התחברות

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה95.73
מחיר פדיון95.73
שינוי ב-%0.30
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן21.30
שארפ-0.31

מחזורים

תשואות

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה5E
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדגמישות
צמוד מט״ח91.11
צמוד מדד0.00
צמוד שקל6.59
חשיפה למניות1.31
חשיפה למניות חו"ל10.22
חשיפה לאג"ח חו"ל68.88
דמי ניהול2.00
דמי נאמנות0.10
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרידולר

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/11/2016

שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200% שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200% שיעור החשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 30% יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

סיווג עלגמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 200 אחוזים
חשיפה למט"חעד 200 אחוזים

תוכן מקודם