קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אקסלנס כספית דולר 92.38 92.38 -0.45 5103833
הראל כספית דולרית 3002.55 3002.55 -0.45 5231097
הראל פיא פצמ נזיל 88.15 88.15 -0.45 5103403
מגדל כספית דולר 95.1 95.1 -0.44 5126990
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 63.96 63.96 -0.44 5100672
פסגות כספית דולר לריבית עולה 88.6 88.6 -0.44 5121058
פסגות כספית דולרית 93.94 93.94 -0.45 5109046
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
B 03/03/16 22.06 5702.4
B 07/13/17 TREASURY BILL 13.82 3572.34
TREASURY BILL 0 10/26/17 10.33 2670.69
NESNVX 1 3/8 06/21/17 7.33 1894.88
5.625% CIE FIN FONCIER 19 7.3 1887.47
KDB 3 1/2 08/22/17 7.01 1812.3
NEDER WATERSCHAPSBANK 6.93 1792.67
KOMMUNINVEST I SVERIGE KO 6.92 1788.13
KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 0 6.92 1789.98
פס.פק.דולר(3) 6.24 1611.9 1129139|3
SEK 3 1/4 09/16/14 4.23 1093.91
ROYAL BANK OF CANADA RY 2 0.9 233.15