התחברות

אלטשולר שחם 4B נדל"ן

שער657.70
% שינוי0.84
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5103700

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה657.70
מחיר פדיון657.70
שינוי ב-%0.84
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן11.35
שארפ2.30

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלטשולר שחם
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי ענפים - נדל"ן
צמוד מט״ח0.32
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות87.71
חשיפה למניות חו"ל6.89
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.24
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/24/2003

מניות נדלן – מניות הנסחרות בבורסה הנכללות במדד נדלן ובינוי מניות והמירים ו/או מניות הנסחרות בישראל שהונפקו על-ידי חברות שבהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על-ידן מעל 50% מהכנסותיהן נובעות מהשקעות בנדלן. שיעור החשיפה של הקרן למניות נדלן (לרבות תעודות סל וכתבי אופציה שנכס הבסיס שלהם הינו מניות כאמור ולרבות אגח להמרה), לא יפחת מ 50%. שיעור החשיפה הכולל של הקרן למניות שאינן מניות נדלן לא יעלה 30%. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120%. שיעור החשיפה של הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 120%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי ענפים
סיווג משנינדל"ן
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם