ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 188465.95 0.03 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 138054.47 -0.29 96|6
^ מזון 27856.13 1.44 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9133.13 -3.93 96|3
^ אופנה והלבשה 5913.13 0.14 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5314.43 -0.23 96|7
^ חשמל 2194.65 0.41 96|4
נדל"ן ובינוי 114384.65 -0.67 95|1
בנקים 99275.4 -0.26 90|1
+ טכנולוגיה 86200.87 0.57 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 25038.71 -0.48 88|2
^ ביטחוניות 21046.39 1.18 88|4
^ קלינטק 12656.25 0.68 88|8
^ מוליכים למחצה 12060.61 0.15 88|6
^ שירותי מידע 8708.87 -0.16 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3594.88 0.09 88|3
^ ציוד תקשורת 2961.75 0.56 88|5
^ השקעות בהיי-טק 133.4 0.26 88|7
+ ביומד 78731.35 -1.3 87|0
^ ביוטכנולוגיה 60536.5 -1.34 87|1
^ השקעות במדעי החיים 13778.47 -0.82 87|3
^ מכשור רפואי 4416.38 -0.71 87|2
+ מסחר ושירותים 55842.57 -0.04 94|0
^ תקשורת ומדיה 23697.17 -0.65 94|6
^ מסחר 20945.04 -0.52 94|1
^ שירותים 5991.76 2.04 94|2
^ מלונאות ותיירות 5208.59 0.14 94|3
השקעה ואחזקות 46754.64 -1.03 97|1
חיפושי נפט וגז 37543.89 -0.22 98|1
ביטוח 21674.82 0.46 93|1
שירותים פיננסיים 4120.92 -1.87 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פרוטרום 26320 1.98 21692 1081082
שטראוס 6746 -0.53 2824 746016
קרור 9566 -1.08 196 621011
נטו אחזקות 35850 1.33 131 168013
מעברות 6743 -0.58 51 528018
שמן תעשיות 1016 0 1 634030
גן שמואל 3356 0 532010
אנגל שלמה 2618 0 180018
צאם 306.7 0 342014
כרמית 723.6 0 440016
זנלכל 2145 0 130013