התחברות

מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת

שער296.81
% שינוי0.13
נכון ל:10/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126438

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה296.81
מחיר פדיון298.31
שינוי ב-%0.13
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן46.15
שארפ0.09

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה6F
תאריך הקמה10/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח99.19
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל195.87
חשיפה לאג"ח חו"ל79.85
דמי ניהול3.60
דמי נאמנות0.06
שיעורי הוספה0.50
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/01/2014

הקרן היא קרן ממונפת. נכסי הקרן יושקעו בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לניירות ערך הנסחרים בנאסדק לא תפחת מ 180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה, לא ימכור ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים, למעט אופציות וחוזים עתידיים שנכס הבסיס שלהם הינו ניע הנסחרים בנאסדק. מנהל הקרן לא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר, למעט עסקות מכירה בחסר של ניע הנסחרים בנאסדק. מנהל הקרן לא יבצע בעבור הקרן עסקות השאלה של ניע לצורך עסקת מכירה בחסר, למעט עסקות השאלה של ניע הנסחרים בנאסדק לצורך עסקת מכירה בחסר. מנהל הקרן לא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. החשיפה למניות לא תפחת מ 180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 250% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה למטבע חוץ. לא תוגבל החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חמעל 200 אחוזים

תוכן מקודם