ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% -0.53 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.65 2
נמוכה 10-20% 2.68 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.09 4
בינונית 30-50% 6.36 5
גבוהה 50-75% 7.52 6
גבוהה מאוד 75-100% 12.08 7