ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.39 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.8 2
נמוכה 10-20% 3.96 3
נמוכה -בינונית 20-30% 5.19 4
בינונית 30-50% 7.44 5
גבוהה 50-75% 8.37 6
גבוהה מאוד 75-100% 12.95 7