ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.79 1
נמוכה מאוד 0-10% 4.14 2
נמוכה 10-20% 5.31 3
נמוכה -בינונית 20-30% 6.58 4
בינונית 30-50% 8.61 5
גבוהה 50-75% 9.46 6
גבוהה מאוד 75-100% 14.52 7