התחברות

איילון (00) שקלית 2+ שנים

שער151.55
% שינוי0.17
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113642

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה151.55
מחיר פדיון151.55
שינוי ב-%0.17
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן1.52
שארפ2.05

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל97.50
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.77
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/31/2009

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים בלבד, וביניהם אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בשח, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בשח ופקדונות שקליים לזמן קצוב, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שקליות ממשלתיות לא צמודות. משך החיים הממוצע של תיק האגח בקרן לא יפחת משנתיים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור אופציות וחוזים עתידיים, למעט אופציות וחוזים עתידיים על שער הריבית השקלית ועל אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 102617.81
ממשל שקלית 032316.88
ממשל שקלית 032416.77
מקמ 7198.23
ממשל שקלית 01227.93
מקמ 8195.78
ממשל שקלית 11231.23
לאומי אגח 1801.01
פועלים הנ הת טז0.98
מז טפ הנפק 410.98
ממשל שקלית 04210.92
אלקו אגח יא0.88
חשמל אגח 300.87
ממשל שקלית 09280.83
מרכנתיל הנ אגחב0.78
ממשל שקלית 03270.77
נייר חדרה אגח 60.74
חשמל אגח 280.73
מגדל הון אגח ו0.63
אלוני חץ אגח ט0.61
בזן אגח ד0.53
חשמל אגח 260.52
פתאל אגח א0.51
אשטרום קב אגח ג0.51
שטראוס אגח ד0.50
פורמולה אגח ג0.49
חברה לישראל אגח 100.48
אקויטל אגח 20.48
שופרסל אגח ה0.43
בינל הנפק אגח ח0.42
ישראכרט אגח א0.41
מז טפ הנפק 370.39
דור אלון אגח ז0.39
בזן אגח ה0.38
אלקטרה אגח ה0.36
מגדל הון אגח ז0.36
פז נפט אגח ה0.33
עמידר אגח א0.32
גב ים אגח ח0.32
דיסק מנ אגח יד0.31
נפטא אגח ח0.31
נמלי ישראל אגח ג0.31
פתאל אגח ג0.31
קרסו אגח א0.31
סאמיט אגח יא0.31
תעש אוירית אגחג0.31
ויקטורי אגח א0.30
שלמה נדלן אגח ד0.30
שופרסל אגח ז0.30
וילאר אגח ז0.30
אלקטרה אגח ד0.29
דלק קב אגח לא0.28
אפריקה נכס אגח ט0.26
דלק קב אגח לד0.26
חברה לישראל אגח 120.26
מליסרון אגח טו0.26
לאומי אגח 1780.24
דור אלון אגח ה0.23
רכבת ישר אגח א0.22
אנלייט אנר אגח ו0.22
דמרי אגח ח0.19
תדיראן הול אגח20.18
אלביט מערכ אגחא0.16
אגוד הנפ אגח ז0.03
ביג אגח ו0.03
סאמיט אגח ו0.01
שלמה החז אגח יז0.01

תוכן מקודם