ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 176266.47 1.67 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 119523.22 2.32 96|6
^ מזון 33868.41 0.33 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9500.32 1.09 96|3
^ אופנה והלבשה 6027.75 1.3 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5170.39 0.54 96|7
^ חשמל 2176.38 -0.28 96|4
נדל"ן ובינוי 118526.16 0.71 95|1
בנקים 98052.77 0.24 90|1
+ טכנולוגיה 93304.04 -0.53 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 26189.52 1.15 88|2
^ ביטחוניות 21224.85 -2.18 88|4
^ מוליכים למחצה 15583.68 1.99 88|6
^ קלינטק 13898.25 0.22 88|8
^ שירותי מידע 9051.87 0.88 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3959.72 0.8 88|3
^ ציוד תקשורת 3263.75 -0.44 88|5
^ השקעות בהיי-טק 132.41 1.29 88|7
+ ביומד 87380.3 -1.28 87|0
^ ביוטכנולוגיה 69853.25 -1.59 87|1
^ השקעות במדעי החיים 10838.08 3.78 87|3
^ מכשור רפואי 6688.97 1.87 87|2
+ מסחר ושירותים 55916.17 0.04 94|0
^ תקשורת ומדיה 24710.26 -0.79 94|6
^ מסחר 20788.21 0.27 94|1
^ מלונאות ותיירות 5278.78 0.14 94|3
^ שירותים 5138.92 0.15 94|2
השקעה ואחזקות 45048.69 -0.11 97|1
חיפושי נפט וגז 30807.07 0.89 98|1
ביטוח 24513.73 -1.42 93|1
שירותים פיננסיים 3941.13 0.48 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פרוטרום 27040 0.78 42845 1081082
שטראוס 7236 -0.47 10216 746016
סודהסטרים 23030 -0.09 7700 1121300
נטו אחזקות 32740 -2.41 5903 168013
מעברות 6583 1.87 276 528018
קרור 10860 0.65 203 621011
גן שמואל 3409 -0.47 14 532010
שמן תעשיות 849.7 1.22 5 634030
צאם 318.2 0.51 3 342014
זנלכל 1725 -0.17 0 130013
כרמית 695 0 440016
אנגל שלמה 2907 0 180018