התחברות

מודלים 0D אג"ח ארה"ב

שער103.29
% שינוי0.55
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119532

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה103.29
מחיר פדיון103.29
שינוי ב-%0.55
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן5.38
שארפ-1.06

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0D
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר
צמוד מט״ח99.02
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל96.26
דמי ניהול0.90
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארהב. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בחו"ל
סיווג ראשיאג"ח חשופת דולר
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם