ביטוח
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.07 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.6 2
נמוכה 10-20% 2.92 3
נמוכה -בינונית 20-30% 5.3 4
בינונית 30-50% 7.22 5
גבוהה 50-75% 12.18 6
גבוהה מאוד 75-100% 11.62 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות 2.625
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה 1.033
סה"כ נכסים במי ש"ח 1467
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 2.2
תשואה חודשית 0.5
תשואה שנתית 0.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.65