התחברות

הראל (4B) מניות נאסד"ק עד 30% מט"ח

שער184.32
% שינוי-0.50
נכון ל:10/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5110671

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה184.32
מחיר פדיון184.33
שינוי ב-%-0.50
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן24.54
שארפ-0.04

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה10/16/2019
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - ארה"ב מוגנת מט"ח
צמוד מט״ח13.19
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל89.48
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.59
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/31/2018

החשיפה למניות הנסחרות בנאסדק, לרבות מניות הנרכשות בבורסות ובשווקים מוסדרים אחרים אם הן נסחרות גם בנאסדק, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ בקרן תגודר (תוקטן), בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות, באופן שהחשיפה האמורה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי
סיווג משניארה"ב מוגנת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם