קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח י 3.32 5736.42 6390348|4
דיסק התח נד יב 1.6 2762.67 6910160|4
פועלים הנ הת יד 1.52 2626.58 1940501|4
מליסרון אגח י 1.46 2525.18 3230190|4
אדמה אגח ב 1.42 2451.75 1110915|4
ירושליםהנפ נד11 1.4 2424.15 1138551|4
נכסים ובנ אגח ד 1.28 2217.83 6990154|4
אידיביפת אגח יד 1.26 2177.94 7980337|4
סלע נדלן אגח ג 1.2 2080.17 1138973|4
סקייליין אגח א 1.14 1972.7 1138775|4
מזרחי טפחות שה א 1.13 1955.89 6950083|4
אלון רבוע אגח ד 1.12 1944.48 1139583|4
אידיביפת אגח יג 1.11 1925.34 7980329|4
לאומי שה נד 300 1.1 1893.95 6040257|4
מויניאן אגח א 1.09 1884.52 1135656|4
גזית גלוב אגח יב 1.08 1867.8 1260603|4
דלק קב אגח לא 1.07 1844.89 1134790|4
לאומי שה נד 200 1.05 1820.44 6040141|4
אידיבי פת אגח ט 1.05 1811.28 7980154|4
אינטרנט זהבאגחד 1.03 1773.27 1131614|4
לייטסטון אגח א 1.02 1755.08 1133891|4
חשמל אגח 26 1.02 1767.69 6000202|4
אקסטל אגח א 1.01 1754.69 1132299|4
פועלים הנ שה נד 1 0.98 1687.03 1940444|4
הר.בונד-צמו.יתר 0.97 1674.4 1127786|3
דקסיה הנפ אגח ז 0.94 1616.92 1119825|4
דה זראסאי אגח ג 0.93 1606.8 1137975|4
איידיאו אגח ז 0.88 1512.82 5050240|4
הכשרת ישוב אג19 0.87 1501.06 6120208|4
הכשרת ישוב אג21 0.86 1489.05 6120224|4
חשמל אגח 27 0.86 1482.84 6000210|4
אפריקה נכס אגחז 0.85 1473.78 1132232|4
מז טפ הנפק 44 0.84 1455.1 2310209|4
כללביט אגח ג 0.83 1442.81 1120120|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.83 1439.1 1139153|4
פטרוכימים אגח ח 0.8 1381.77 7560188|4
נורסטאר אגח י 0.79 1360.09 7230345|4
בזק אגח 6 0.79 1359.6 2300143|4
רילייטד אגח א 0.79 1363.71 1134923|4
ישרס אגח יג 0.78 1352.66 6130181|4
עזריאלי אגח ד 0.77 1339.26 1138650|4
וורטון אגח א 0.77 1335.62 1140169|4
לאומי התח נד יד 0.75 1290.7 6040299|4
גזית גלוב אגח יא 0.71 1230.88 1260546|4
מז טפ הנפק 45 0.7 1216.2 2310217|4
חשמל אגח 29 0.69 1197.47 6000236|4
לאומי התח נד400 0.68 1171.03 6040331|4
קיי.בי.אס אגח א 0.66 1142.94 1137918|4
בי קומיונק אגחג 0.65 1123.9 1139203|4
כללביט אגח ח 0.65 1131.7 1132968|4
דלק קב אגח יט 0.65 1130.28 1121326|4
גב ים אגח ו 0.65 1131.15 7590128|4
מבני תעש אגח יז 0.65 1129 2260446|4
שכון ובינוי אגח 6 0.63 1086.28 1129733|4
כלכלית ים אגחטו 0.62 1074.32 1980416|4
מז טפ הנפק 39 0.61 1052.62 2310159|4
אמות אגח ב 0.61 1061.15 1126630|4
אשדר אגח ד 0.61 1049.21 1135607|4
גב ים אגח ח 0.59 1015 7590151|4
ישראל קנדה אגחה 0.58 1002.37 4340154|4
איאסאראר אגח יח 0.58 1000.2 3650140|4
שלמה החז אגח טז 0.55 952.15 1410281|4
פועלים הנ אגח32 0.55 952.35 1940535|4
אפריקה אגח כו 0.55 950.37 6110365|4
מישורים אגח ד 0.55 944.14 1132729|4
אדגר אגח ט 0.54 939.44 1820190|4
אאורה אגח יא 0.54 934.74 3730421|4
