קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי אגח 177 6.38 1263.24 6040315|4
פועלים הנפ הת י 4.87 963.99 1940402|4
מז טפ הנפק 41 4.21 833.53 2310175|4
פועלים הנ אגח33 3.89 769.01 1940568|4
מז טפ הנפק 39 3.75 742.92 2310159|4
מז טפ הנפק 44 3.71 734.48 2310209|4
גזית גלוב אגח ד 3.24 640.59 1260397|4
חברה לישראלאגח7 3.02 597.26 5760160|4
מז טפ הנפק 43 2.84 562.34 2310191|4
מז טפ הנפק 37 2.61 516.52 2310134|4
לאומי התח נד יד 2.56 506.78 6040299|4
מז טפ הנפק 38 2.47 488.06 2310142|4
פועל הנ שה נד 1 2.43 480.49 1940444|4
דיסק מנ שה נד 1 1.94 383.07 7480098|4
לאומי שה נד 200 1.93 382.44 6040141|4
אמות אגח ב 1.89 374.26 1126630|4
פועלים הנ הת יא 1.86 367.81 1940410|4
מויניאן אגח א 1.76 348.22 1135656|4
תעש אוירית אגחג 1.53 302.81 1127547|4
לאומי שה נד 300 1.47 291.22 6040257|4
מליסרון אגח ח 1.15 227.02 3230166|4
אקסטל אגח א 1.11 219.6 1132299|4
רילייטד אגח א 1.11 218.87 1134923|4
כללביט אגח ג 1.1 217.65 1120120|4
מליסרון אגח ה 1.05 208.1 3230091|4
גזית גלוב אגח י 1.05 207.85 1260488|4
נורסטאר אגח י 0.95 188.02 7230345|4
בינל הנפק התח כ 0.92 181.77 1121953|4
בזן אגח א 0.9 179.03 2590255|4
ירושליםהנפ אגחט 0.89 176.33 1127422|4
דלק קב אגח יג 0.87 171.55 1105543|4
בינל הנפק אגח ח 0.85 168.25 1134212|4
סלקום אגח ו 0.83 163.73 1125996|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.82 163.02 1095066|4
אלביט מערכ אגחא 0.82 161.37 1119635|4
בזן אגח ד 0.82 162.43 2590362|4
מבני תעש אגח יד 0.79 155.89 2260412|4
אלבר אגח יד 0.79 156.09 1132562|4
בינל הנפק אגח ט 0.78 154.58 1135177|4
אלדן תחבו אגח ב 0.75 147.83 1138254|4
מליסרון אגח ט 0.73 143.72 3230174|4
אלדן תחבו אגח א 0.71 139.88 1134840|4
רבוע נדלן אגח ד 0.71 139.68 1119999|4
ארפורט אגח ד 0.7 137.63 1130426|4
אינטרנט זהבאגחד 0.64 127.1 1131614|4
ביג אגח ה 0.62 123.52 1129279|4
רכבת ישר אגח א 0.62 123.2 1134980|4
אקסטל אגח ב 0.6 118.05 1135367|4
דיסק התח נד י 0.6 119.46 6910129|4
דרבן אגח ד 0.59 117.07 4110094|4
דלק קב אגח כב 0.58 115.64 1106046|4
הראל הנפק אגח ה 0.57 113.76 1119221|4
ריט 1 אגח ג 0.57 113.4 1120021|4
דיסקונט מנ הת ב 0.57 113.64 7480023|4
פניקס הון אגח ב 0.56 110.55 1120799|4
אמות אגח ג 0.56 110.66 1117357|4
ביג אגח ד 0.53 104.7 1118033|4
שלמה החז אגח יד 0.53 104.43 1410265|4
בזן אגח ז 0.5 98.05 2590438|4
נורסטאר אגח ט 0.47 93.3 7230303|4
דיסק התח נד יא 0.46 91.36 6910137|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.45 88.61 1134915|4
מליסרון אגח ז 0.44 87.44 3230141|4
אפריקה מג אגח ג 0.44 86.59 1135698|4
רכבת ישר אגח ב 0.42 83.2 1134998|4
אגוד הנפ התח יט 0.41 80.5 1124080|4
אלרוב נדלן אגחב 0.41 81.64 3870094|4
אזורים אגח 9 0.39 76.49 7150337|4
אגוד הנ שה נד 1 0.38 74.63 1115278|4
דה זראסאי אגח א 0.37 73.88 1127901|4
חשמל אגח 28 0.36 71.75 6000228|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.35 68.7 1136415|4
אפריקה נכס אגחו 0.34 66.49 1129550|4
קופרליין אגח א 0.33 64.58 1136589|4
שלמה החז אגח טו 0.32 62.55 1410273|4
אמדיג''י אגח ב 0.32 63.1 1140557|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.32 62.49 1138205|4
אגוד הנפ אגח ז 0.32 63.98 1131762|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.32 63.78 1121227|4
אשדר אגח א 0.31 61.52 1104330|4
אלקטרה אגח ג 0.31 61.11 7390131|4
ישפרו אגח ב 0.31 62.1 7430069|4
הראל הנפק אגח ח 0.3 58.38 1128875|4
מישורים אגח ד 0.28 54.78 1132729|4
הראל הנפק אגח ד 0.28 55.09 1119213|4
מנורה הון אגח א 0.28 56.02 1103670|4
אשטרום נכ אגח 7 0.28 55.19 2510139|4
הכשרת ישוב אג18 0.28 55.99 6120190|4
אזורים אגח 10 0.27 52.95 7150345|4
הכשרת ישוב אג17 0.26 51.95 6120182|4
ישרס אגח יא 0.26 51.64 6130165|4
סלע נדלן אגח א 0.26 51.76 1128586|4
אדגר אגח ז 0.25 49.93 1820158|4
קליין אגח א 0.25 50.38 1136977|4