ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 179794.71 0.18 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 121416.06 -0.09 96|6
^ מזון 35047.63 1 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9721.56 -0.05 96|3
^ אופנה והלבשה 6115.96 -0.71 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5317.65 -1.26 96|7
^ חשמל 2175.84 -0.29 96|4
נדל"ן ובינוי 119179.98 0.36 95|1
בנקים 98978.29 -0.25 90|1
+ טכנולוגיה 94354.21 0.77 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 26381.55 -0.5 88|2
^ ביטחוניות 21669.78 1.53 88|4
^ מוליכים למחצה 15821.38 1.2 88|6
^ קלינטק 13787.89 0.06 88|8
^ שירותי מידע 9299.57 1.16 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 4042.73 1.17 88|3
^ ציוד תקשורת 3223.12 0.66 88|5
^ השקעות בהיי-טק 128.2 1.69 88|7
+ ביומד 88174.83 0.52 87|0
^ ביוטכנולוגיה 70204.6 0.31 87|1
^ השקעות במדעי החיים 10941.54 0.64 87|3
^ מכשור רפואי 7028.68 3.43 87|2
+ מסחר ושירותים 56207.76 0.44 94|0
^ תקשורת ומדיה 24282.07 -0.38 94|6
^ מסחר 21259.32 0.65 94|1
^ שירותים 5333.42 0.87 94|2
^ מלונאות ותיירות 5332.95 0.08 94|3
השקעה ואחזקות 45240.21 -0.01 97|1
חיפושי נפט וגז 30038.46 0.08 98|1
ביטוח 24641.74 -0.13 93|1
שירותים פיננסיים 3888.71 -0.19 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אורמת טכנו 22070 0.05 4451 1134402
אנרג'יקס 335.3 1.54 462 1123355
סולגרין 838 0.36 391 1102235
אנלייט אנרגיה 168 0.12 301 720011
אלומיי 2888 2.05 51 1082635
סאנפלאואר 627.2 2.07 18 1098755
וו.טי.פי-ש 3.6 0 1081983
ביונד טיים-ש 8 0 249011