קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פז נפט אגח ג 6.16 24429.96 1114073|4
הוט אגח ב 5.15 20423.45 1123264|4
גזית גלוב אגח ד 5.08 20174.13 1260397|4
מליסרון אגח ט 4.83 19160.52 3230174|4
ארפורט אגח ד 4.58 18157.94 1130426|4
בינל הנפק אגח ח 4.32 17160.42 1134212|4
אגוד הנפ אגח ז 4.07 16137.66 1131762|4
הוט אגח א 4.05 16079.59 1123256|4
פועלים הנ הת יא 3.94 15644.03 1940410|4
תעש אוירית אגחג 3.81 15130.49 1127547|4
דלתא אגח ה 3.53 14001.94 6270136|4
פועלים הנ אגח33 2.96 11759.47 1940568|4
מז טפ הנפק 37 2.87 11375.33 2310134|4
אלוני חץ אגח ו 2.47 9798.81 3900206|4
סלקום אגח ו 2.34 9292.85 1125996|4
אמות אגח ג 2.34 9300.68 1117357|4
פרטנר אגח ד 2.26 8948.32 1118835|4
מז טפ הנפק 38 2.21 8758.11 2310142|4
נורסטאר אגח ט 2.18 8644.12 7230303|4
ארפורט אגח ג 2.16 8551.84 1122670|4
נורסטאר אגח ח 2 7949.59 7230295|4
לאומי שה נד 300 1.97 7804.1 6040257|4
ארפורט אגח ז 1.96 7766.13 1140110|4
יואל אגח 4 1.84 7306.15 5830120|4
דיסק מנ שה נד 1 1.8 7162.38 7480098|4
אלביט מערכ אגחא 1.48 5886.72 1119635|4
לאומי שה נד 301 1.4 5565.07 6040265|4
ביג אגח ג 1.37 5432.17 1106947|4
רכבת ישר אגח א 1.2 4749.63 1134980|4
מליסרון אגח יג 1.18 4698.74 3230224|4
מויניאן אגח א 1 3987.57 1135656|4
פועלים הנ שה נד 1 0.79 3151.32 1940444|4
פרטנר אגח ג 0.76 2998.92 1118827|4
אמות אגח א 0.74 2954.62 1097385|4
דיסק התח נד יא 0.65 2573.47 6910137|4
גזית גלוב אגח י 0.59 2345 1260488|4
סלקום אגח ז 0.58 2317.55 1126002|4
ריט 1 אגח ג 0.57 2264.23 1120021|4
שלמה החז אגח טז 0.52 2062.36 1410281|4
לאומי התח נד400 0.51 2022.69 6040331|4
רילייטד אגח א 0.5 1986.95 1134923|4
גב ים אגח ה 0.48 1912.47 7590110|4
בי קומיונק אגחב 0.47 1860.86 1120872|4
ישרס אגח יא 0.44 1747.88 6130165|4
בינל הנפק התחכא 0.4 1602.89 1126598|4
פניקס הון אגח ב 0.33 1324.64 1120799|4
וואן טכנ אגח ג 0.33 1294.87 1610187|4
הפניקס אגח 1 0.31 1247.18 7670102|4
ביג אגח ד 0.28 1122.12 1118033|4
אגוד הנפ התח יח 0.26 1047.56 1121854|4
דיסקונט מנ הת א 0.26 1014.13 7480015|4
בזק אגח 6 0.25 988.43 2300143|4
דקסיה הנפ נד יד 0.23 896.33 1129907|4
ירושליםהנפ אגחח 0.21 817.4 1121201|4
בראק אן וי אגחא 0.2 808.73 1122860|4
אגוד הנפ התח יט 0.2 783.38 1124080|4
פרטנר אגח ה 0.16 616.21 1118843|4
גזית גלוב אגח ה 0.13 516.86 1260421|4
מז טפ הנפק 35 0.1 389.85 2310118|4
ירושליםהנפ אגחט 0.06 242.35 1127422|4
גזית גלוב אגח ג 0.05 206.79 1260306|4
גזית גלוב אגח ט 0.04 145.26 1260462|4
שטראוס אגח ב 0.03 102.76 7460140|4
וילאר אגח ו 0.02 68.9 4160115|4
פועלים הנ אגח29 0.01 23.46 1940485|4
פועלים הנ אגח30 0.01 46.54 1940493|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 20.64 7480031|4
מז טפ הנפק הת31 0 1.69 2310076|4
מליסרון אגח ז 0 10.85 3230141|4
דיסקונט מנ הת ב 0 0 7480023|4
דיסק התח נד י 0 3.23 6910129|4
בינל הנפק אגח ט 0 4.28 1135177|4
הראל הנפק אגח א 0 8.46 1099738|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 18.95 1095066|4