ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.79 1
נמוכה מאוד 0-10% 4.14 2
נמוכה 10-20% 5.31 3
נמוכה -בינונית 20-30% 6.58 4
בינונית 30-50% 8.61 5
גבוהה 50-75% 9.46 6
גבוהה מאוד 75-100% 14.52 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 7.26 1009585
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה 7.16 1009594
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 7.03 1009589
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות 7.02 1.07 1007104
הראל אג"ח עד 20% מניות 6.89 1.17 1259090
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 6.82 12599566
מגדל-קרן ח' 6.82 1.07 1017010
מגדל-קרן ט' 6.77 0.97 1017011
הראל מסלול לבני 60 ומעלה 6.69 12599564
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 6.54 1009535
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה 6.53 1009661
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 6.49 1009544
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה 6.02 1009729
הראל מסלול פאסיבי - כללי 5.94 12599561
הראל-קרן ח' 5.8 0.85 1259010
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 5.72 0.68 1017074
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -כהלכה 5.18 1009632
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 4.54 1009631
אי.די.אי.-אג"ח 80 3.05 1.07 1060098
מגדל מסלול חו"ל 0.68 1008660
* כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004 1011349
* הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה 1011402
* הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 1011404
* הפניקס מסלול השקעה שיטת הפניקס 1007804