ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.67 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.93 2
נמוכה 10-20% 4.29 3
נמוכה -בינונית 20-30% 5.82 4
בינונית 30-50% 8.32 5
גבוהה 50-75% 8.91 6
גבוהה מאוד 75-100% 15.62 7