ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 183974.66 -0.23 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 133233.41 -1.04 96|6
^ מזון 28205.99 2.12 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9127.49 0.1 96|3
^ אופנה והלבשה 6008.58 0.13 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5248.94 -0.48 96|7
^ חשמל 2150.25 -0.85 96|4
נדל"ן ובינוי 115766.35 -0.27 95|1
בנקים 98594.94 -1.35 90|1
+ טכנולוגיה 86837.97 -0.42 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 25053.42 -0.3 88|2
^ ביטחוניות 21389.54 -0.83 88|4
^ מוליכים למחצה 12665.72 1.57 88|6
^ קלינטק 12419.56 0 88|8
^ שירותי מידע 8663.93 0.08 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3596.16 -0.35 88|3
^ ציוד תקשורת 2911.48 -0.88 88|5
^ השקעות בהיי-טק 138.16 -1.16 88|7
+ ביומד 79228.39 0.89 87|0
^ ביוטכנולוגיה 60833.58 0.99 87|1
^ השקעות במדעי החיים 13929.2 -0.22 87|3
^ מכשור רפואי 4465.62 -0.25 87|2
+ מסחר ושירותים 55641.77 -0.27 94|0
^ תקשורת ומדיה 23735.44 -2.41 94|6
^ מסחר 20889.97 0.07 94|1
^ שירותים 5813.1 0.01 94|2
^ מלונאות ותיירות 5203.26 1.56 94|3
השקעה ואחזקות 46404.96 -0.52 97|1
חיפושי נפט וגז 36363.79 -1.23 98|1
ביטוח 21771.18 0.63 93|1
שירותים פיננסיים 3812.76 -4.05 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד