התחברות

תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת

שער150.01
% שינוי-1.97
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5109798

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה150.01
מחיר פדיון150.04
שינוי ב-%-1.97
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן17.14
שארפ-1.56

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה6F
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח0.56
צמוד מדד0.00
צמוד שקל98.40
חשיפה למניות19.06
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול5.00
דמי נאמנות0.10
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/31/2007

נכסי הקרן יושקעו על פי שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. הקרן אינה מוגבלת בחשיפתה למניות למטח ולאגח שאינן בדירוג השקעה^. מנהל ההשקעות יפעל באמצעות אופציות ו/או חוזים עתידיים. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חמעל 200 אחוזים

תוכן מקודם