התחברות

מודלים (0D) אג"ח מדינה ישראלי ו/או עולמי

שער92.67
% שינוי0.53
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121157

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה92.67
מחיר פדיון92.67
שינוי ב-%0.53
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן3.69
שארפ-1.71

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0D
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי ללא מניות
צמוד מט״ח53.15
צמוד מדד52.55
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל38.35
דמי ניהול0.70
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח שהונפקו עי מדינת ישראל ו/או בערבותה ו/או אגח שהונפקו עי מדינה שאינה מדינת ישראל ו/או בערבותה ו/או אגח שהונפק עי מדינה שאינה מדינת ישראל או בערבות מדינה שאינה מדינת ישראל, ובלבד שלפחות 50% מהשווי כאמור יהיו חשופים לאגח שהונפקו עי מדינת ישראל ו/או בערבותה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם