ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 197868.69 0.84 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 138401.33 2.26 96|6
^ מזון 36092.4 -1.89 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9940.3 -0.65 96|3
^ אופנה והלבשה 6019.75 -1.27 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5299.11 -0.32 96|7
^ חשמל 2115.8 0.28 96|4
נדל"ן ובינוי 115109.67 -0.35 95|1
בנקים 98643.15 0.82 90|1
+ ביומד 94667.64 3.65 87|0
^ ביוטכנולוגיה 76791.97 3.79 87|1
^ השקעות במדעי החיים 11373.73 -3.96 87|3
^ מכשור רפואי 6501.94 3.76 87|2
+ טכנולוגיה 91823.31 -2.33 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 26954.91 -1.84 88|2
^ ביטחוניות 20315.44 -3.15 88|4
^ מוליכים למחצה 14783.77 -0.76 88|6
^ קלינטק 13744.16 -2.26 88|8
^ שירותי מידע 9214.77 -0.7 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3880.87 -0.89 88|3
^ ציוד תקשורת 2793.04 0.31 88|5
^ השקעות בהיי-טק 136.34 -0.08 88|7
+ מסחר ושירותים 56152.88 -0.93 94|0
^ תקשורת ומדיה 24323.35 -1.62 94|6
^ מסחר 21019.25 -0.97 94|1
^ מלונאות ותיירות 5470.1 -0.71 94|3
^ שירותים 5340.18 -0.2 94|2
השקעה ואחזקות 46681.97 -1.14 97|1
חיפושי נפט וגז 29656.73 -2.58 98|1
ביטוח 24141.47 -0.91 93|1
שירותים פיננסיים 3814.44 0.09 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תעוזה 54.5 0.93 22 290023
קסניה 117.8 -0.25 9 1099571
הון אחזקות-ש 296.2 -2.89 1 1084367
ג'רוסלם השק-ש 14.5 0 1084433
טכנופלס ונצרס 179.1 0 1083419
מעין ונצ'רס - ש 26.8 0 1135169