ביטוח
קטגוריה נכסם בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.18 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.61 2
נמוכה 10-20% 3.35 3
נמוכה -בינונית 20-30% 5.22 4
בינונית 30-50% 7.32 5
גבוהה 50-75% 10.89 6
גבוהה מאוד 75-100% 12.97 7