קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מליסרון אגח יג 5.15 8641.27 3230224|4
מליסרון אגח ו 3.18 5329.69 3230125|4
אלון רבוע אגח ד 3.03 5088.21 1139583|4
אידיביפת אגח יג 2.87 4816.98 7980329|4
מליסרון אגח ח 2.86 4790.05 3230166|4
גזית גלוב אגח י 2.78 4662.78 1260488|4
מליסרון אגח ה 2.75 4616.77 3230091|4
אדגר אגח ט 2.37 3968.45 1820190|4
שלמה החז אגח טז 2.3 3857.22 1410281|4
קרדן אןוי אגח ב 2.25 3767.56 1113034|4
מבני תעש אגח יח 2.24 3764.3 2260479|4
רציו מימון אגחב 2.09 3505.35 1139443|4
אלבר אגח יד 2.07 3479.63 1132562|4
אלדן תחבו אגח ב 1.98 3313.19 1138254|4
איידיאו אגח ז 1.98 3313.92 5050240|4
אול-יר אגח ג 1.88 3145.26 1140136|4
כלכלית ים אגחיד 1.85 3106.78 1980390|4
כלכלית ים אגחטו 1.82 3051.87 1980416|4
יו.טי.אס אגח ט 1.81 3028.88 4590162|4
מליסרון אגח ט 1.79 3007.47 3230174|4
אלדן תחבו אגח א 1.76 2948.95 1134840|4
דה זראסאי אגח ב 1.67 2793.6 1131028|4
יו.טי.אס אגח ח 1.58 2649.69 4590147|4
רכבת ישר אגח א 1.54 2585.23 1134980|4
ביג אגח ז 1.5 2514.42 1136084|4
אלבר אגח טו 1.47 2472.42 1138536|4
שלמה החז אגח יד 1.45 2427.9 1410265|4
מבני תעש אגח יט 1.32 2210.53 2260487|4
ביג אגח ד 1.31 2196.43 1118033|4
אדגר אגח ח 1.3 2178.99 1820174|4
אנקור אגח א 1.27 2129 1141118|4
ישרס אגח טו 1.26 2110.23 6130207|4
אידיביפת אגח יב 1.25 2096.53 7980311|4
רציו מימון אגחא 1.2 2006.81 1133552|4
איידיאו אגח ח 1.19 1993.55 5050265|4
ביג אגח ח 1.06 1776.46 1138924|4
רכבת ישר אגח ב 1.04 1752.07 1134998|4
ווסיג''י אגח א 1.03 1720.04 1141209|4
אלבר אגח יג 0.96 1607.32 1127588|4
דה זראסאי אגח א 0.95 1586.28 1127901|4
אלבר אגח טז 0.95 1600.76 1139823|4
צור אגח ח 0.91 1525.72 7300148|4
אפריל נדלןאגח 1 0.91 1526.47 1127265|4
אלביט הד אגח ח 0.87 1466.99 1131267|4
שלמה החז אגח טו 0.87 1456.09 1410273|4
דלק אנרגיה אגחה 0.85 1421.59 5650114|4
קרסו אגח ב 0.85 1433.68 1139591|4
אפריקה נכס אגחו 0.83 1391.55 1129550|4
אמדיג''י אגח ב 0.8 1345.44 1140557|4
מגה אור אגח ה 0.79 1326.37 1132687|4
דלשה קפיטל אגחב 0.78 1304.24 1137314|4
אפריקה נכס אגחה 0.7 1168.42 1122233|4
בראק אן וי אגחב 0.68 1137.94 1128347|4
הכשרת ישוב אג17 0.65 1090.84 6120182|4
אנגל משאב אגח ח 0.64 1080.78 7710171|4
פטרוכימים אגח 1 0.63 1059.92 7560154|4
אדגר אגח ז 0.63 1050.23 1820158|4
סאני תקש אגח יא 0.6 1003.19 1134493|4
הכשרת ישוב אג16 0.58 970.07 6120166|4
בראק אן וי אגחא 0.57 951.7 1122860|4
מגה אור אגח ג 0.57 960.42 1127323|4
אלעזרא אגח ב 0.55 914.71 1128289|4
אם.אר.פי אגח ג 0.55 926.47 1139278|4
ארקו אגח ג 0.54 901.82 3100245|4
ישרוטל אגח א 0.53 889.1 1139419|4
אלדן תחבו אגח ד 0.52 868.16 1140821|4
ביג אגח ו 0.51 862.3 1132521|4
אלעזרא אגח ד 0.5 840.74 1139260|4
בראק אן וי אגחג 0.49 823.87 1133040|4
אלדן תחבו אגח ג 0.49 821.87 1140813|4
אאורה אגח י 0.48 802.93 3730413|4
איאסאראר אגח ד 0.46 777.95 3650132|4
הכשרת ישוב אג19 0.43 716.55 6120208|4
רוטשטיין אגח ד 0.41 686.02 5390091|4
פתאל אגח ב 0.41 689.36 1140854|4
סקייליין אגח א 0.41 684.87 1138775|4
ברוקלנד אגח א 0.4 674.24 1132307|4
חג'ג' אגח ז 0.38 638.93 8230195|4
סאמיט אגח ח 0.35 592.21 1138940|4
שלמה החז אגח יח 0.35 589.65 1410307|4
איאסאראר אגח יח 0.32 540.55 3650140|4
פטרוכימים אגח ב 0.1 163.1 7560048|4
גינדי אגח ד 0.02 34.7 1136514|4