התחברות

מגדל (00) כספית מגמת ריבית

שער100.58
% שינוי0.00
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122353

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה100.58
מחיר פדיון100.58
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן0.08
שארפ-0.23

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית שקלית - כספית שקלית כללי
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל66.14
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/06/2018

הקרן הינה קרן כספית. נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן כספית, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו ניירות ערך הנקובים בשח. הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בשח בלבד. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית שקלית
סיווג משניכספית שקלית כללי
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם