ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 185665.18 -1.79 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 135576.11 -2.67 96|6
^ מזון 27527.39 0.49 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9133.73 -1.5 96|3
^ אופנה והלבשה 5960.89 0.17 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5275.88 -0.19 96|7
^ חשמל 2191.17 0.18 96|4
נדל"ן ובינוי 114050.7 0.25 95|1
בנקים 100031.32 0.23 90|1
+ טכנולוגיה 85675.19 -0.57 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 24658.55 -1.6 88|2
^ ביטחוניות 21290.18 0.16 88|4
^ קלינטק 12446.51 -1.64 88|8
^ מוליכים למחצה 11825.08 -1.51 88|6
^ שירותי מידע 8763.23 0.1 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3595.12 -0.07 88|3
^ ציוד תקשורת 2954.89 -0.03 88|5
^ השקעות בהיי-טק 141.63 0.27 88|7
+ ביומד 78994.57 -0.76 87|0
^ ביוטכנולוגיה 60817.7 -0.71 87|1
^ השקעות במדעי החיים 13781.22 -0.31 87|3
^ מכשור רפואי 4395.65 -2.6 87|2
+ מסחר ושירותים 55836.23 -0.01 94|0
^ תקשורת ומדיה 23794.27 -0.16 94|6
^ מסחר 21031.52 0.55 94|1
^ שירותים 5875.63 -0.51 94|2
^ מלונאות ותיירות 5134.81 -2.39 94|3
השקעה ואחזקות 46810.2 0.87 97|1
חיפושי נפט וגז 38510.02 2.93 98|1
ביטוח 21525.4 -1.56 93|1
שירותים פיננסיים 4105.52 -0.46 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד