קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אידיביפת אגח יג 2.57 247.27 7980329|4
הכש חב בטוחאגח1 2.3 221.46 1122092|4
לאומי 1.99 191.02 604611|1
מבני תעש אגח יח 1.95 187.2 2260479|4
תכ.תאבנקים5(1) 1.86 178.74 1095702|3
אנלייט אנר אגחב 1.8 173.13 7200090|4
אדמה אגח ב 1.74 167.63 1110915|4
אאורה אגח יא 1.72 165.31 3730421|4
תעש אוירית אגחג 1.66 159.86 1127547|4
אפריל נדלןאגח 1 1.64 157.71 1127265|4
יו.טי.אס אגח ח 1.61 154.49 4590147|4
אאורה אגח י 1.61 154.41 3730413|4
חלל תקש אגח טז 1.52 146.2 1139922|4
תמר פטרו אגח א 1.49 142.91 1141332|4
לוזון קב אגח ח 1.49 143.52 4730164|4
אלדן תחבו אגח א 1.48 141.98 1134840|4
גירון אגח ה 1.44 138.56 1133784|4
נייר חדרה אגח 6 1.42 136.8 6320105|4
וויי בוקס אגח א 1.39 133.29 4860094|4
נויטס ממון אגחא 1.36 130.9 1141365|4
מישורים אגח ה 1.34 129.26 1140078|4
לודן אגח ד 1.34 128.78 1134857|4
איידיאו אגח ז 1.32 127.06 5050240|4
מור השקעות 1.27 122.26 1141464|1
אדגר אגח ט 1.23 118.49 1820190|4
דלק קידוחיםאגחא 1.22 117.12 4750089|4
דיסקונט שה א 1.22 117.02 6910095|4
בזן אגח ו 1.2 114.9 2590396|4
איידיאיי ביטוח 1.2 115.56 1129501|1
רוטשטיין אגח ד 1.18 113.21 5390091|4
מזרח טפחות שה א 1.17 112.43 6950083|4
פס.תאבנקים(2) 1.16 111.9 1096437|3
הוט אגח ב 1.15 110.18 1123264|4
אלבר אגח יד 1.07 102.69 1132562|4
מישורים אגח ד 1.07 102.63 1132729|4
ישרס אגח טו 1.03 98.8 6130207|4
איאסאראר אגח ד 1.02 98.17 3650132|4
יו.טי.אס אגח ט 1.01 97.24 4590162|4
איאסאראר אגח יח 1 96.6 3650140|4
רציו מימון אגחא 1 96.21 1133552|4
מליסרון אגח י 0.98 94.45 3230190|4
מבני תעש אגח יט 0.98 94.62 2260487|4
לוזון קב אגח ז 0.93 89.81 4730149|4
דה לסר אגח ד 0.93 89.26 1132059|4
בזן אגח ד 0.92 88.61 2590362|4
הכשרת ישוב אג20 0.91 87.65 6120216|4
אפריקה נכס אגחז 0.89 85.24 1132232|4
גאון קבוצה 0.83 79.71 454017|1
פריון נט אג יב 0.82 79.3 1133537|4
רציו מימון אגחב 0.8 76.98 1139443|4
מגה אור אגח ה 0.79 76.43 1132687|4
ביטוח ישיר 0.76 72.69 1083682|1
אירונאוטיקס 0.72 69.38 1141142|1
שלמה החז אגח טז 0.71 68.59 1410281|4
חברהלישראלאגח11 0.71 68.27 5760244|4
אינרום 0.7 67.21 1132356|1
אלעזרא אגח ב 0.7 67.1 1128289|4
קס.ביטוח 0.68 65.16 1107762|3
אלביט מערכ אגחא 0.68 65.02 1119635|4
צמח המרמן אגח ד 0.67 64.25 1134873|4
בזן 0.63 60.86 2590248|1
דיסקונט השקעות 0.63 60.27 639013|1
בזק 0.62 59.63 230011|1
גזית גלוב אגח ד 0.61 59 1260397|4
רבוע נדלן אגח ז 0.6 57.99 1140615|4
ריט 1 0.6 57.33 1098920|1
קרסו אגח א 0.56 53.64 1136464|4
קרסו אגח ב 0.55 52.88 1139591|4
כלכלית ים אגחיד 0.55 53.24 1980390|4
פתאל אגח ב 0.54 51.6 1140854|4
ביג אגח ז 0.54 52.36 1136084|4
מבני תעשיה 0.54 51.63 226019|1
פרשקובסקי אגח י 0.52 49.65 1139997|4
כלכלית ים אגחיג 0.51 48.89 1980366|4
כלכלית ירושלים 0.51 48.84 198010|1
בראק אן וי 0.51 49.37 1121607|1
חג'ג' אגח ה 0.51 49.3 8230161|4
עזריאלי קבוצה 0.5 47.85 1119478|1
טבע 0.5 47.69 629014|1
שכון ובי אגח 8 0.5 47.7 1135888|4
ארפורט סיטי 0.49 47.21 1095835|1
חלל תקשורת 0.48 46.35 1092345|1
הפניקס 0.48 45.69 767012|1
מבטח שמיר 0.48 45.95 127019|1
אלומיי אגח ב 0.48 46.46 1140326|4
חג'ג' אגח ו 0.48 46.44 8230179|4
דה לסר אגח ב 0.42 40.37 1118587|4
פז נפט 0.41 39.26 1100007|1
אלקטרה אגח ד 0.4 38.51 7390149|4
יואל 0.39 37.5 583013|1
סקייליין אגח א 0.39 37.78 1138775|4
מניבים ריט 0.38 36.84 1140573|1
שטראוס 0.36 34.58 746016|1
דלק קידוחים יהש 0.36 35.05 475020|1
ישראמקו יהש 0.34 32.69 232017|1
סודהסטרים 0.34 32.73 1121300|1
אלעזרא אגח ד 0.34 32.45 1139260|4
ביג אגח ח 0.33 31.8 1138924|4
שנפ 0.33 31.55 1103571|1
סאני תקשורת 0.33 31.85 1082353|1
רציו יהש 0.33 31.29 394015|1
אמיליה פיתוח 0.32 30.3 589010|1
דה לסר אגח ג 0.32 30.84 1127299|4
מעברות 0.31 30.04 528018|1
קרור 0.3 28.6 621011|1
איסתא 0.25 23.77 1081074|1
פלסאון תעשיות 0.25 24.35 1081603|1
צמח המרמן 0.25 23.96 1104058|1
ביג 0.25 24.47 1097260|1
נכסים ובנ אגח ו 0.25 24.43 6990188|4
רבד אגח ב 0.24 23.51 5260088|4
סנו 0.23 21.66 813014|1
טלדור 0.21 19.73 477018|1
בוניתיכון אגחיב 0.21 19.89 5310156|4
מיילן 0.2 19.45 1136704|1
נטו אחזקות 0.2 19.34 168013|1
נאוי 0.2 19.39 208017|1
קרסו 0.2 19.39 1123850|1
פריגו 0.19 18.05 1130699|1
גירון אגח ג 0.17 16.12 1125681|4
אאורה 0.17 16.54 373019|1
חג'ג' 0.17 16.12 823013|1
נכסים ובנין 0.16 15.42 699017|1
אפקון החזקות 0.16 15.8 578013|1
על בד 0.15 14.71 625012|1
אלקטרה צריכה 0.15 13.97 5010129|1
מנרב אגח א 0.14 13.77 1550037|4
כהן פיתוח 0.14 13.23 810010|1
אלומיי אגח א 0.13 12.95 1130947|4
דמרי 0.12 11.11 1090315|1
לוזון קב אגח ו 0.12 11.97 4730123|4
רבד אגח א 0.1 9.71 5260070|4
ויתניה אגח ד 0.1 9.79 1139476|4
פוקס 0.1 9.71 1087022|1
אנלייט אנרגיה 0.1 9.6 720011|1
ממן 0.09 8.98 238014|1
גניגר 0.09 8.59 1095892|1
סאמיט אגח ח 0.09 8.77 1138940|4
צמח המרמן אגח ג 0.07 7.09 1127653|4
נייס 0.06 6.09 273011|1
מור השקעות אפ 1 0.06 6.1 1141472|1
אדגר 0.05 4.92 1820083|1
תדיראן הולדינגס 0.04 3.88 258012|1
דנאל כא 0.03 3.3 314013|1
המלט 0.03 2.75 1080324|1
אלקו 0.03 2.59 694034|1
אביב בניה אגח 5 0.03 3.24 4440087|4
אאורה אפ 5 0.01 0.68 3730363|1
תמר פטרוליום 0.01 0.75 1141357|1
מנרב 0 0.45 155036|1