קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 153.33 153.33 0.04 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 157.49 157.49 0.04 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.06 145.06 -0.01 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.16 133.16 -0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.8 150.8 0.03 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.73 148.73 0.02 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.5 97.5 -0.01 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 342.5 342.5 0.1 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 311.9 311.9 0.04 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.86 167.86 0.01 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 431.39 431.39 0.03 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.23 134.23 -0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 139.58 139.58 0.04 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.79 121.79 0.03 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.8 16815.55 1125400|4
ממשל שקלית 1026 21.07 16252.74 1099456|4
ממשל שקלית 0323 18.76 14474.86 1126747|4
ממשל שקלית 0324 15.27 11778.51 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.34 10291.41 1135557|4
ממשל שקלית 0327 7 5402.08 1139344|4
ממשל שקלית 0347 1.73 1332.93 1140193|4
ממשל שקלית 1122 0.63 486.39 1141225|4
תכ.שחר5+(1) 0.4 308.6 1108554|3