התחברות

ממשל.שקל. ריבית קבועה +5

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון מעל 5 שנים ואשר מחלקות ריבית קבועה
שער708.40
% שינוי-0.22
שינוי באג׳-1.55
נכון ל:09/19/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:704

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס708.40
שער פתיחה709.67
נמוך יומי708.11
גבוה יומי710.30
סטיית תקן4.76
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשל שקלית 0142166.51 - 0.31% -167.31166.50
ממשל שקלית 0327109.20 - 0.16% -109.39109.07
ממשל שקלית 0347132.10 - 0.59% -133.40132.10
ממשל שקלית 0825106.42 - 0.08% -106.57106.40
ממשל שקלית 0928112.70 - 0.08% -112.79112.50
ממשל שקלית 1026143.33 - 0.08% -143.45143.22

קרנות סל המשקיעות במדד

קסם ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים6,859.54 - - - קסם קרנות נאמנו0.15
פסגות ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים6,778.82 - 0.03% - - פסגות קרנות נאמ0.15
קסם ETFי (00) חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (917.6)4,360.90 - 0.06% - - קסם קרנות נאמנו0.30
תכלית סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים687.27 - - - מיטב תכלית0.15
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים515.55 + 0.04% - - מגדל קרנות נאמנ0.15
5-1 מתוך 6

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים693.25 + 0.59% + 6.10% - הראל קרנות נאמנות0.10
פסגות (00) שקלית ארוכה 2 + שנים460.85 + 0.36% + 3.99% + 7.95% פסגות1.10
הראל (00) שקלית ארוכה387.90 + 0.56% + 7.95% + 13.91% הראל קרנות נאמנות1.07
מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות344.78 + 0.60% + 5.75% + 11.82% מגדל1.07
PTF 00 שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים175.99 + 0.59% + 6.04% + 12.70% פסגות0.25
5-1 מתוך 18

תוכן מקודם