ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.63 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.99 2
נמוכה 10-20% 2.95 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.05 4
בינונית 30-50% 3.35 5
גבוהה 50-75% 3.46 6
גבוהה מאוד 75-100% 1.91 7