ביטוח
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% -0.31 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.67 2
נמוכה 10-20% 2.96 3
נמוכה -בינונית 20-30% 5.97 4
בינונית 30-50% 8.08 5
גבוהה 50-75% 13.67 6
גבוהה מאוד 75-100% 13.64 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות 2.617
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה 1.032
סה"כ נכסים במי ש"ח 1953
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 2.26
תשואה חודשית 0.01
תשואה שנתית -0.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.44
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.85