קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל פיא דולרית 135.4 135.4 0.42 5110150
מגדל דולר אגרסיבית 894.41 894.41 0.61 5131230
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 21.86 6711.6 1110907|4
פס.פק.דולר(2) 10.01 3073.51 1129113|3
תכ.פק.דולר(2) 9.56 2935.68 1129022|3
תכ.פק.דולר(1) 9.54 2930.78 1128966|3
קס.פק.דולר 9.49 2913.54 1128917|3
פס.פק.דולר(1) 9.4 2885.95 1129006|3
פס.פק.דולר(3) 9.23 2835.73 1129139|3
פס.פק.דולרבעוני 9.2 2824.52 1128891|3
קס.פק.דולר(3) 5.58 1714.19 1129071|3
הר.פק.דולר 5.29 1625.21 1129014|3
C0350.0M710-USD 1.26 387.1
P0350.0M710-USD -0.42 -130.34