מז טפ הנפק 43 0.54 931.52 2310191|4
שטראוס אגח ד 0.53 907.84 7460363|4
אלדן תחבו אגח א 0.52 900.78 1134840|4
חלל תקש אג יז 0.52 903 1140888|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.51 879.3 3870128|4
אשטרום נכ אגח10 0.5 861.65 2510204|4
אפריקה מג אגח ג 0.49 853 1135698|4
תכ.תלבונדתשואות 0.49 843 1128453|3
מליסרון אגח ח 0.47 806.89 3230166|4
פועלים הנפ הת י 0.47 805.99 1940402|4
קופרליין אגח א 0.45 783.63 1136589|4
דלק קב אגח יח 0.44 752.59 1115823|4
איידיאו אגח ח 0.44 767.81 5050265|4
בזן אגח א 0.44 763.51 2590255|4
אנגל משאב אגח ח 0.44 761.32 7710171|4
בזן אגח ו 0.42 720.79 2590396|4
כלכלית ים אגחיג 0.42 719.39 1980366|4
הר.בונד-שקלי 0.42 733.14 1116292|3
ביג אגח ט 0.42 721.76 1141050|4
תמר פטרו אגח א 0.41 711.76 1141332|4
בינל הנפק התחכב 0.41 703.95 1138585|4
ארפורט אגח ז 0.4 684.7 1140110|4
אשטרום קב אגח א 0.4 684.44 1132323|4
מגה אור אגח ג 0.4 687.54 1127323|4
קרדן אןוי אגח ב 0.39 677.25 1113034|4
חלל תקש אגח טז 0.39 675.79 1139922|4
מגדל הון אגח ד 0.38 663.65 1137033|4
רכבת ישר אגח ב 0.37 635.97 1134998|4
רציו מימון אגחב 0.37 634.03 1139443|4
הוט אגח א 0.37 634.35 1123256|4
מליסרון אגח ו 0.37 632.63 3230125|4
חברה לישראל אגח 7 0.37 646.38 5760160|4
סלע נדלן אגח א 0.36 617.63 1128586|4
רציו מימון אגחא 0.36 630.66 1133552|4
דלק קב אג לב 0.35 604.8 1138874|4
פס.בונדצמודיתר 0.35 600.82 1127752|3
מגה אור אגח ו 0.34 588.79 1138668|4
עזריאלי אגח ג 0.34 586.66 1136324|4
ישרס אגח יד 0.33 567.54 6130199|4
סלקום אגח יא 0.32 544.9 1139252|4
ירושליםהנפ אגחט 0.31 538.32 1127422|4
דלק קב אגח יג 0.31 534.36 1105543|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.31 534.22 1121227|4
פועלים הנ אגח34 0.31 539.51 1940576|4
מגה אור אגח ז 0.31 538.51 1141696|4
אגוד הנ נדחה כא 0.3 512.7 1141878|4
דלק קידוחיםאגחא 0.3 519.26 4750089|4
דיסק השק אגח ו 0.3 520.91 6390207|4
יוניברסל אגח א 0.3 526.72 1141639|4
ארפורט אגח ה 0.3 514.15 1133487|4
שכון ובינוי אגח 8 0.29 497.61 1135888|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.29 498.22 1095066|4
נכסים ובנ אגח ו 0.29 505.08 6990188|4
גזית גלוב אגח י 0.28 482.26 1260488|4
אלבר אגח טז 0.28 490.1 1139823|4
אפריקה אגח כז 0.27 464.39 6110431|4
דיסקונט מנ הת ד 0.27 468.03 7480049|4
לאומי שה נד 201 0.26 458.08 6040158|4
מז טפ הנפק 41 0.26 450.21 2310175|4
פתאל אגח א 0.26 453.08 1137512|4
דקסיה הנ אגח י 0.26 453.28 1134147|4
אלבר אגח יד 0.25 432.62 1132562|4
בזק אגח 10 0.25 427.72 2300184|4
מבני תעש אגח כ 0.24 416.68 2260495|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.24 406.77 3870094|4
נורסטאר אגח יא 0.24 410.57 7230352|4
דלתא אגח ב 0.24 422.19 6270151|4
פז נפט אגח ג 0.24 410.28 1114073|4
