קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מליסרון אגח יג 4.54 7803.32 3230224|4
אלון רבוע אגח ד 2.94 5056.04 1139583|4
אידיביפת אגח יד 2.92 5018.94 7980337|4
מליסרון אגח ח 2.76 4740.97 3230166|4
אידיביפת אגח יג 2.75 4728.89 7980329|4
מליסרון אגח ו 2.64 4542.09 3230125|4
גזית גלוב אגח י 2.43 4179.73 1260488|4
מליסרון אגח ה 2.4 4123.1 3230091|4
אדגר אגח ט 2.38 4093.46 1820190|4
יוניברסל אגח א 2.25 3874.63 1141639|4
מבני תעש אגח יח 2.17 3726.98 2260479|4
שלמה החז אגח טז 2.15 3695.15 1410281|4
קרדן אןוי אגח ב 2.03 3487.75 1113034|4
רציו מימון אגחב 2.02 3482.69 1139443|4
איידיאו אגח ז 1.95 3362.06 5050240|4
כלכלית ים אגחיד 1.82 3137.81 1980390|4
אול-יר אגח ג 1.81 3110.61 1140136|4
כלכלית ים אגחטו 1.79 3079.27 1980416|4
אלדן תחבו אגח ב 1.78 3062.62 1138254|4
אלבר אגח יד 1.77 3037.3 1132562|4
אלבר אגח טו 1.75 3002.18 1138536|4
מליסרון אגח ט 1.71 2949.11 3230174|4
יוניברסל אגח ב 1.68 2894.7 1141647|4
אלדן תחבו אגח א 1.47 2532.17 1134840|4
ביג אגח ז 1.46 2504.42 1136084|4
אנקור אגח א 1.36 2338.81 1141118|4
מבני תעש אגח יט 1.3 2244.27 2260487|4
אדגר אגח ח 1.28 2197.57 1820174|4
ביג אגח ד 1.27 2183.3 1118033|4
רכבת ישר אגח א 1.26 2171.33 1134980|4
ישרס אגח טו 1.24 2125.22 6130207|4
קרסו אגח ב 1.22 2105.02 1139591|4
איידיאו אגח ח 1.19 2042.89 5050265|4
רציו מימון אגחא 1.17 2020.97 1133552|4
שלמה החז אגח יד 1.14 1953.52 1410265|4
אלבר אגח טז 1.13 1937.57 1139823|4
צ''וזן נכס אגח א 1.06 1829.95 1141894|4
ביג אגח ח 1.04 1780.39 1138924|4
ווסיג'י אגח א 1.03 1773.94 1141209|4
צור אגח ח 0.89 1522.72 7300148|4
פטרוכימים אגח ח 0.87 1499.38 7560188|4
רכבת ישר אגח ב 0.86 1481.18 1134998|4
אלביט הד אגח ח 0.85 1466.55 1131267|4
יואייארסי אגח א 0.84 1437.35 1141837|4
דלק אנרגיה אגחה 0.83 1419.23 5650114|4
אפריל נדלןאגח 1 0.82 1403.82 1127265|4
אפריקה נכס אגחו 0.8 1380 1129550|4
אלבר אגח יג 0.79 1356.23 1127588|4
מגה אור אגח ה 0.77 1332.35 1132687|4
אמדיג''י אגח ב 0.77 1327.23 1140557|4
שלמה החז אגח יז 0.72 1241.98 1410299|4
פטרוכימים אגח 1 0.72 1244.15 7560154|4
מגוריט אגח א 0.71 1227.9 1141712|4
דלשה קפיטל אגחב 0.71 1224.79 1137314|4
בראק אן וי אגחב 0.67 1148.17 1128347|4
אפריקה נכס אגחה 0.67 1158.73 1122233|4
שלמה החז אגח טו 0.67 1158.62 1410273|4
הכשרת ישוב אג17 0.62 1070.7 6120182|4
אנגל משאב אגח ח 0.61 1047.68 7710171|4
אדגר אגח ז 0.6 1040.16 1820158|4
סאני תקש אגח יא 0.56 964.39 1134493|4
בראק אן וי אגחא 0.55 946.96 1122860|4
מגה אור אגח ג 0.55 940.84 1127323|4
דלשה קפיטל אגחג 0.54 928.92 1141605|4
אם.אר.פי אגח ג 0.52 899.59 1139278|4
הכשרת ישוב אג16 0.51 878.96 6120166|4
ישרוטל אגח א 0.5 859.67 1139419|4
ביג אגח ו 0.5 856.11 1132521|4
בראק אן וי אגחג 0.5 851.54 1133040|4
אלעזרא אגח ב 0.49 847.54 1128289|4
אאורה אגח י 0.48 822.21 3730413|4
ארקו אגח ג 0.48 819.82 3100245|4
הכשרת ישוב אג19 0.48 832.07 6120208|4
אלעזרא אגח ד 0.46 798.45 1139260|4
סקייליין אגח א 0.46 796.29 1138775|4
אלדן תחבו אגח ג 0.45 778.99 1140813|4
אלדן תחבו אגח ד 0.45 775.53 1140821|4
איאסאראר אגח ד 0.44 753.52 3650132|4
פתאל אגח ב 0.4 686 1140854|4
רוטשטיין אגח ד 0.37 638.4 5390091|4
אאורה אגח ט 0.36 625.86 3730397|4
סאמיט אגח ח 0.35 597.19 1138940|4
חג'ג' אגח ז 0.35 604.87 8230195|4
שלמה החז אגח יח 0.34 579.3 1410307|4
גירון אגח ה 0.32 556.16 1133784|4
גינדי אגח ד 0.31 525.77 1136514|4
איאסאראר אגח יח 0.31 531.82 3650140|4
פטרוכימים אגח ב 0.11 185.66 7560048|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.35 6120232|1