ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% -0.53 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.65 2
נמוכה 10-20% 2.68 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.09 4
בינונית 30-50% 6.36 5
גבוהה 50-75% 7.52 6
גבוהה מאוד 75-100% 12.08 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות 5.06 1.11 1007104
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 4.89 1009585
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה 4.71 1009594
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 4.61 1009589
הראל אג"ח עד 20% מניות 4.41 1.11 1259090
מגדל-קרן ט' 4.31 0.92 1017011
מגדל-קרן ח' 4.19 1.02 1017010
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 3.89 12599566
הראל מסלול לבני 60 ומעלה 3.86 12599564
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 3.58 1009535
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 3.54 0.74 1017074
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 3.47 1009544
הראל-קרן ח' 3.21 0.74 1259010
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה 2.96 1009729
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה 2.92 1009661
איילון מסלול לבני 50 עד 60 2.9 1009670
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -כהלכה 2.42 1009632
אי.די.אי.-אג"ח 80 2.11 1.15 1060098
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 1.58 1009631
* הפניקס מסלול השקעה שיטת הפניקס 1007804
* כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004 1011349
* הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה 1011402
* הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 1011404