ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% -0.76 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.71 2
נמוכה 10-20% 2.8 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.69 4
בינונית 30-50% 7.44 5
גבוהה 50-75% 8.36 6
גבוהה מאוד 75-100% 14.94 7