התחברות

טנדם 4D מניות גלובלי

שער125.05
% שינוי0.81
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114855

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה125.05
מחיר פדיון125.05
שינוי ב-%0.81
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן22.81
שארפ-0.70

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלומות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
צמוד מט״ח99.90
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל64.48
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.64
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/09/2017

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחול. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם