ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 185143.13 0.13 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 135080.69 0.34 96|6
^ מזון 27433.76 -0.33 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9175.95 -1.73 96|3
^ אופנה והלבשה 6010.97 0.72 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5258.44 -0.53 96|7
^ חשמל 2183.32 -1.45 96|4
נדל"ן ובינוי 115343.25 0.94 95|1
בנקים 100617.3 0.37 90|1
+ טכנולוגיה 86204.88 0.75 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 24759.7 0.72 88|2
^ ביטחוניות 21431.42 0.72 88|4
^ קלינטק 12433.97 0.05 88|8
^ מוליכים למחצה 12285.82 4.2 88|6
^ שירותי מידע 8632.49 -1.01 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3589.82 0.02 88|3
^ ציוד תקשורת 2937.59 -0.09 88|5
^ השקעות בהיי-טק 134.09 0 88|7
+ ביומד 79876.9 1.55 87|0
^ ביוטכנולוגיה 61644 1.62 87|1
^ השקעות במדעי החיים 13809.67 0.29 87|3
^ מכשור רפואי 4423.23 1.49 87|2
+ מסחר ושירותים 56228.01 -0.01 94|0
^ תקשורת ומדיה 24436.36 2.72 94|6
^ מסחר 20791.2 -0.69 94|1
^ שירותים 5866.36 -0.51 94|2
^ מלונאות ותיירות 5134.09 -0.34 94|3
השקעה ואחזקות 46419.96 -1.13 97|1
חיפושי נפט וגז 38060.86 0.18 98|1
ביטוח 21378.3 -0.72 93|1
שירותים פיננסיים 4069.89 -0.76 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גילת 1955 -1.01 807 1082510
פוינטר 5026 1.31 480 1138189
סרגון 744.9 -1.34 426 1085166
אודיוקודס 2403 -0.62 298 1082965
מיקרונט 208 -0.62 33 1099787
וואיטסטון-ס 5299 0 1082346