קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לוינסקי אגח א 3.25 300.79 2000107|4
אידיביפת אגח יג 2.68 248.18 7980329|4
הכש חב בטוחאגח1 2.42 223.98 1122092|4
אפריל נדלןאגח 1 2.25 208.08 1127265|4
מבני תעש אגח יח 2.18 201.85 2260479|4
הכשרת ישוב אג21 2.18 201.52 6120224|4
לוזון קב אגח ח 2.16 200.39 4730164|4
נאוי אגח ד 2.16 200.18 2080190|4
אאורה אגח יא 1.85 171.37 3730421|4
מזרחי טפחות שה א 1.73 160.47 6950083|4
קרסו אגח ב 1.72 159.41 1139591|4
וויי בוקס אגח א 1.71 158.61 4860094|4
מישורים אגח ד 1.71 158.16 1132729|4
תמר פטרו אגח א 1.68 155.45 1141332|4
נאויטס מימון אגח א 1.67 154.26 1141365|4
סקייליין אגח ב 1.66 153.65 1142033|4
אנלייט אנר אגחב 1.66 153.63 7200090|4
חלל תקש אגח טז 1.6 148.26 1139922|4
רציו מימון אגחא 1.57 145.45 1133552|4
צמח המרמן אגח ד 1.57 145.36 1134873|4
איידיאיי ביטוח 1.48 136.73 1129501|1
גירון אגח ה 1.48 136.73 1133784|4
לודן אגח ד 1.42 131.21 1134857|4
איידיאו אגח ז 1.42 131.34 5050240|4
מור השקעות 1.34 124.53 1141464|1
סאמיט אגח ט 1.31 121.14 1141555|4
אאורה אגח י 1.28 118.39 3730413|4
רוטשטיין אגח ד 1.25 115.81 5390091|4
לאומי 1.25 115.93 604611|1
ישרס אגח טו 1.24 114.79 6130207|4
דלק קידוחיםאגחא 1.16 107.07 4750089|4
הכשרת ישוב אג20 1.16 107.66 6120216|4
לוזון קב אגח ז 1.14 105.28 4730149|4
נייר חדרה אגח 6 1.14 105.6 6320105|4
דיסקונט שה א 1.13 104.54 6910095|4
בזן אגח ו 1.09 101.16 2590396|4
מבני תעש אגח יט 1.06 97.88 2260487|4
אלדן תחבו אגח א 1.06 98.37 1134840|4
איאסאראר אגח ד 1.05 96.97 3650132|4
איאסאראר אגח יח 1.05 96.93 3650140|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.88 81.94 1095702|3
דה לסר אגח ד 0.84 78.14 1132059|4
מגה אור אגח ה 0.84 78.22 1132687|4
סקייליין אגח א 0.82 75.93 1138775|4
אפריקה נכס אגחז 0.81 74.65 1132232|4
ביטוח ישיר 0.8 74.47 1083682|1
כלכלית ירושלים 0.74 68.52 198010|1
בזן 0.71 65.34 2590248|1
חברה לישראל אגח 11 0.68 63.38 5760244|4
חלל תקש אגח ו 0.68 62.81 1135151|4
פריון נט אג יב 0.66 60.89 1133537|4
רבוע נדלן אגח ז 0.63 58.12 1140615|4
קס.ביטוח 0.62 57.59 1107762|3
פז נפט 0.61 56.23 1100007|1
הפניקס 0.59 54.72 767012|1
בזן אגח ד 0.59 54.71 2590362|4
כלכלית ים אגחיד 0.59 54.78 1980390|4
רבד אגח ב 0.57 52.58 5260088|4
פתאל אגח ב 0.57 52.33 1140854|4
אביב ארלן אגח ה 0.57 53.19 1060110|4
ביג אגח ז 0.57 53.14 1136084|4
בזק 0.55 50.64 230011|1
חג'ג' אגח ה 0.55 50.47 8230161|4
או פי סי אנרגיה 0.54 49.84 1141571|1
גזית גלוב אגח י 0.54 49.81 1260488|4
אדגר אגח ט 0.54 50.39 1820190|4
מליסרון אגח י 0.54 50.39 3230190|4
פרשקובסקי אגח י 0.53 49.34 1139997|4
אלומיי אגח ב 0.51 46.79 1140326|4
מיילן 0.51 47.47 1136704|1
אלקטרה צריכה 0.51 47.67 5010129|1
ישראמקו יהש 0.5 46.27 232017|1
נייס 0.5 46.57 273011|1
עזריאלי קבוצה 0.5 46.1 1119478|1
ריט 1 0.49 45.24 1098920|1
חג'ג' אגח ו 0.49 45.62 8230179|4
פס.תאבנקים(2) 0.44 41.13 1096437|3
איסתא 0.44 41.02 1081074|1
פלסאון תעשיות 0.44 41.12 1081603|1
ארפורט סיטי 0.43 39.88 1095835|1
סנו 0.42 38.75 813014|1
שטראוס 0.4 37.02 746016|1
סאני תקשורת 0.39 36.31 1082353|1
קרור 0.36 33.11 621011|1
מבני תעשיה 0.35 32.65 226019|1
בראק אן וי 0.35 32.66 1121607|1
ביג אגח ח 0.35 32.47 1138924|4
חלל תקשורת 0.34 31.55 1092345|1
נטו אחזקות 0.34 31.35 168013|1
נאוי 0.34 31.02 208017|1
אפקון החזקות 0.34 31.77 578013|1
יואל 0.33 30.21 583013|1
אמיליה פיתוח 0.33 30.82 589010|1
שנפ 0.32 29.29 1103571|1
גניגר 0.32 29.37 1095892|1
דה לסר אגח ב 0.3 28.21 1118587|4
מניבים ריט 0.28 25.5 1140573|1
שלמה החז אגח טז 0.27 25.15 1410281|4
צמח המרמן 0.27 25.42 1104058|1
דה לסר אגח ג 0.27 25.43 1127299|4
ביג 0.26 24.25 1097260|1
סודהסטרים 0.25 23.48 1121300|1
קרסו 0.24 22.55 1123850|1
מבטח שמיר 0.23 21.36 127019|1
טבע 0.23 21.39 629014|1
תמר פטרוליום 0.23 21.65 1141357|1
רציו מימון אגחב 0.22 20.64 1139443|4
בוניתיכון אגחיב 0.22 20.25 5310156|4
רציו יהש 0.22 20.49 394015|1
פריגו 0.22 20.57 1130699|1
דלק קידוחים יהש 0.21 19.69 475020|1
צמח המרמן אגח ג 0.2 18.89 1127653|4
אאורה 0.19 17.33 373019|1
טלדור 0.18 16.36 477018|1
נכסים ובנין 0.17 15.28 699017|1
אלבר אגח יד 0.15 13.58 1132562|4
אלומיי אגח א 0.14 13.15 1130947|4
אנלייט אנרגיה 0.13 12.21 720011|1
על בד 0.13 11.96 625012|1
כהן פיתוח 0.12 11.03 810010|1
דמרי 0.12 11.24 1090315|1
לוזון קב אגח ו 0.12 11.49 4730123|4
מור השקעות אפ 1 0.12 10.68 1141472|1
ויתניה אגח ד 0.11 10.1 1139476|4
רבד אגח א 0.11 9.72 5260070|4
פוקס 0.11 9.92 1087022|1
טלרד נטוורקס 0.1 8.88 1140953|1
סאמיט אגח ח 0.1 9.01 1138940|4
מנרב אגח א 0.1 9.63 1550037|4
נכסים ובנ אגח ו 0.09 8.4 6990188|4
ממן 0.09 8.2 238014|1
אדמה אגח ב 0.06 5.79 1110915|4
אדגר 0.06 5.34 1820083|1
P0355.0M712-USD 0.06 5.29
אלקטרה אגח ד 0.05 5 7390149|4
דנאל כא 0.04 3.79 314013|1
אביב בניה אגח 5 0.03 3.19 4440087|4
אינרום 0.02 1.7 1132356|1
קרסו אגח א 0.01 0.8 1136464|4
אלביט מערכ אגחא 0.01 1.09 1119635|4
אאורה אפ 5 0.01 0.74 3730363|1
כלכלית ים אגחיג 0 0 1980366|4
יוניברסל אגח א 0 0 1141639|4
יוניברסל אגח ב 0 0 1141647|4
אלעזרא אגח ד 0 0 1139260|4
הוט אגח ב 0 0 1123264|4
מנרב 0 0.43 155036|1
אלקו 0 0.35 694034|1
C0355.0M712-USD 0 -0.37