התחברות

מגדל (‏‎4D‎‏) מניות ביטחון עולמי

שער113.11
% שינוי1.06
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117551

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה113.11
מחיר פדיון113.11
שינוי ב-%1.06
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן18.19
שארפ0.00

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - ענפים אחרים בחו"ל
צמוד מט״ח94.42
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל91.30
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 03/11/2019

החשיפה למניות ביטחון עולמי לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות ביטחון עולמי - מניות הנסחרות מחוץ לישראל שהונפקו על ידי חברות, העוסקות בתחומים ‏שלהערכת מנהל הקרן על פי שיקול דעתו, משתייכים לענף הביטחון הצבאי ו/או הביטחון האזרחי. החשיפה למניות שאינן מניות ביטחון עולמי לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת ‏מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משניענפים אחרים בחו"ל
סיווג מספטורה להשקעות חוץ
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם