ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 189013.11 0.17 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 138915.09 0.43 96|6
^ מזון 27539.43 -0.21 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9092.22 -4.96 96|3
^ אופנה והלבשה 5975.4 0.94 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5282.12 -1.15 96|7
^ חשמל 2208.85 0.84 96|4
נדל"ן ובינוי 114362.73 -0.46 95|1
בנקים 99575.98 -0.35 90|1
+ טכנולוגיה 86378.38 0.96 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 25116.66 -0.03 88|2
^ ביטחוניות 21148.59 1.68 88|4
^ קלינטק 12653.91 0.68 88|8
^ מוליכים למחצה 12032.46 -0.05 88|6
^ שירותי מידע 8740.26 0.23 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3590.4 -0.17 88|3
^ ציוד תקשורת 2963.82 1.29 88|5
^ השקעות בהיי-טק 132.29 -0.67 88|7
+ ביומד 79479.04 -0.26 87|0
^ ביוטכנולוגיה 61179.98 -0.27 87|1
^ השקעות במדעי החיים 13867.01 -0.11 87|3
^ מכשור רפואי 4432.05 -0.16 87|2
+ מסחר ושירותים 55786.07 -0.33 94|0
^ תקשורת ומדיה 23634.75 -1.31 94|6
^ מסחר 21024.58 -0.54 94|1
^ שירותים 5920.28 1.3 94|2
^ מלונאות ותיירות 5206.45 -0.16 94|3
השקעה ואחזקות 46637.72 -1.29 97|1
חיפושי נפט וגז 37581.17 0.75 98|1
ביטוח 21751.47 0.49 93|1
שירותים פיננסיים 4150.14 -0.98 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אורמת טכנו 20740 1.22 13495 1134402
אנרג'יקס 290.6 2.11 536 1123355
אנלייט אנרגיה 149.2 0.34 342 720011
סאנפלאואר 693.9 -3.11 26 1098755
אלומיי 3048 0.03 2 1082635
ביונד טיים-ש 8.7 0 249011
וו.טי.פי-ש 3.6 0 1081983
סולגרין 837.9 0 1102235