קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 105.15 105.15 0.1 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.28 126.28 0.04 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 105.57 105.57 0.46 5124771
אזימוט ! אגח חברות 111.25 111.25 0.16 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 105.71 105.71 0.53 5125133
איביאי ! אגח חברות 117.01 117.01 0.12 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 120.77 120.77 0.16 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1073.07 1073.07 0.2 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 136.67 136.67 0.18 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.95 105.95 0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.35 105.35 0.06 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 180.29 180.29 0.08 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 127.14 127.14 0.07 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 284.54 284.56 0.21 5100193
אלומות ! אגח חברות 153.07 153.07 0.19 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 171.88 171.88 0.14 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 175.99 175.99 0.19 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 174.21 174.21 0.17 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 122.4 122.4 0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 127.39 127.39 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 193.55 193.55 -0.1 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.85 103.85 0.07 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 177.31 177.31 0.08 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 107.99 107.99 0.21 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.82 114.82 0.15 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 830.68 830.68 0.19 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 116.11 116.11 0.12 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 128.15 128.15 0.13 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 135.98 135.98 0.21 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 107.12 107.12 0.23 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 174.81 174.81 0.12 5107453
הראל ! אגח תאגידים 240.05 242.45 0.11 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 196.49 196.49 0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 128.76 128.76 0.09 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 104.69 104.69 0.11 5119441
הראל ניהול אגח 155.34 155.34 0.21 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 101.09 101.09 0.04 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 159.72 159.72 0.08 5107156
הראל פרימיום 508.38 513.46 0.01 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 129.29 129.29 0.1 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 127.22 127.22 0.13 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 113.65 113.65 -0.1 5120068
ילין לפידות ! מדפ 126.09 126.09 0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.71 107.71 0.08 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 175.05 175.05 0.09 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.99 145.99 0.05 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 121.11 121.11 0.06 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 113.72 113.72 0.01 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 182.63 182.63 0.1 5107479
כרמים ! אגח חברות 116.27 116.27 0.11 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 135.6 135.6 0.13 5108188
מגדל ! אגח חברות 191.39 191.39 0.07 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.97 101.97 -0.15 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 128.36 128.36 0.51 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 115.05 115.05 0.19 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.88 152.88 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.17 112.17 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 140.8 140.8 0.13 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 150.11 150.11 0.13 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.81 162.81 0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 191.31 191.31 0.15 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 173.85 173.85 0.02 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 118.2 118.2 0.06 5118633
מור אגח חברות 100.44 100.44 0.09 5125901
מור נבחרת אגח 142.45 142.45 0.06 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 159.15 159.15 0.08 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 252.74 252.74 0.07 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.3 107.3 0.05 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 156.13 156.13 -0.02 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 622.92 622.93 0.04 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 106.15 106.15 0.09 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 176.03 176.03 0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 530.35 530.35 0.08 5520028
מיטב מדורגות 233.62 233.62 0.11 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 127.28 127.28 0.08 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.43 113.43 0.03 5114434
סיגמא ! אגח חברות 167.42 167.42 0.12 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 102.78 102.78 0.29 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 560.05 560.05 0.13 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 125.17 125.17 0.14 5113501
סיגמא בונד שקלי 80.38 80.38 0.11 5107321
פורטה ! אגח 101.54 101.54 0.09 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 161.01 161.01 0.14 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 153.51 153.51 0.07 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.72 146.72 0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 130.17 130.17 0.12 5112487
פסגות Bond picking 116.56 116.56 -0.11 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1138.88 1138.88 0.16 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.61 143.61 0.08 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 139.21 139.21 -0.14 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3031.33 3031.33 0.16 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.61 95.61 -0.18 5118880
פסגות קונצרני פלוס 109.34 109.34 0.09 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 148.55 148.55 0.08 5111224
פסגות תיק קונצרני 128.85 128.85 0.12 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 100.29 100.29 0.04 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1029.64 1029.64 0.16 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 119.69 119.69 0.18 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 861.56 861.56 0.16 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.65 100.65 0.05 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 117.88 117.88 0.18 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 120.62 120.62 0.36 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 465.09 465.09 0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 135.09 135.09 0.16 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 162.99 162.99 0.15 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 195.33 195.33 0.15 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 141.08 141.08 0.14 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 70 70 0.09 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 103.81 103.81 0.25 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 103.08 103.08 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 108.23 108.23 0.22 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 103.16 103.16 0.19 5125067
תמהיל אגח חברות 224.07 224.07 0.13 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 108.23 108.23 0.16 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.83 104.83 0.04 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 4.42 23837.32 6390207|4
הר.פק.שקל 4.09 22025.22 1128974|3
תכ.פק.שקל 3.91 21064.98 1128982|3
אלה פקדון אגח ב 3.7 19918.96 1142215|4
לאומי אגח 177 2.88 15531.05 6040315|4
שכון ובינוי אגח 8 2.85 15385.44 1135888|4
ישראמקו אגח א 2.8 15097.98 2320174|4
מזרחי טפחות שה א 2.77 14905.86 6950083|4
פועלים הנ אגח32 2.53 13617.89 1940535|4
חברה לישראל אגח 7 2.51 13528.72 5760160|4
דלק קידוחיםאגחא 2.21 11933.54 4750089|4
פנינסולה אגח א 1.62 8746.15 3330073|4
חלל תקש אגח טז 1.59 8589.34 1139922|4
אידיביפת אגח יג 1.53 8267.82 7980329|4
אנגל משאב אגח ח 1.47 7908.77 7710171|4
חשמל אגח 26 1.47 7928.17 6000202|4
אלדן תחבו אגח ב 1.44 7754.16 1138254|4
אלון רבוע אגח ד 1.42 7671.44 1139583|4
אינטרנט זהבאגחד 1.39 7497.54 1131614|4
מבני תעש אגח יז 1.36 7354.87 2260446|4
גזית גלוב אגח ד 1.3 7023.47 1260397|4
ממשל שקלית 0142 1.24 6656.37 1125400|4
מליסרון אגח יא 1.23 6605.84 3230208|4
איידיאו אגח ז 1.15 6222.97 5050240|4
אלוני חץ אגח ח 1.14 6150.96 3900271|4
ממשל צמודה 0418 1.11 5994.5 1108927|4
דלק קב אגח לא 1.01 5462.4 1134790|4
ווסיג'י אגח א 0.98 5296.64 1141209|4
פועלים הנ אגח34 0.98 5283.88 1940576|4
iShares iBoxx $ High Yiel 0.98 5294.35
מז טפ הנפק 44 0.94 5090.61 2310209|4
ישרס אגח יד 0.93 5017.15 6130199|4
מנרב אגח א 0.92 4972.5 1550037|4
אופל בלאנס אגחג 0.92 4936.17 1140664|4
בי קומיונק אגחג 0.91 4907.93 1139203|4
גירון אגח ו 0.87 4687.8 1139849|4
רבוע נדלן אגח ה 0.85 4602.87 1130467|4
ישרס אגח יג 0.85 4570.81 6130181|4
מליסרון אגח טז 0.78 4218.7 3230265|4
איידיאו אגח ח 0.78 4197.64 5050265|4
פניקס הון אגח ח 0.77 4138.4 1139815|4
צ''וזן נכס אגח א 0.74 3994.86 1141894|4
רציו מימון אגחב 0.69 3718.37 1139443|4
מליסרון אגח ו 0.65 3489.47 3230125|4
מליסרון אגח י 0.64 3449.42 3230190|4
מז טפ הנפק 35 0.62 3342.74 2310118|4
חשמל אגח 27 0.59 3192.95 6000210|4
אגוד הנפ אגח ט 0.58 3137.21 1139492|4
יוניברסל אגח א 0.58 3147.07 1141639|4
דלק קב אגח יח 0.58 3148.1 1115823|4
מליסרון אגח יג 0.55 2973.69 3230224|4
בזן אגח ט 0.54 2908.58 2590461|4
מז טפ הנפק 43 0.53 2840.39 2310191|4
נתנאל גרופ אגחח 0.53 2867.41 4210134|4
איאסאראר אגח ד 0.51 2731.66 3650132|4
אשטרום נכ אגח 9 0.51 2773.73 2510170|4
הכשרת ישוב אג19 0.5 2694.67 6120208|4
אידיבי פת אגח י 0.5 2716.75 7980162|4
הראל הנפ אגח יג 0.5 2688.02 1138171|4
מגדל הון אגח ד 0.5 2716.82 1137033|4
אלוני חץ אגח י 0.49 2655 3900362|4
חג'ג' אגח ה 0.47 2542.1 8230161|4
בי קומיונק אגחב 0.47 2536.47 1120872|4
ירושליםהנפ נד10 0.47 2511.72 1127414|4
דיסקונט שה א 0.46 2471.27 6910095|4
אאורה אגח י 0.45 2426.81 3730413|4
קיי.בי.אס אגח א 0.44 2358.45 1137918|4
אול-יר אגח ב 0.43 2323.18 1139781|4
אקסטל אגח א 0.39 2108.93 1132299|4
רוטשטיין אגח ה 0.38 2028.83 5390117|4
מויניאן אגח א 0.36 1932.47 1135656|4
גזית גלוב אגחיב 0.35 1889.88 1260603|4
אדגר אגח ח 0.33 1754.59 1820174|4
אלדן תחבו אגח א 0.33 1785.16 1134840|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.32 1727.81 1119825|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.32 1708.53
גב ים אגח ו 0.31 1692.23 7590128|4
רבוע נדלן אגח ד 0.31 1670.52 1119999|4
פז נפט אגח ד 0.31 1655.95 1132505|4
נכסים ובנ אגח ד 0.3 1623.27 6990154|4
דלק אנרגיה אגחה 0.3 1600.91 5650114|4
חברה לישראל אגח 11 0.27 1469.64 5760244|4
דרבן אגח ד 0.26 1413.51 4110094|4
בזן אגח א 0.25 1370.6 2590255|4
פז נפט אגח ג 0.25 1360.46 1114073|4
אפריקה מג אגח ב 0.24 1300.95 1126093|4
אדגר אגח ט 0.24 1287.59 1820190|4
קרדן נדלן אגח ב 0.23 1266.43 1133610|4
אבגול אגח ג 0.22 1190.87 1133289|4
חלל תקש אגח ו 0.21 1125.67 1135151|4
אשדר אגח ד 0.21 1123.05 1135607|4
מז טפ הנפק 39 0.21 1145.97 2310159|4
ארקו אגח ג 0.2 1080.78 3100245|4
פטרוכימים אגח 1 0.2 1102.12 7560154|4
מז טפ הנפק 38 0.19 1006.31 2310142|4
פועלים הנ אגח33 0.19 1048.56 1940568|4
לוזון קב אגח ו 0.19 1022.59 4730123|4
עזריאלי אגח ג 0.19 1038.8 1136324|4
כללביט אגח י 0.18 980.81 1136068|4
אזורים אגח 11 0.18 950.98 7150352|4
מגה אור אגח ד 0.16 869.3 1130632|4
קרדן אןוי אגח ב 0.16 838.63 1113034|4
גאון אחז אגח ב 0.15 795.43 1133727|4
שטראוס אגח ד 0.15 814.08 7460363|4
BABA 3.125% 11/21 0.14 727.98
מידאס אגח ב 0.14 741.38 5440128|4
ארפורט אגח ז 0.14 754.71 1140110|4
אלבר אגח טו 0.13 713 1138536|4
ויקטורי אגח א 0.13 678.36 1136126|4
רציו מימון אגחא 0.13 701.73 1133552|4
אורבנקורפ אגח א 0.13 685.48 1137041|4
אאורה אגח ח 0.13 713.01 3730355|4
לוזון קב אגח ח 0.13 698.54 4730164|4
לאומי שה נד 201 0.12 621.77 6040158|4
חג'ג' אגח ו 0.12 620.87 8230179|4
לוזון קב אגח ז 0.12 629.5 4730149|4
בזן אגח ז 0.12 660.86 2590438|4
אמות אגח ד 0.12 663.82 1133149|4
אלעזרא אגח ד 0.12 623.04 1139260|4
אגוד הנ שה נד 1 0.12 623.53 1115278|4
דקסיה הנפ נד יד 0.12 659.72 1129907|4
ארפורט אגח ד 0.12 664.48 1130426|4
ביג אגח ה 0.12 634.81 1129279|4
אשדר אגח ג 0.12 672.17 1123884|4
סלע נדלן אגח א 0.11 586.68 1128586|4
ממשל צמודה 0841 0.11 567.01 1120583|4
הכש חב בטוחאגח1 0.11 612.36 1122092|4
בזן אגח ד 0.11 572.98 2590362|4
בזק אגח 6 0.11 599.91 2300143|4
מבני תעש אגח טז 0.11 619.45 2260438|4
רבד אגח ג 0.11 616.97 5260096|4
מנרב אגח ב 0.1 515.5 1550052|4
כלכלית ים אגחיג 0.1 548.05 1980366|4
שופרסל אגח ב 0.1 528.28 7770142|4
SOC QUIMICA MINERA DE 0.1 565.39
ריט 1 אגח ג 0.1 559.98 1120021|4
מנורה הון אגח א 0.1 552.27 1103670|4
תעש אוירית אגחג 0.09 466.86 1127547|4
אפריל נדלןאגח 1 0.09 458.78 1127265|4
שלמה החז אגח יד 0.09 461.94 1410265|4
אלבר אגח יד 0.09 461.54 1132562|4
עזריאלי אגח ב 0.09 471.28 1134436|4
חנן מור אגח ו 0.09 475.63 1135250|4
סלקום אגח ט 0.08 432.94 1132836|4
שלמה החז אגח טז 0.08 408.25 1410281|4
גזית גלוב אגחיא 0.08 430.92 1260546|4
SIBNEF 4 3/8 09/19/22 0.08 419.38
פטרוכימים אגח ב 0.08 425.5 7560048|4
לאומי שה נד 300 0.08 404.73 6040257|4
אלקו אגח יא 0.07 353.24 6940167|4
GAZPRU 6.51 03/07/22 0.07 394.09
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 0.07 366.01
מנורה מב אגח א 0.07 362.42 5660048|4
מניבים ריט אגחא 0.07 401.08 1140581|4
אלבר אגח יג 0.07 385.56 1127588|4
סאמיט אגח ו 0.06 331.29 1130939|4
סלקום אגח ו 0.06 331.6 1125996|4
כללביט אגח ג 0.06 308.19 1120120|4
פרטנר אגח ג 0.06 349.25 1118827|4
מישורים אגח ד 0.06 333.11 1132729|4
פריון נט אג יב 0.06 298.76 1133537|4
שלמה נדלן אגח ג 0.06 328.64 1137439|4
ABNANV 5 1/4 03/17/21 0.06 346.01
הכשרת ישוב אג17 0.06 320.15 6120182|4
הכשרת ישוב אג13 0.06 316.9 6120125|4
נכסים ובנ אגח ג 0.05 275.65 6990139|4
פועלים הנ הת יד 0.05 285.83 1940501|4
מז טפ הנפק 37 0.05 265.7 2310134|4
מבני תעש אגח טו 0.05 259.94 2260420|4
אספן גרופ אגח ה 0.05 293.77 3130275|4
טן דלק אגח ג 0.05 282.57 1131457|4
דורסל אגח ב 0.05 257.31 1132711|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 267.28 1121227|4
אשדר אגח א 0.05 287.06 1104330|4
כללביט אגח א 0.04 213.23 1097138|4
ביג אגח ג 0.04 226.17 1106947|4
אגוד הנפ התח יח 0.04 235.93 1121854|4
דה לסר אגח ג 0.04 221.96 1127299|4
פתאל אגח א 0.04 242.5 1137512|4
פועלים הנפ הת י 0.04 212 1940402|4
יוניברסל אגח ב 0.04 214.54 1141647|4
מבני תעש אגח ט 0.04 211.65 2260180|4
אלוני חץ אגח ו 0.04 207.42 3900206|4
אזורים אגח 9 0.04 238.75 7150337|4
הפניקס אגח 2 0.04 208.76 7670177|4
פטרוכימים אגח ג 0.04 240.02 7560055|4
ישפרו אגח ב 0.03 159.84 7430069|4
הכשרת ישוב אג15 0.03 154.42 6120158|4
לאומי התח נד יד 0.03 157.54 6040299|4
לונשטן הנד אגחג 0.03 177.76 5730080|4
לידר השק אגח ה 0.03 141.05 3180221|4
מליסרון אגח ח 0.03 154.27 3230166|4
ברוקלנד אגח א 0.03 150.5 1132307|4
לודן אגח ד 0.03 156.14 1134857|4
צמח המרמן אגח ד 0.03 181.17 1134873|4
ירושליםהנפ אגחט 0.03 184.54 1127422|4
אגוד הנפ אגח ו 0.03 139.24 1126762|4
ארפורט אגח ג 0.03 179.5 1122670|4
אלביט הד אגח ח 0.03 185.38 1131267|4
צמח המרמן אגח ג 0.03 171.27 1127653|4
אלעזרא אגח ב 0.02 86.85 1128289|4
חלל תקש אגח ט 0.02 130.56 1131424|4
אלמוגים אגח ב 0.02 127.53 1129402|4
אדרי-אל אגח ב 0.02 130.78 1123371|4
גירון אגח ג 0.02 106.48 1125681|4
רקח אגח ב 0.02 85.44 1124510|4
אבגול אגח ב 0.02 86.56 1126317|4
איידיאייהנ הת ב 0.02 101.7 1121581|4
אפריקה נכס אגחה 0.02 83.44 1122233|4
דלק קב אגח יט 0.02 109.55 1121326|4
דה לסר אגח ב 0.02 127.03 1118587|4
אביב ארלן אגח ו 0.02 84.55 1060128|4
דלק קב אגח כב 0.02 121.21 1106046|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.02 132.08 1095066|4
בינל הנפק התח ד 0.02 134.2 1103126|4
סאני תקש אגח יא 0.02 92.49 1134493|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.02 84.64
גזית גלוב אגח ג 0.02 92.11 1260306|4
פועלים הנ הת יא 0.02 87.72 1940410|4
אדגר אגח ז 0.02 119.91 1820158|4
לאומי התח נד ח 0.02 113.91 6040232|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 110.52 6120166|4
אזורים אגח 10 0.02 118.7 7150345|4
דלתא אגח ה 0.02 91.96 6270136|4
נייר חדרה אגח 3 0.02 129.8 6320071|4
דיסק מנ שה נד 1 0.02 123.68 7480098|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 40.27 7480031|4
נייר חדרה אגח 6 0.01 49.49 6320105|4
אזורים אגח 8 0.01 66.38 7150246|4
לוי אגח ו 0.01 60.91 7190150|4
אנלייט אנר אגחב 0.01 77.45 7200090|4
נורסטאר אגח ח 0.01 37.18 7230295|4
צור אגח ז 0.01 39.46 7300114|4
הכשרת ישוב אג14 0.01 70.06 6120141|4
ישרס אגח יא 0.01 31.41 6130165|4
פועלים הנ הת טו 0.01 78.17 1940543|4
מז טפ הנפק הת31 0.01 79.29 2310076|4
בזן אגח ו 0.01 79.42 2590396|4
ממן אגח ב 0.01 32.63 2380046|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 73.31 2510139|4
רגנסי אגח א 0.01 80.77 5510029|4
כנפיים אגח ה 0.01 75.53 5430095|4
בוני תיכון אגחו 0.01 56.3 5310107|4
רבד אגח ב 0.01 58.29 5260088|4
מליסרון אגח יב 0.01 59.6 3230216|4
צנור המזהת אגח2 0.01 60.54 4540126|4
וילאר אגח ד 0.01 39.73 4160099|4
פועלים הנ שה נד 1 0.01 35.26 1940444|4
לוינשט נכ אגח ב 0.01 57.81 1139716|4
גינדי אגח ד 0.01 56.75 1136514|4
נאוסיטי אגח א 0.01 73.91 1102375|4
מצלאוי אגח ב 0.01 65.73 1118041|4
דלק קב אגח יד 0.01 37.6 1115062|4
גלובל כנפ אגח א 0.01 37.13 1121482|4
דקסיה הנפ נד יג 0.01 48.4 1125194|4
חממה סחר אגח ג 0.01 67.19 1129360|4
אפסק אגא חש1121 0 1.43
אינטרנט זהבאגחג 0 0 1120880|4
פרטנר אגח ה 0 3.8 1118843|4
טמפו משק אגח א 0 11.99 1118306|4
מזרחי ובנו אגחא 0 10.14 1102391|4
אפסק אג א-ש 0 10.43 1091032|4
אלבר אגח טז 0 16.18 1139823|4
קמור אגח ו 0 0.97 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 4.62 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 2.19
חבס אגח 4 0 3.18 4150124|4
פורמולה אגח א 0 17.74 2560142|4
מליסרון אגח ה 0 0 3230091|4
צור אגח ט 0 26.34 7300163|4
גב ים אגח ה 0 7.42 7590110|4
חברה לישראל אגח 10 -0.14 -741.06 5760236|4
שופרסל אגח ו -0.23 -1226.2 7770217|4