התחברות

איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3

שער485.46
% שינוי-0.34
נכון ל:10/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117759

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה485.46
מחיר פדיון487.46
שינוי ב-%-0.34
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן52.92
שארפ0.08

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה6D
תאריך הקמה10/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח65.86
צמוד מדד0.00
צמוד שקל33.11
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל297.96
חשיפה לאג"ח חו"ל45.67
דמי ניהול1.85
דמי נאמנות0.07
שיעורי הוספה0.40
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/22/2013

שיעור החשיפה למדד S&P 500 לא יפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 30%. לא תוגבל החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ושיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. ובלבד שיחול האמור להלן: (א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם