ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 211464.88 0.13 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 149872.9 -0.15 96|6
^ מזון 37619.89 0.87 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 10495.87 -0.11 96|3
^ אופנה והלבשה 5779.19 -0.54 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5526.63 -0.4 96|7
^ חשמל 2170.4 -0.89 96|4
נדל"ן ובינוי 118755.67 -0.57 95|1
בנקים 107485.75 0.27 90|1
+ ביומד 101844.11 -0.45 87|0
^ ביוטכנולוגיה 85067.34 -0.38 87|1
^ השקעות במדעי החיים 10201.79 -2.13 87|3
^ מכשור רפואי 6574.98 -1.73 87|2
+ טכנולוגיה 94625.86 0.78 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 27677.66 0.32 88|2
^ ביטחוניות 21299.64 1.17 88|4
^ מוליכים למחצה 14867.09 0.54 88|6
^ קלינטק 14155.03 1.23 88|8
^ שירותי מידע 9460.49 -0.56 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 4110.7 -0.2 88|3
^ ציוד תקשורת 2920.35 -0.27 88|5
^ השקעות בהיי-טק 134.91 -0.01 88|7
+ מסחר ושירותים 60222.75 -0.08 94|0
^ תקשורת ומדיה 26105.35 -0.17 94|6
^ מסחר 22054.15 0.27 94|1
^ מלונאות ותיירות 6362.59 -0.7 94|3
^ שירותים 5700.66 -0.75 94|2
השקעה ואחזקות 50822.36 -0.57 97|1
חיפושי נפט וגז 30204.97 0.12 98|1
ביטוח 25569.54 -1.13 93|1
שירותים פיננסיים 5867.16 -0.03 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פרוטרום 32290 1.19 16621 1081082
סודהסטרים 26140 0.11 5448 1121300
שטראוס 7333 -0.18 2710 746016
קרור 10740 -1.65 646 621011
נטו אחזקות 32830 -1.23 80 168013
מעברות 4359 1.02 24 528018
גן שמואל 3637 0.25 15 532010
זנלכל 1893 0.96 12 130013
שמן תעשיות 809.5 1.88 5 634030
אנגל שלמה 2890 1.44 2 180018
צאם 159.1 0 342014
כרמית 773 0 440016