קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל כספית דולרית 2989.15 2989.15 -0.76 5231097
הראל פיא פצמ נזיל 87.72 87.72 -0.79 5103403
מגדל כספית דולר 94.83 94.83 -0.69 5126990
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 63.75 63.75 -0.76 5100672
פסגות כספית דולר לריבית עולה 88.38 88.38 -0.74 5121058
קסם אקסלנס כספית דולר 92.03 92.03 -0.77 5103833
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
B 01/11/18 TREASURY BILL 18.95 4892.4
B 04/26/18 TREASURY BILL 13.48 3480.96
KFW 5 10/04/17 10.28 2652.93
EIBKOR 1 3/4 02/27/18 9.52 2458.38
NEDWBK 1 1/4 10/20/14 6.81 1757.31
BRK 4 1/4 01/15/21 6.79 1754.03
BNG 1 11/17/14 6.79 1753.35
KUNTA 0 01/16/15 6.77 1747.8
ASIA 1 1/8 11/25/14 5.43 1401.49
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 4.06 1048.03
B 03/03/16 4.05 1045.9
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.4 878.69
KDB 1 1/2 01/22/18 2.72 703.02
פס.פק.דולר(3) 0.94 242.23 1129139|3