קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 103.27 103.27 -0.13 5123278
MTF אינדקס צמוד A 104.9 104.9 -0.11 5123344
MTF תל בונד - צמודות סד-1 119.79 119.79 -0.12 5116900
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 112.77 112.77 -0.12 5122635
MTF תל בונד 20 סד - 2 106.2 106.2 -0.14 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 137.13 137.13 -0.15 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 106.66 106.66 -0.15 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 136.77 136.77 -0.15 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 106.41 106.41 -0.15 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 103.97 103.97 -0.05 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 120.91 120.91 -0.05 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 104.12 104.12 -0.12 5123518
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.76 120.76 -0.11 5117924
PTF מדדי תל בונד + 10% 109.02 109.02 -0.14 5119912
PTF תל בונד 20 150.69 150.69 -0.15 5111463
PTF תל בונד 60 142.85 142.85 -0.15 5112206
PTF תל בונד צמודות 115.49 115.49 -0.12 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 117.11 117.11 -0.05 5117494
PTF תל בונד תשואות 121.07 121.07 -0.11 5117957
איביאי סל תל בונד 20 135.49 135.49 -0.15 5113014
איביאי סל תל בונד 40 132.33 132.33 -0.16 5114327
איביאי סל תל בונד 60 129.08 129.08 -0.15 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 123.08 123.08 -0.12 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 102.64 102.64 -0.15 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 124.99 124.99 -0.05 5117049
איביאי סל תל בונד תשואות 469.99 469.99 -0.11 5126818
איילון ! תיק קונצרני 114.02 114.02 -0.11 5106299
אקסלנס תיק השקעות קונצרני 1300.28 1300.28 -0.14 5112313
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.19 105.19 -0.11 5123112
הראל מחקה תל בונד 20 119.28 119.28 -0.14 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 106.13 106.13 -0.15 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 102.64 102.64 -0.15 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 124.93 124.93 -0.05 5114939
הראל מחקה תל בונד תשואות 121.36 121.36 -0.11 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 119.41 119.41 -0.08 5117932
מגדל תיק השקעות קונצרני 142.71 142.71 -0.1 5106190
מגדל תל בונד - צמודות 3-5 5125356
פסגות אגח ממוצע A 116.93 116.93 0.15 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 112.66 112.66 -0.06 5116512
קסם KTF 00 תל בונד 20 123.89 123.89 -0.14 5115589
קסם KTF תל בונד 40 130.84 130.84 -0.14 5113303
קסם KTF תל בונד 60 113.33 113.33 -0.15 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 115.43 115.43 -0.11 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 121.27 121.27 -0.05 5115605
קסם KTF תל בונד תשואות 119.12 119.12 -0.1 5118120
תכלית TTF תל בונד 60 119.37 119.37 -0.15 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 116.54 116.54 -0.05 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 101.6 101.6 -0.16 5118757
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.72 126.72 -0.1 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 90.28 90.28 -0.14 5115472
תל בונד 40 MTF 136.29 136.29 -0.16 5112404
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פועלים הנפ הת י 6 4285.95 1940402|4
פועלים הנ הת יד 6 4284.64 1940501|4
פועלים הנ אגח32 6 4285.87 1940535|4
פועלים הנ אגח34 6 4286.97 1940576|4
מז טפ הנפק 35 6 4287.44 2310118|4
מז טפ הנפק 39 6 4287.38 2310159|4
מז טפ הנפק 43 6 4290.42 2310191|4
מז טפ הנפק 44 6 4287.82 2310209|4
לאומי התח נד יד 6 4287.86 6040299|4
לאומי אגח 177 6 4287.81 6040315|4
דיסק מנ שה נד 1 4.96 3544 7480098|4
לאומי שה נד 200 4.9 3504.32 6040141|4
לאומי שה נד 300 3.76 2683.51 6040257|4
בינל הנפק התחכא 3.14 2240.81 1126598|4
אגוד הנפ אגח ט 2.57 1833.58 1139492|4
בינל הנפק התח כ 2.33 1663.89 1121953|4
ירושליםהנפ אגחט 2.26 1615.19 1127422|4
דקסיה הנפ אגח ב 2.09 1492.81 1095066|4
בינל הנפק אגח ט 1.98 1417.91 1135177|4
דקסיה הנ אגח י 1.87 1332.87 1134147|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.81 1290.99 1119825|4
דיסקונט מנ הת ד 1.77 1266.25 7480049|4
אגוד הנפ אגח ו 1.6 1140.45 1126762|4
דיסק התח נד י 1.53 1094.99 6910129|4
דיסקונט מנ הת ב 1.46 1041.95 7480023|4
אגוד הנפ התח יט 1.03 734.43 1124080|4
אגוד הנ שה נד 1 0.97 691.12 1115278|4