התחברות

איילון (0B) שקל ואג"ח מדורגות

שער123.59
% שינוי0.20
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5112933

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה123.59
מחיר פדיון123.59
שינוי ב-%0.20
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן2.44
שארפ2.12

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד6.14
צמוד שקל85.86
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.48
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

שיעור החשיפה לאגח שאינן צמודות מכל סוג (לרבות תעודות פיקדון), לא יפחת מ75%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגח לא צמודות שאינן תעודות פיקדון, לא יפחת מ50%. הקרן תיצור חשיפה לאגח קונצרניות ו/או אגח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שדורגו בדירוג (BBB-) ומעלה או בדירוג מקביל לו בשיעור שלא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מקום שירד דירוג אגח כאמור המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג כאמור באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 032423.27
ממשל שקלית 012210.54
ממשל שקלית 09288.00
ממשל שקלית 10266.60
ממשל שקלית 03235.35
ממשל שקלית 11234.86
ממשל שקלית 01424.13
ממשל שקלית 08254.00
ממשל שקלית 11221.98
פורמולה אגח ג1.05
נייר חדרה אגח 61.04
שופרסל אגח ה0.97
דלק קב אגח לד0.95
אקויטל אגח 20.92
חשמל אגח 260.91
מגדל הון אגח ו0.91
אלקטרה אגח ד0.90
אלוני חץ אגח ט0.89
נכסים ובנ אגח ט0.84
קרסו אגח ב0.81
אבגול אגח ג0.81
מליסרון אגח טו0.78
לאומי אגח 1800.77
פתאל אגח ג0.75
דלק קב אגח לא0.74
איידיאייהנ הת ד0.69
חשמל אגח 300.65
או פי סי אגח א0.65
בזן אגח ד0.64
איידיאו אגח ז0.60
עזריאלי אגח ה0.58
הפניקס אגח 30.55
גב ים אגח ח0.54
איידיאייהנ הת ה0.54
ישרס אגח יד0.53
חברה לישראל אגח 100.53
חברה לישראל אגח 120.53
דלתא אגח א0.51
אשטרום קב אגח ב0.50
שלמה נדלן אגח ד0.49
דור אלון אגח ז0.48
אלקטרה אגח ה0.45
בזן אגח ה0.44
מז טפ הנפק 490.44
ממן אגח ב0.44
אשטרום קב אגח ג0.43
סלע נדלן אגח ג0.42
נורסטאר אגח יא0.36
פועלים הנפ הת כ0.35
נפטא אגח ח0.35
סאמיט אגח יא0.35
נמלי ישראל אגח ג0.35
אמות אגח ו0.34
פנינסולה אגח ב0.34
אשטרום נכ אגח100.30
סלקום אגח יב0.29
מנרב אגח ב0.28
אפריקה נכס אגח ט0.28
מליסרון אגח י0.28
אדגר אגח י0.25
אנלייט אנר אגח ו0.25
רבוע נדלן אגח ו0.25
מקורות אגח 100.22
מנרב אגח ג0.21
אפריקה נכס אגחח0.21
מגדל הון אגח ז0.19
פרטנר אגח ז0.14

תוכן מקודם