אגוד הנ שה נד 1 0.23 395.93 1115278|4
דלק קב אגח כב 0.23 396.39 1106046|4
ביג אגח ד 0.23 399.43 1118033|4
אלקו אגח יא 0.23 400.98 6940167|4
לאומי אגח 177 0.23 404.88 6040315|4
מליסרון אגח יג 0.23 395.7 3230224|4
גזית גלוב אגח ד 0.23 400.86 1260397|4
שלמה החז אגח יח 0.23 390.2 1410307|4
שלמה החז אגח יד 0.23 399.3 1410265|4
שופרסל אגח ד 0.22 375.71 7770191|4
אגוד הנפ התח יח 0.22 374.74 1121854|4
סלקום אגח ח 0.22 388.13 1132828|4
ביג אגח ח 0.22 384.86 1138924|4
חלל תקש אגח ו 0.21 370.59 1135151|4
שלמה נדלן אגח ג 0.21 370.03 1137439|4
אלדן תחבו אגח ב 0.2 348.6 1138254|4
סלקום אגח ו 0.2 343.6 1125996|4
הכשרת ישוב אג16 0.2 349.18 6120166|4
דיסקונט שה א 0.2 344.78 6910095|4
מליסרון אגח ז 0.2 343.49 3230141|4
סלע נדלן אגח ב 0.19 328.25 1132927|4
ויקטורי אגח א 0.18 314.85 1136126|4
בזן אגח ז 0.18 306.51 2590438|4
כלכלית ים אגחיד 0.18 318.33 1980390|4
נורסטאר אגח ט 0.18 319.78 7230303|4
דיסקונט מנ הת ב 0.18 317.6 7480023|4
מז טפ הנפק הת31 0.17 287.6 2310076|4
דלק אנרגיה אגחה 0.17 289.7 5650114|4
מליבו אגח ג 0.17 291.74 1139302|4
אלדן תחבו אגח ד 0.17 291.67 1140821|4
ביג אגח ה 0.17 285.39 1129279|4
חלל תקש אגח ח 0.17 288.64 1131416|4
בינל הנפק התחכא 0.16 276.71 1126598|4
סלקום אגח י 0.16 271.38 1139245|4
ישפרו אגח ב 0.16 275.58 7430069|4
אפריקה מג אגח ב 0.15 257.24 1126093|4
קרדן אןוי אגח א 0.15 251.76 1105535|4
פרטנר אגח ד 0.14 239.85 1118835|4
יוניברסל אגח ב 0.14 238.86 1141647|4
צמח המרמן אגח ד 0.14 240.14 1134873|4
אזורים אגח 9 0.14 241.78 7150337|4
כנפיים אגח ה 0.14 243.18 5430095|4
בזן אגח ה 0.14 237.44 2590388|4
נאוי אגח ב 0.14 237.5 2080166|4
אלוני חץ אגח ט 0.13 224.12 3900354|4
נכסים ובנ אגח ט 0.13 218.56 6990212|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.13 222.4 1138593|4
דקסיה הנפ נד יג 0.13 219.03 1125194|4
שכון ובינוי אגח 5 0.12 202.88 1125210|4
חלל תקש אגח ט 0.12 214.5 1131424|4
פרטנר אגח ג 0.12 206.18 1118827|4
ביג אגח ג 0.12 207.03 1106947|4
קופרליין אגח ב 0.12 201.1 1140177|4
הפניקס אגח 2 0.12 203.83 7670177|4
מבני תעש אגח טו 0.12 204.4 2260420|4
מבני תעש אגח טז 0.12 215.05 2260438|4
מבני תעש אגח יח 0.12 211.6 2260479|4
פורמולה אגח א 0.11 195.03 2560142|4
אלוני חץ אגח ח 0.1 181.31 3900271|4
אדגר אגח ז 0.1 173.55 1820158|4
AAPL 2.4 05/03/23 0.1 173.67
אבגול אגח ג 0.1 179.49 1133289|4
רכבת ישר אגח א 0.1 174.91 1134980|4
אשדר אגח ג 0.1 170.09 1123884|4
ארפורט אגח ג 0.09 148.69 1122670|4
בראק אן וי אגחא 0.09 156.7 1122860|4
אלעזרא אגח ב 0.09 160.06 1128289|4
קרדן נדלן אגח ב 0.09 160.98 1133610|4
סטרוברי אגח א 0.09 153.43 1136951|4
פטרוכימים אגח 1 0.09 162.36 7560154|4
אלקטרה אגח ג 0.09 153.03 7390131|4
אפקון החז אגח ג 0.09 148.48 5780093|4
מנורה מב אגח א 0.09 151.05 5660048|4
תדיראן הול אגח2 0.09 148.12 2580066|4
מז טפ הנפק 38 0.08 138.45 2310142|4
אלוני חץ אגח ו 0.08 132.61 3900206|4
שופרסל אגח ה 0.08 134.64 7770209|4
גב ים אגח ה 0.08 140.56 7590110|4
מישורים אגח ה 0.08 141.14 1140078|4
מגה אור אגח ה 0.08 146.43 1132687|4
קרסו אגח א 0.08 134.77 1136464|4
אשדר אגח א 0.08 132.85 1104330|4
אמות אגח ג 0.07 121.45 1117357|4
שכון ובינוי אגח 4 0.07 114.54 1117910|4
גלובל כנפ אגח א 0.07 120.34 1121482|4
דמרי אגח ו 0.07 116.37 1136936|4
פועלים הנ הת טו 0.07 116.14 1940543|4
כלכלית ים אגחיא 0.07 121.21 1980341|4
מז טפ הנפק 37 0.06 106.35 2310134|4
אדגר אגח ח 0.06 107.57 1820174|4
וויי בוקס אגח א 0.06 104.01 4860094|4
שופרסל אגח ו 0.06 103.75 7770217|4
EBAY 3 1/4 10/15/20 0.06 107.71
הכשרת ישוב אג17 0.06 106.75 6120182|4
בינל הנפק אגח ט 0.06 102.91 1135177|4
מגה אור אגח ד 0.06 95.6 1130632|4
רבוע נדלן אגח ז 0.06 100.2 1140615|4
מיטב דש אגח ג 0.06 95.43 1121763|4
טן דלק אגח ג 0.06 107.07 1131457|4
דקסיה הנפ נד יד 0.05 89.27 1129907|4
מישורים אגח ג 0.05 91.93 1127513|4
ריט 1 אגח ג 0.05 92.46 1120021|4
פלאזה סנט אגח א 0.05 78.58 1109495|4
אמות אגח א 0.05 87.27 1097385|4
סלקום אגח ט 0.05 81.9 1132836|4
אזורים אגח 10 0.05 84.26 7150345|4
נורסטאר אגח ח 0.05 83.62 7230295|4
אספן גרופ אגח ה 0.05 94.41 3130275|4
דיסק התח נד י 0.04 67.61 6910129|4
RABOBK 2 1/4 12/02/19 0.04 70.05
הפניקס אגח 1 0.04 66.7 7670102|4
דיסק מנ שה נד 1 0.04 68.91 7480098|4
כללביט אגח א 0.04 75.01 1097138|4
בינלהנפ שה נד ב 0.04 73.89 1091164|4
דה לסר אגח ב 0.04 66.29 1118587|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 76.04 1122233|4
אגוד הנפ התח יט 0.04 71.24 1124080|4
אשטרום קב אגח ב 0.04 74.79 1132331|4
ביג אגח ו 0.04 67.67 1132521|4
אגוד הנפ אגח ו 0.03 47.97 1126762|4
דלק קב אגח יד 0.03 43.48 1115062|4
פלאזה סנט אגח ב 0.03 52.04 1109503|4
פרטנר אגח ו 0.03 51.45 1141415|4
שטראוס אגח ב 0.03 51.97 7460140|4
מז טפ הנפק 35 0.03 48.98 2310118|4
דרבן אגח ד 0.02 42.61 4110094|4
אזורים אגח 8 0.02 29.16 7150246|4
בינל הנפק התח ד 0.02 33.63 1103126|4
פניקס הון אגח ב 0.02 29.31 1120799|4
אלמוגים אגח ב 0.02 30.68 1129402|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 15.32 1121581|4
אורתם סהר אג י 0.01 20.88 1136787|4
הכשרת ישוב אג14 0.01 25.09 6120141|4
וילאר אגח ו 0.01 16.83 4160115|4
אלרוב נדלן אגח ג 0.01 16.79 3870102|4
מנרב אגח ב 0.01 9.12 1550052|4
שלמה החז אגח יא 0 5.4 1410224|4
אשטרום נכ אגח 8 0 0 2510162|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.14 6120232|1
פניקס הון אגח ד 0 6.33 1133529|4
מנורה הון אגח א 0 6.23 1103670|4
רבוע נדלן אגח ה 0 2.03 1130467|4