ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 186101.44 0.72 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 135298.3 0.35 96|6
^ מזון 28242.71 2.09 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9144.98 0.68 96|3
^ אופנה והלבשה 5988.19 -0.35 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5272.47 -0.48 96|7
^ חשמל 2154.79 -0.92 96|4
נדל"ן ובינוי 115957.03 -0.64 95|1
בנקים 99995.12 -0.45 90|1
+ טכנולוגיה 87043.29 0.08 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 25003.62 -0.62 88|2
^ ביטחוניות 21611.8 0.16 88|4
^ מוליכים למחצה 12566.04 0.67 88|6
^ קלינטק 12518.47 0.98 88|8
^ שירותי מידע 8693.98 0.22 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3598.1 -0.37 88|3
^ ציוד תקשורת 2921.31 -0.56 88|5
^ השקעות בהיי-טק 129.97 -1.67 88|7
+ ביומד 79241.74 0.9 87|0
^ ביוטכנולוגיה 60850.54 0.99 87|1
^ השקעות במדעי החיים 13905.51 -0.43 87|3
^ מכשור רפואי 4485.69 0.21 87|2
+ מסחר ושירותים 55976.67 -0.03 94|0
^ תקשורת ומדיה 24045.98 -1.38 94|6
^ מסחר 20892.33 0.23 94|1
^ שירותים 5854.6 0.08 94|2
^ מלונאות ותיירות 5183.77 0.94 94|3
השקעה ואחזקות 46436.25 -0.13 97|1
חיפושי נפט וגז 36575.7 -0.07 98|1
ביטוח 21659.61 0.64 93|1
שירותים פיננסיים 3826.46 -3.42 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסניה 107.9 -2.44 13 1099571
תעוזה 60 -2.44 7 290023
טכנופלס ונצרס 159 0 1083419
הון אחזקות-ש 367.5 0 1084367
ג'רוסלם השק-ש 14.5 0 1084433
מעין ונצ'רס - ש 26.8 0 1135169