סקייליין אגח ב 3.15 287.06 1142033|4
נאויטס מימון אגח ב 2.95 268.95 1141373|4
מזרחי טפחות שה א 2.9 264.48 6950083|4
נאויטס מימון אגח א 2.42 220.71 1141365|4
VZ 5.15 09/15/23 2.15 195.68
NDAQ 5.55 01/15/20 2.08 189.83
GILD 4 1/2 04/01/21 2.06 187.63
HD 3 3/4 02/15/24 2.05 186.66
PEP 3.6 03/01/24 2.04 185.53
ORCL 3.4 07/08/24 2.02 183.75
HPQ 4.3 06/01/21 2.02 183.68
AMGEN 3 7/8 11/21 2.01 182.73
TOYOTA 3.4 09/15/21 2.01 182.68
CAT 3.4 05/15/24 2 182.29
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 2 181.93
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 2 182.14
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.99 181.22
MON 2 3/4 07/15/21 1.96 178.09
PRICELINE GROUP INC/THE P 1.93 175.8
קרסו אגח ב 1.93 175.45 1139591|4
מיטב דש אגח ג 1.8 164 1121763|4
CAF 4 3/8 06/15/22 1.68 152.52
דיסקונט שה א 1.65 150.08 6910095|4
אול-יר אגח ג 1.65 150.4 1140136|4
ביג אגח ד 1.53 139.08 1118033|4
צמח המרמן אגח ד 1.45 132.35 1134873|4
מישורים אגח ה 1.22 111.33 1140078|4
אבגול אגח ד 1.2 109.04 1140417|4
יוניברסל אגח א 1.1 100.01 1141639|4
מליסרון אגח ח 0.72 65.23 3230166|4
נכסים ובנ אגח ז 0.68 61.63 6990196|4
מבני תעש אגח טו 0.63 57.24 2260420|4
מגדל הון אגח ג 0.61 55.6 1135862|4
כיל אגח ה 0.57 51.77 2810299|4
ויקטורי אגח א 0.43 38.78 1136126|4