התחברות

MTF מחקה (STOXX Europe 600 Banks (4A מנוטרלת מט"ח

שער70.51
% שינוי1.69
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121264

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה70.51
מחיר פדיון70.51
שינוי ב-%1.69
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן19.97
שארפ-0.53

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל מנוטרלת מט"ח - אירופה מניות Banks
צמוד מט״ח-0.21
צמוד מדד0.00
צמוד שקל79.69
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.11
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.00
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/23/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד Stoxx Europe 600 Banks, המחושב באירו, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של האירו (אירו/שקל). החשיפה למדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות בחוזים עתידיים הנסחרים בחול, שנכס הבסיס שלהם הינו מדד Stoxx Europe 600 Banks. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ תגודר (תוקטן) בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ובחול וביצוע עסקאות ספוט, כך שהחשיפה האמורה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משניאירופה- מניות Banks
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם