התחברות

אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive US Internet

שער118.71
% שינוי-0.74
נכון ל:10/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127147

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה118.71
מחיר פדיון118.71
שינוי ב-%-0.74
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן27.07
שארפ0.07

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה10/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל חשופת מט"ח - ארה"ב מניות Technology
צמוד מט״ח100.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/30/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות ב SOLACTIVE US INTERNET INDEX, כפי שיפורסם מעת לעת. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי SOLACTIVE US INTERNET INDEX. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משניארה"ב- מניות Technology
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם