קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 3.19 4854.68 6390207|4
דיסק התח נד יב 1.76 2675 6910160|4
פועלים הנ הת יד 1.72 2621.96 1940501|4
ירושליםהנפ נד11 1.57 2385 1138551|4
אדמה אגח ב 1.54 2338.48 1110915|4
נכסים ובנ אגח ד 1.41 2140.62 6990154|4
אידיביפת אגח יג 1.27 1924.79 7980329|4
מזרח טפחות שה א 1.26 1918.65 6950083|4
לאומי שה נד 300 1.24 1887.67 6040257|4
סקייליין אגח א 1.23 1866.78 1138775|4
דלק קב אגח לא 1.22 1852.31 1134790|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.21 1832.03 1119825|4
חשמל אגח 26 1.2 1831.22 6000202|4
לאומי שה נד 200 1.19 1804.62 6040141|4
אלון רבוע אגח ד 1.18 1797.93 1139583|4
פועל הנ שה נד 1 1.11 1688.34 1940444|4
הר.בונד-צמו.יתר 1.08 1636.4 1127786|3
מליסרון אגח י 1.07 1631.95 3230190|4
מויניאן אגח א 1.03 1567.8 1135656|4
איידיאו אגח ז 0.96 1463.47 5050240|4
אפריקה נכס אגחז 0.95 1442.12 1132232|4
כללביט אגח ג 0.93 1410.58 1120120|4
בזק אגח 6 0.89 1352.52 2300143|4
הכשרת ישוב אג19 0.89 1355.25 6120208|4
ישרס אגח יג 0.87 1315.66 6130181|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.87 1326.63 1139153|4
רילייטד אגח א 0.86 1305.02 1134923|4
לאומי התח נד יד 0.86 1310.5 6040299|4
לייטסטון אגח א 0.85 1297.97 1133891|4
גזית גלוב אגחיא 0.8 1219.81 1260546|4
חשמל אגח 27 0.79 1197.71 6000210|4
חשמל אגח 29 0.78 1181.61 6000236|4
לאומי התח נד400 0.76 1154.16 6040331|4
וורטון אגח א 0.76 1162.79 1140169|4
דלק קב אגח יט 0.75 1136.46 1121326|4
בי קומיונק אגחג 0.73 1109.51 1139203|4
גב ים אגח ו 0.73 1113.81 7590128|4
אידיבי פת אגח ט 0.72 1097.18 7980154|4
מבני תעש אגח יז 0.71 1083.5 2260446|4
שכון ובי אגח 6 0.7 1065.39 1129733|4
אמות אגח ב 0.68 1037.94 1126630|4
אלדן תחבו אגח א 0.68 1029.56 1134840|4
מז טפ הנפק 39 0.68 1040.74 2310159|4
איאסאראר אגח יח 0.66 996.83 3650140|4
מז טפ הנפק 44 0.64 975.17 2310209|4
ישראל קנדה אגחה 0.64 980.16 4340154|4
שלמה החז אגח טז 0.64 975.46 1410281|4
אשדר אגח ד 0.63 959.76 1135607|4
אידיביפת אגח יב 0.62 936.78 7980311|4
אפריקה אגח כו 0.62 939.16 6110365|4
פועלים הנ אגח32 0.61 933.67 1940535|4
דלק קב אגח יח 0.61 928.88 1115823|4
מישורים אגח ד 0.6 910.38 1132729|4
סלע נדלן אגח ג 0.6 906.68 1138973|4
חלל תקש אג יז 0.6 918 1140888|4
מז טפ הנפק 43 0.6 917.44 2310191|4
נורסטאר אגח י 0.6 906.17 7230345|4
שטראוס אגח ד 0.6 917.36 7460363|4
אאורה אגח יא 0.59 901.71 3730421|4
מליסרון אגח ה 0.59 892.64 3230091|4
אינטרנט זהבאגחד 0.57 862.07 1131614|4
אפריקה מג אגח ג 0.56 846.49 1135698|4
אלרוב נדלן אגחד 0.56 853.9 3870128|4
לאומי התח נד יב 0.55 842.85 6040273|4
תכ.תלבונדתשואות 0.54 818.98 1128453|3
אקסטל אגח א 0.52 785.25 1132299|4
קופרליין אגח א 0.52 792.4 1136589|4
מליסרון אגח ח 0.52 788.12 3230166|4
בזן אגח א 0.5 753.94 2590255|4
אנגל משאב אגח ח 0.49 742.19 7710171|4
רכבת ישר אגח ב 0.49 738.31 1134998|4
ארפורט אגח ז 0.49 742.87 1140110|4
מליסרון אגח ו 0.48 728.54 3230125|4
כלכלית ים אגחיג 0.47 721.8 1980366|4
תמר פטרו אגח א 0.47 714.56 1141332|4
אשטרום קב אגח א 0.47 710.21 1132323|4
הר.בונד-שקלי 0.47 719.7 1116292|3
ביג אגח ט 0.46 700.19 1141050|4
בזן אגח ו 0.46 704.2 2590396|4
מבני תעש אגח יד 0.45 686.69 2260412|4
בינל הנפק התחכב 0.45 685.31 1138585|4
הוט אגח א 0.45 689.25 1123256|4
מגה אור אגח ג 0.45 678.56 1127323|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.44 664.23 1121227|4
קרדן אןוי אגח ב 0.44 663.12 1113034|4
חלל תקש אגח טז 0.44 666.4 1139922|4
מגדל הון אגח ד 0.43 650.93 1137033|4
חברה לישראלאגח7 0.43 650.91 5760160|4
כלכלית ים אגחטו 0.42 643.07 1980416|4
פועלים הנפ הת י 0.42 640.59 1940402|4
רציו מימון אגחב 0.41 623.53 1139443|4
גזית גלוב אגח ד 0.4 606.26 1260397|4
קיי.בי.אס אגח א 0.4 609.56 1137918|4
דלק קב אג לב 0.4 603.6 1138874|4
רציו מימון אגחא 0.4 614.61 1133552|4
סלע נדלן אגח א 0.4 604.82 1128586|4
פס.בונדצמודיתר 0.39 587.48 1127752|3
עזריאלי אגח ג 0.38 571.53 1136324|4
מגה אור אגח ו 0.37 568.52 1138668|4
ישרס אגח יד 0.37 562.08 6130199|4
דיסקונט מנ הת ד 0.37 564.79 7480049|4
פועלים הנ אגח34 0.35 532.35 1940576|4
דלק קידוחיםאגחא 0.35 531.79 4750089|4
סלקום אגח יא 0.35 529.15 1139252|4
ירושליםהנפ אגחט 0.35 532.89 1127422|4
דלק קב אגח יג 0.35 539.24 1105543|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.34 513.63 1095066|4
גזית גלוב אגח י 0.33 495.2 1260488|4
ארפורט אגח ה 0.33 498.25 1133487|4
פתאל אגח א 0.32 481.55 1137512|4
גזית גלוב אגחיב 0.32 485.14 1260603|4
אלבר אגח יד 0.32 486.42 1132562|4
דיסקונט מנ הת ב 0.32 485.02 7480023|4
נכסים ובנ אגח ו 0.32 493.64 6990188|4
שלמה החז אגח יד 0.32 487.04 1410265|4
יו.טי.אס אגח ט 0.31 469.46 4590162|4
אלבר אגח טז 0.31 478.26 1139823|4
לאומי שה נד 201 0.3 457.41 6040158|4
מז טפ הנפק 41 0.29 445.42 2310175|4
דקסיה הנ אגח י 0.29 445.46 1134147|4
מליסרון אגח יג 0.28 430.06 3230224|4
אשטרום נכ אגח 8 0.28 425.74 2510162|4
מבני תעש אגח טו 0.27 407.1 2260420|4
בזק אגח 10 0.27 417.92 2300184|4
דלתא אגח ב 0.27 415.22 6270151|4
שופרסל אגח ד 0.27 403.24 7770191|4
פז נפט אגח ג 0.27 410.96 1114073|4
דלק קב אגח כב 0.26 391.08 1106046|4
ביג אגח ד 0.26 394.37 1118033|4
אגוד הנפ התח יח 0.26 388.89 1121854|4
אלקו אגח יא 0.26 394.27 6940167|4
לאומי אגח 177 0.26 400.16 6040315|4
אלרוב נדלן אגחב 0.26 402.44 3870094|4
אפריקה אגח כז 0.25 385.05 6110431|4
אינטרנט זהבאגחג 0.25 380.38 1120880|4
אגוד הנ שה נד 1 0.25 381.06 1115278|4
סלקום אגח ח 0.25 378.32 1132828|4
ביג אגח ח 0.25 376.88 1138924|4
חלל תקש אגח ו 0.24 367.04 1135151|4
ויקטורי אגח א 0.24 365.32 1136126|4
אלדן תחבו אגח ב 0.23 347.12 1138254|4
הכשרת ישוב אג16 0.23 350.91 6120166|4
קרדן אןוי אגח א 0.23 342.86 1105535|4
מליסרון אגח ז 0.23 346.37 3230141|4
אדגר אגח ט 0.22 335.19 1820190|4
דיסקונט שה א 0.22 339.05 6910095|4
סלקום אגח ו 0.22 340.25 1125996|4
דה זראסאי אגח א 0.21 312.24 1127901|4
סלע נדלן אגח ב 0.21 317.78 1132927|4
דה זראסאי אגח ג 0.21 320.67 1137975|4
נורסטאר אגח ט 0.21 315.91 7230303|4
כלכלית ים אגחיד 0.2 309.33 1980390|4
בזן אגח ז 0.2 310.46 2590438|4
אלדן תחבו אגח ד 0.2 300.93 1140821|4
מליבו אגח ג 0.19 294.63 1139302|4
חלל תקש אגח ח 0.19 286.29 1131416|4
ביג אגח ה 0.19 296.01 1129279|4
דלק אנרגיה אגחה 0.19 284.79 5650114|4
מז טפ הנפק הת31 0.19 292.56 2310076|4
ישפרו אגח ב 0.18 272.41 7430069|4
בינל הנפק התחכא 0.18 274.76 1126598|4
אפריקה מג אגח ב 0.17 261.43 1126093|4
שלמה נדלן אגח ב 0.17 260.56 1129436|4
סלקום אגח י 0.17 264.95 1139245|4
נכסים ובנ אגח ג 0.17 255.45 6990139|4
יואל אגח 3 0.17 253.22 5830104|4
יו.טי.אס אגח ח 0.17 254.93 4590147|4
כנפיים אגח ה 0.16 240.61 5430095|4
נאוי אגח ב 0.16 239.65 2080166|4
אזורים אגח 9 0.16 238.73 7150337|4
פרטנר אגח ד 0.16 239.92 1118835|4
גזית גלוב אגח ג 0.15 230.01 1260306|4
עזריאלי אגח ד 0.15 230.61 1138650|4
צמח המרמן אגח ד 0.15 234.83 1134873|4
בזן אגח ה 0.15 231.92 2590388|4
אלוני חץ אגח ט 0.14 218.78 3900354|4
נכסים ובנ אגח ט 0.14 212.1 6990212|4
קרדן נדלן אגח ב 0.14 213.11 1133610|4
ביג אגח ג 0.14 210.94 1106947|4
חלל תקש אגח ט 0.14 214.71 1131424|4
דקסיה הנפ נד יג 0.14 217.81 1125194|4
שכון ובי אגח 5 0.13 199.43 1125210|4
פרטנר אגח ג 0.13 204.33 1118827|4
רכבת ישר אגח א 0.13 204.38 1134980|4
קופרליין אגח ב 0.13 200.97 1140177|4
הפניקס אגח 2 0.13 202.41 7670177|4
פורמולה אגח א 0.13 191.89 2560142|4
מבני תעש אגח טז 0.13 204.44 2260438|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 178.42 3900271|4
AAPL 2.4 05/03/23 0.12 179.09
אבגול אגח ג 0.12 176.27 1133289|4
אלעזרא אגח ב 0.11 160.49 1128289|4
אשדר אגח ג 0.11 168.55 1123884|4
מז טפ הנפק 38 0.11 172.95 2310142|4
אדגר אגח ז 0.11 171.77 1820158|4
פועלים הנ אגח33 0.1 154.8 1940568|4
מנורה מב אגח א 0.1 150.24 5660048|4
תדיראן הול אגח2 0.1 147.18 2580066|4
בינלהנפ שה נד ב 0.1 151.05 1091164|4
נורסטאר אגח יא 0.1 152.25 7230352|4
אלקטרה אגח ג 0.1 154.63 7390131|4
שופרסל אגח ה 0.1 148.46 7770209|4
אפקון החז אגח ג 0.1 147.47 5780093|4
ארפורט אגח ג 0.1 150.24 1122670|4
בראק אן וי אגחא 0.1 154.56 1122860|4
גלובל כנפ אגח א 0.1 145.67 1121482|4
מגה אור אגח ה 0.09 143.07 1132687|4
מישורים אגח ה 0.09 143.76 1140078|4
קרסו אגח א 0.09 142.61 1136464|4
גב ים אגח ה 0.09 143.11 7590110|4
אשדר אגח א 0.09 134.17 1104330|4
אלוני חץ אגח ו 0.09 131.8 3900206|4
כלכלית ים אגח ו 0.08 120.14 1980192|4
כלכלית ים אגחיא 0.08 122.76 1980341|4
דמרי אגח ו 0.08 115.05 1136936|4
אמות אגח ג 0.08 120.22 1117357|4
שכון ובי אגח 4 0.08 116.61 1117910|4
טן דלק אגח ג 0.07 108.37 1131457|4
מגה אור אגח ד 0.07 107.02 1130632|4
בינל הנפק אגח ט 0.07 101.92 1135177|4
רבוע נדלן אגח ז 0.07 99.99 1140615|4
גזית גלוב אגח ט 0.07 105.04 1260462|4
מז טפ הנפק 37 0.07 105.76 2310134|4
מבני תעש אגח יח 0.07 109.82 2260479|4
פועלים הנ הת טו 0.07 113.74 1940543|4
אדגר אגח ח 0.07 104.68 1820174|4
וויי בוקס אגח א 0.07 104.49 4860094|4
EBAY 3 1/4 10/15/20 0.07 111.39
שופרסל אגח ו 0.07 103.89 7770217|4
הכשרת ישוב אג17 0.07 106.64 6120182|4
אמות אגח א 0.06 86.41 1097385|4
אספן גרופ אגח ה 0.06 93.15 3130275|4
שלמה נדלן אגח ג 0.06 94.45 1137439|4
דקסיה הנפ נד יד 0.06 89.43 1129907|4
מישורים אגח ג 0.06 91.71 1127513|4
אגוד הנפ אגח ו 0.06 94.81 1126762|4
פלאזה סנט אגח א 0.06 88.98 1109495|4
ריט 1 אגח ג 0.06 96.12 1120021|4
מיטב דש אגח ג 0.06 95.38 1121763|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 75.25 1122233|4
אגוד הנפ התח יט 0.05 70.1 1124080|4
אשטרום קב אגח ב 0.05 74.51 1132331|4
סלקום אגח ט 0.05 80.28 1132836|4
מבני תעש אגח ט 0.05 79 2260180|4
כללביט אגח א 0.05 74.16 1097138|4
RABOBK 2 1/4 12/02/19 0.05 72.8
דיסק מנ שה נד 1 0.05 68.89 7480098|4
אזורים אגח 10 0.05 83.58 7150345|4
נורסטאר אגח ח 0.05 83.12 7230295|4
הפניקס אגח 1 0.04 66.43 7670102|4
דיסק התח נד י 0.04 67.41 6910129|4
ביג אגח ו 0.04 66.89 1132521|4
אלמוגים אגח ב 0.04 61.22 1129402|4
פלאזה סנט אגח ב 0.04 57.68 1109503|4
דה לסר אגח ב 0.04 67.8 1118587|4
דלק קב אגח יד 0.03 44.17 1115062|4
פרטנר אגח ו 0.03 50.05 1141415|4
שטראוס אגח ב 0.03 51.67 7460140|4
פטרוכימים אגח 1 0.03 47.84 7560154|4
מז טפ הנפק 35 0.03 48.57 2310118|4
מליסרון אגח ד 0.03 41.46 3230083|4
דרבן אגח ד 0.03 41.96 4110094|4
בינל הנפק התח ד 0.02 34.22 1103126|4
אזורים אגח 8 0.02 28.98 7150246|4
הכשרת ישוב אג14 0.02 25.68 6120141|4
פניקס הון אגח ב 0.02 29.36 1120799|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 15.56 1121581|4
אורתם סהר אג י 0.01 20.88 1136787|4
וילאר אגח ו 0.01 20.08 4160115|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 15.21 2510139|4
אלרוב נדלן אגחג 0.01 16.7 3870102|4
שלמה החז אגח יא 0.01 10.72 1410224|4
מנרב אגח ב 0.01 8.68 1550052|4
כלכלית ים אגח ט 0.01 9.41 1980234|4
מנורה הון אגח א 0 6.12 1103670|4
פניקס הון אגח ד 0 6.18 1133529|4
גירון אגח ג 0 4.41 1125681|4
רבוע נדלן אגח ה 0 2.02 1130467|4