התחברות

ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת

שער244.59
% שינוי-0.32
נכון ל:10/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122676

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה244.59
מחיר פדיון244.61
שינוי ב-%-0.32
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן40.71
שארפ0.93

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה6F
תאריך הקמה10/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח0.44
צמוד מדד0.00
צמוד שקל61.40
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל299.92
חשיפה לאג"ח חו"ל128.85
דמי ניהול3.50
דמי נאמנות0.08
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 03/27/2016

הקרן היא קרן ממונפת. שיעור החשיפה בקרן, באמצעות חוזים עתידיים, למניות ו/או לאגח, לא יפחת, בערכו המוחלט, מ 50%, ובלבד ששיעור החשיפה הכולל בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400% וששיעור החשיפה הכולל בקרן לאגח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חמעל 200 אחוזים

תוכן מקודם