ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.42 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.35 2
נמוכה 10-20% 3.32 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.38 4
בינונית 30-50% 6.43 5
גבוהה 50-75% 6.78 6
גבוהה מאוד 75-100% 10.84 7