התחברות

אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה

שער109.74
% שינוי0.13
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120647

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה109.74
מחיר פדיון109.74
שינוי ב-%0.13
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן1.40
שארפ2.01

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.03
צמוד מדד42.48
צמוד שקל56.30
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.62
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אגח מדינה ו/או אגח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אגח קונצרני בדירוג A ומעלה (לרבות באמצעות תעודות פיקדון), פיקדונות ומזומנים. שיעור החשיפה לאגח מדינה לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח קונצרני בדירוג A ומעלה, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שלפחות 12.5% מהשווי האמור יהיו חשופים לאגח קונצרני בדירוג A ומעלה ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון. אגח קונצרני בדירוג A ומעלה–אגרות חוב קונצרניות שדורגו עי חברה מדרגת בדירוג (A-), (A) ו- (+A) ומעלה או דירוג מקביל לו. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 590411.06
ממשל צמודה 09229.37
גליל 59038.43
ממשל צמודה 10205.91
ממשל משתנה 05265.71
ממשל שקלית 11224.60
מקמ 4204.46
ממשל צמודה 05364.13
מקמ 3103.35
ממשל שקלית 11233.02
ממשל משתנה 11212.68
ממשל שקלית 03242.56
ממשל שקלית 03232.55
ממשל שקלית 01212.25
ממשל שקלית 10262.17
מקמ 1201.56
ממשל שקלית 01421.36
ממשל שקלית 03471.31
אלה פקדון אגח ב1.18
פועלים הנ שה נד 11.03
לאומי שה נד 3000.95
חשמל אגח 290.78
חשמל אגח 270.57
דיסק מנ שה נד 10.57
לאומי שה נד 2000.56
כללביט אגח ג0.53
כללביט אגח ט0.52
פועלים הנ אגח 340.47
פועלים הנפ הת י0.45
בינל הנפק התח כא0.44
נתיבי גז אגח ד0.40
אמות אגח ד0.39
רילייטד אגח א0.38
חברה לישראל אגח 70.38
ארפורט אגח ה0.37
דלק קב אגח יח0.36
עזריאלי אגח ד0.36
עזריאלי אגח ה0.36
מז טפ הנפק 450.36
לאומי אגח 1790.35
אדמה אגח ב0.35
אגוד הנפ התח יח0.34
לייטסטון אגח א0.34
דה לסר אגח ה0.32
קיי.בי.אס אגח א0.32
מויניאן אגח ב0.32
תמר פטרו אגח א0.32
הרץ פרופר אגח א0.31
קופרליין אגח ב0.30
רבוע נדלן אגח ו0.29
ריט 1 אגח ו0.28
סטרוברי אגח א0.26
אלוני חץ אגח ח0.26
ישרס אגח טז0.25
אשטרום נכ אגח 90.25
ארקו אגח ג0.25
מז טפ הנפק 440.24
שופרסל אגח ז0.24
סלע נדלן אגח ג0.24
קורנרסטון אגח א0.24
אשטרום קב אגח ג0.24
וורטון אגח א0.24
פז נפט אגח ז0.24
סאמיט אגח י0.23
מנורה הון התח ה0.23
פועלים הנ הת יט0.23
שיכון ובינוי אגח 80.23
נפטא אגח ח0.23
מז טפ הנפק 490.22
מקורות אגח 100.22
אמות אגח ו0.22
דלק קב אגח לד0.22
פניקס הון אגח י0.22
מקורות אגח 110.20
ספנסר אגח א0.19
הראל הנפק אגח ו0.19
אפריקה נכס אגחז0.17
אגוד הנ נדחה כא0.17
מז טפ הנפק הת 470.17
בזן אגח ז0.15
פז נפט אגח ד0.15
דמרי אגח ה0.15
אלדן תחבו אגח ה0.14
בינל הנפק התח כג0.12
אול-יר אגח ד0.12
דלשה קפיטל אגחא0.12
אגוד הנפ נדחה כ0.12
נמקו אגח א0.12
דה זראסאי אגח ג0.12
אול-יר אגח ב0.11
הראל הנפק אגח ד0.10
מז טפ הנפק הת 500.10
ריט 1 אגח ג0.09
פניקס הון אגח ב0.09
סילברסטין אגח א0.08
מז טפ הנפק 390.05
אנלייט אנר אגח ו0.05

תוכן מקודם